Met modelobject- en tekeningobjecteigenschappen werken

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Met modelobject- en tekeningobjecteigenschappen werken

Wanneer u model- of tekeningobjecten in Tekla Structures gaat maken, vragen de meeste commando's om punten aan te wijzen om de objecten in het model of in de tekening te plaatsen. De objecten worden meestal gemaakt door een voorgedefinieerde set eigenschappen te gebruiken.

De objecteigenschappen kunnen worden weergegeven en verder worden gewijzigd, meestal door het eigenschappenpaneel te gebruiken. Daarnaast kunt u de mini werkbalk ook gebruiken om veel van de objecteigenschappen te wijzigen. Sommige eigenschappen, zoals eigenschappen van rekenonderdelen, worden gewijzigd met dialoogvensters.

Het eigenschappenvenster of de mini werkbalk kan worden gebruikt voor het kopiëren van eigenschappen van het ene object naar het andere. Daarnaast kunt u de eigenschappen definiëren voor elk objecttype dat u wilt maken voordat u met modelleren of tekeningen maken begint. U kunt deze eigenschappen opslaan en laden in het eigenschappenvenster of in de dialoogvensters.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende