Objecten roteren

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Objecten roteren

U kunt een object in een model kopiëren of verplaatsen door het rondom een lijn die u kiest te roteren. In een tekening kunt u een object kopiëren of verplaatsen door het rondom een bepaalde lijn in het werkvlak te roteren.

Opmerking:

Er vindt een positieve rotatie plaats volgens de rechterhandregel (met de klok mee, gezien vanuit het beginpunt van de rotatieas).

Rond een lijn roteren

Gebruik de optie lijn in het dialoogvenster Roteren wanneer u objecten wilt kopiëren en roteren of rondom een bepaalde lijn in het model wilt verplaatsen en roteren.

 1. Selecteer de objecten die u wilt kopiëren of verplaatsen.
 2. Schakel het roteercommando in.
  • Voor het kopiëren en roteren, gaat u naar het tabblad Bewerken en klikt u op Kopiëren speciaal > Roteren.

   Het dialoogvenster Kopiëren - roteren wordt geopend.

  • Voor het verplaatsen en roteren, gaat u naar het tabblad Bewerken en klikt u op Verplaatsen speciaal > Roteren.

   Het dialoogvenster Verplaatsen - roteren wordt geopend.

 3. Selecteer lijn in de lijst Rondom.
 4. Wijs het beginpunt van de rotatieas aan of voer de coördinaten in.
 5. Wijs het eindpunt van de rotatieas aan of voer de coördinaten in.
 6. Als u kopieert, voert u het aantal kopieën in.
 7. Voer indien nodig de waarde dZ in. Dit is het verschil in positie tussen het oorspronkelijke en gekopieerde object in de z-richting.
 8. Voer de rotatiehoek in.
 9. Klik op Kopiëren of Verplaatsen.

  De objecten worden overeenkomstig geroteerd.

Roteren rondom de z-as

Gebruik de optie Z in het dialoogvenster Roteren wanneer u objecten wilt kopiëren en roteren of rondom de Z-as in het model wilt verplaatsen en roteren.

 1. Selecteer de objecten die u wilt kopiëren of verplaatsen. Bijvoorbeeld:

 2. Schakel het roteercommando in.
  • Voor het kopiëren en roteren, gaat u naar het tabblad Bewerken en klikt u op Kopiëren speciaal > Roteren.

   Het dialoogvenster Kopiëren - roteren wordt geopend.

  • Voor het verplaatsen en roteren, gaat u naar het tabblad Bewerken en klikt u op Verplaatsen speciaal > Roteren.

   Het dialoogvenster Verplaatsen - roteren wordt geopend.

 3. Selecteer Z in de lijst Rondom.
 4. Wijs een punt aan om de rotatieas te definiëren of de coördinaten ervan in te voeren.

  In het onderstaande voorbeeld geeft het rode kruis het aangewezen punt aan.

 5. Als u kopieert, voert u het aantal kopieën in.
 6. Voer indien nodig de waarde dZ in. Dit is het verschil in positie tussen het oorspronkelijke en gekopieerde object in de z-richting.
 7. Voer de rotatiehoek in. Bijvoorbeeld:

 8. Klik op Kopiëren of Verplaatsen.

  De objecten worden overeenkomstig geroteerd.

Tekeningobjecten roteren

Gebruik deze optie als u tekeningobjecten op het werkvlak wilt roteren.

 1. Selecteer de objecten die u wilt kopiëren of verplaatsen.
 2. Schakel het roteercommando in.
  • Voor het kopiëren en roteren, gaat u naar het tabblad Tekening en klikt u op Kopiëren > Roteren.

   Het dialoogvenster Kopiëren - roteren wordt geopend.

  • Voor het verplaatsen en roteren, gaat u naar het tabblad Tekening en klikt u op Verplaatsen > Roteren.

   Het dialoogvenster Verplaatsen - roteren wordt geopend.

 3. Wijs een punt aan of voer de coördinaten ervan in.
 4. Als u kopieert, voert u het aantal kopieën in.
 5. Voer de rotatiehoek in.
 6. Klik op Kopiëren of Verplaatsen.

Rotatie-instellingen

Gebruik de dialoogvensters Kopiëren - roteren en Verplaatsen - roteren om de instellingen te bekijken en te wijzigen die worden gebruikt als u objecten roteert in Tekla Structures. De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

Optie

Beschrijving

X0

De x- en y-coördinaten van het startpunt van de rotatieas.

Y0

Oorsprong hoek

De hoek van de rotatieas bij het roteren rondom een lijn op het werkvlak.

Aantal kopieën

Definieer het aantal kopieën dat moet worden gemaakt.

dZ

Het verschil in positie tussen het oorspronkelijke en gekopieerde object in de z-richting.

Rotatiehoek

De rotatiehoek tussen de oorspronkelijke en de nieuwe positie.

Rondom

Definieert of de rotatieas een lijn op het werkvlak of in de z-richting is.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende