Objectcategorieën en -eigenschappen bij het filteren

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Objectcategorieën en -eigenschappen bij het filteren

U kunt uit een grote verscheidenheid aan objecteigenschappen selecteren wanneer u nieuwe filters maakt. In de onderstaande tabellen worden de eigenschappen weergegeven volgens hun objectcategorie. Daarnaast bevatten bijna alle categorieën gebruikersattributen en templateattributen die ook bij het filteren kunnen worden gebruikt.

Categorie: Object

Gebruik de categorie Object om objecten op basis van hun eigenschappen op objectniveau te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

GUID

Hiermee filtert u objecten op basis van hun GUID (Globally Unique Identifier). Bijvoorbeeld: 'Object-GUID begint met ID7554C9EB-C8B4'.

Fase

Hiermee filtert u objecten op basis van hun fasenummer. Bijvoorbeeld: 'Objectfase is niet gelijk aan 3'.

Objecttype

Hiermee filtert u objecten op basis van hun type. Selecteer een objecttype in de lijst Waarde of gebruik de optie Selecteer van model.. of Meervoudige selectie uit model.

OPMERKING: We raden u aan in elk filter dat u maakt één filtervoorwaarde voor de eigenschap Objecttype op te nemen. Dit zorgt ervoor dat alleen objecten van dit type worden ingevoegd. Als u het objecttype weglaat, wordt de filteruitkomst anders en kunnen objecten die niet met de categorie in verdere filtervoorwaarden overeenkomen, worden ingevoegd.

De volgende objecttypen kunnen in de lijst worden geselecteerd:

 • Merk
 • Boutgroep
 • Verbinding
 • Onderdeel
 • Stortnaad
 • Stortobject
 • Storteenheid
 • Referentieobject
 • Wapeningsstaaf
 • Oppervlakte
 • Oppervlakte
 • Las

De volgende objecttypen worden alleen als numerieke waarden weergegeven:

 • 1 = punt
 • 9 = fitting
 • 11 = polygoonsnede
 • 12 = trimlijn
 • 24 = constructielijn
 • 30 = constructievlak
 • 38 = toegevoegd materiaal
 • 42 = constructiecirkel
 • 43 = constructieboog
 • 48 = referentiemodel
 • 76 = rekenonderdeel
 • 79 = vellingkant
 • 103 = constructiepolyboog

Is component

Hiermee filtert u objecten op basis van of ze wel of niet componenten zijn. De opties zijn Ja en Nee. Bijvoorbeeld: 'Object is component is gelijk aan Ja'.

Sommige objecttypen zijn niet direct zichtbaar, maar alleen wanneer de objecten waaruit ze zijn samengesteld zichtbaar zijn. Merken zijn bijvoorbeeld zichtbaar wanneer onderdelen zichtbaar zijn en storteenheden zijn zichtbaar wanneer stortobjecten zichtbaar zijn. Als u daarom het objecttype Merk of de Storteenheid alleen in een vensterfilter in het model of in tekeningen gebruikt, wordt er niets weergegeven. Selectiefilters kunnen echter objecttypen zoals merken en storteenheden selecteren.

Categorie: Onderdeel

Gebruik de categorie Onderdeel om onderdelen op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Naam

Om objecten op basis van hun naam te filteren. Bijvoorbeeld: "Naam onderdeel is gelijk aan PLAAT."

Profiel

Hiermee filtert u objecten op basis van hun profiel. Bijvoorbeeld: 'Onderdeelprofiel is niet gelijk aan L20*2'.

Kwaliteit

Hiermee filtert u objecten op basis van hun materiaalkwaliteit. Bijvoorbeeld: 'Onderdeelmateriaal is gelijk aan C25/30'.

Afwerking

Hiermee filtert u objecten op basis van hoe het oppervlak van het onderdeel is behandeld. Bijvoorbeeld: 'Onderdeelafwerking is gelijk aan "BW - Brandwerende afwerking"'.

Prefix

Hiermee filtert u objecten op basis van hun nummeringsprefix. Bijvoorbeeld: 'Onderdeelprefix is gelijk aan P'.

Startnummer

Hiermee filtert u objecten op basis van hun startnummer. Bijvoorbeeld: 'Startnummer onderdeel is groter dan 100'.

Nummeringreeks

Hiermee filtert u objecten op basis van hun nummeringreeksgegevens. Bijvoorbeeld: 'Onderdeelnummering is gelijk aan TP/1'.

Het scheidingsteken voor het positienummer kan een punt (.), komma (,), slash (/) of afbreekstreepje (-) zijn, afhankelijk van wat u in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Nummering hebt gedefinieerd.

Positienummer

Hiermee filtert u objecten op basis van hun positienummer. Bijvoorbeeld: 'Onderdeelpositienummer is niet gelijk aan P/5'.

Het scheidingsteken voor het positienummer kan een punt (.), komma (,), slash (/) of afbreekstreepje (-) zijn, afhankelijk van wat u in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Nummering hebt gedefinieerd.

Klasse

Hiermee filtert u objecten op basis van hun klassenummer. Bijvoorbeeld: 'Onderdeelklasse is gelijk aan 210'.

Fase

Hiermee filtert u objecten op basis van hun fasenummer. Bijvoorbeeld: 'Onderdeelfase is gelijk aan 1 2'.

Vracht

Hiermee filtert u objecten op basis van hun vrachtnummer. Bijvoorbeeld: 'Onderdeelvracht is groter dan 1'.

Hoofdonderdeel

Hiermee filtert u objecten op basis van of ze of hoofd- of aansluitende onderdelen in een merk of betonelement zijn. 1 = het hoofdonderdeel, 0 = aansluitend onderdeel. Bijvoorbeeld: 'Hoofdonderdeel van het onderdeel is gelijk aan 1'.

Stortfase

Hiermee filtert u onderdelen op basis van hun stortfase. Bijvoorbeeld: 'Stortfase is niet gelijk aan 0'.

Categorie: Component

Gebruik de categorie Component om componenten op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Naam

Om componenten op basis van hun naam te filteren. Bijvoorbeeld: "Naam Component is gelijk aan "afschuifplaat eenvoudig"."

Verbindingscode

Hiermee filtert u componenten op basis van verbindingscode, wat een string of een nummer kan zijn. Bijvoorbeeld: 'Componentverbinding is gelijk aan 200_2'.

Volgnummer

Hiermee filtert u componenten op basis van hun uniek volgnummer. Bijvoorbeeld: 'Componentvolgnummer is kleiner dan 150'.

Fase

Hiermee filtert u componenten op basis van hun fasenummer. Bijvoorbeeld: 'Componentfase is gelijk aan 2'.

Is conceptueel

Hiermee filtert u componenten op basis van hun type. Componenten kunnen gedetailleerd of conceptueel zijn. Ja = conceptueel, Nee = gedetailleerd. Bijvoorbeeld: 'Component is conceptueel is gelijk aan Ja'.

Categorie: Bout

Gebruik de categorie Bout om bouten op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Grootte

Hiermee filtert u bouten op basis van hun diameter. (Bijvoorbeeld: 'Boutdiameter is kleiner dan 20.00'.

Standaard

Hiermee filtert u bouten op basis van hun boutsamenstellingennorm/-kwaliteit. Bijvoorbeeld: 'Boutnorm is gelijk aan 7990'.

Montage/werkplaats

Hiermee filtert u bouten op basis van hun merktype. Montage = 0, Werkplaats = 1. Bijvoorbeeld 'Boutmontage/werkplaats is gelijk aan 1'.

Fase

Hiermee filtert u bouten op basis van hun fasenummer. Bijvoorbeeld: 'Boutfase is gelijk aan 3 4'.

Lengte

Hiermee filtert u bouten op basis van hun lengte. Bijvoorbeeld: 'Boutlengte is groter dan 50.00'.

Gat 1 typeGat 5 type

Om bouten te filteren op basis van hun gat-typen in de geboute onderdelen 1...5. De opties zijn Sleufgat, Oversized gat, Tapgat, Geen gat en Normaal.

Categorie: Las

Gebruik de eigenschap Las om lassen op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Grootte boven lijn

Grootte onder lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van hun grootte. Bijvoorbeeld: 'Lasgrootte boven lijn is gelijk aan 5.00'.

Referentietekst

Hiermee filtert u lassen op basis van hun referentietekst die een door de gebruiker definieerbare waarde in de eigenschappen Las is. Bijvoorbeeld: 'Lasreferentietekst bevat 12345'.

Fase

Hiermee filtert u lassen op basis van hun fasenummer. Bijvoorbeeld: 'Lasfase is gelijk aan 3'.

Type boven lijn

Type onder lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van hun lastype. Selecteer het type in de lijst Waarde.

Lengte boven lijn

Lengte onder lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van hun lengtewaarde. Bijvoorbeeld: 'Laslengte is groter dan 0.00'.

Laszijde

Hiermee filtert u lassen op basis van waar ze moeten worden gemaakt. De opties zijn Montage en Werkplaats.

Positienummer

Hiermee filtert u lassen op basis van hun unieke positienummer. Bijvoorbeeld: 'Laspositienummer is groter dan 100'.

Hoek boven de lijn

Hoek onder de lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van de hoek van de lasvoorbewerking, afschuiningen of groeven. Bijvoorbeeld: 'Lashoek onder de lijn die groter is dan 0.000'.

Contour boven de lijn

Contour onder de lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van hun contour van het vultype. De opties zijn Geen, Voegen, Convex en Concaaf. Bijvoorbeeld: 'Lascontour boven de lijn is niet gelijk aan Geen'.

Effectieve keelhoogte boven de lijn

Effectieve keelhoogte onder de lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van hun lasgrootte die bij de berekening van de lassterkte wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: 'Effectieve keelhoogte van de las boven de lijn is gelijk aan 0.500'.

Afwerking boven de lijn

Afwerking onder de lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van hoe ze zijn behandeld. De opties zijn Geen, Slijping, Machine, Chip, Afgewerkte las en Vloeiende overgang.

Oplopend aantal boven de lijn

Oplopend aantal onder de lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van hun aantal verhogingen. Bijvoorbeeld: 'Aantal lasverhogingen boven lijn is groter dan 0'.

Ononderbroken type

Hiermee filtert u lassen op basis van hun vorm. De opties zijn Doorlopend, Ononderbroken en Zigzaggend ononderbroken.

Steek boven de lijn

Steek onder de lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van hun afstand van de lasverhogingen.

Dikte van de vooropening boven de lijn

Dikte van de vooropening onder de lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van hun dikte van de vooropening. Met andere woorden: de hoogte van het smalste onderdeel in de lasopening.

Lasopening boven de lijn

Lasopening onder de lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van de ruimte tussen de gelaste onderdelen.

Prefix voor de grootte boven de lijn

Prefix voor de grootte onder de lijn

Hiermee filtert u lassen op basis van hun prefix voor de lasgrootte. Bijvoorbeeld: 'Prefix voor de lasgrootte boven de lijn is gelijk aan a'.

De standaard ISO 2553-prefixen zijn a (Nominale keelhoogte), s (Nominale keelhoogte inclusief inbranding) en z (Beenlengte).

Door de gebruiker gedefinieerde doorsnede

Hiermee filtert u lassen op basis van of ze door de gebruiker gedefinieerde doorsneden bevatten. De opties zijn Ja en Nee.

Classificatie van de electrode

Hiermee filtert u lassen op basis van hun classificatie van de laselektrode. De opties zijn (leeg), 35, 52, 50, E60XX, E70XX, E80XX en E90XX.

Sterkte van de electrode

Hiermee filtert u lassen op basis van hun elektrodensterkte. Bijvoorbeeld: 'Sterkte van de laselektrode is groter dan 0.000'.

Coëfficiënt van de electrode

Hiermee filtert u lassen op basis van hun elektrodecoëfficiënt.

Procestype

Hiermee filtert u lassen op basis van hun lasprocestype. De opties zijn SMAW, SAW, GMAW, FCAW, ESW en EGW.

NDT-inspectie

Hiermee filtert u lassen op basis van hun niet-destructief testen en inspectieniveau. De opties zijn A, B, C, D en E.

Is rondom de las

Hiermee filtert u lassen op basis van of slechts één rand of de hele omtrek van een vlak is gelast. Nee = rand, Ja = rondom.

Categorie: Wapeningsstaaf

Gebruik de categorie Wapeningsstaaf om wapeningsstaven op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Naam

Om wapeningsstaven op basis van hun naam te filteren. Bijvoorbeeld: "Naam wapeningsstaaf is gelijk aan "BEUGEL"."

Klasse

Hiermee filtert u wapeningsstaven op basis van hun klassenummer. Bijvoorbeeld: 'Wapeningsstaafklasse is gelijk aan 3'.

Grootte

Hiermee filtert u wapeningsstaven op basis van hun grootte. De grootte-eigenschap is afhankelijk van de omgeving en kan letters en speciale tekens bevatten. Bijvoorbeeld in de Amerikaanse omgeving: 'Wapeningsstaafgrootte is gelijk aan #18'.

Diameter

Hiermee filtert u wapeningsstaven op basis van hun diameter. De diameter is de nominale diameter van de staaf, niet de werkelijke. Bijvoorbeeld: 'Wapeningsstaafdiameter is kleiner dan 12'.

Lengte

Hiermee filtert u wapeningsstaven op basis van hun totale lengte. Bijvoorbeeld: 'Wapeningsstaaflengte is groter dan 5000.00'.

Kwaliteit

Hiermee filtert u wapeningsstaven op basis van hun materiaalkwaliteit. Bijvoorbeeld: 'Wapeningsstaafmateriaal is niet gelijk aan Niet gedefinieerd'.

Prefix

Hiermee filtert u wapeningsstaven op basis van hun nummeringsprefix. Bijvoorbeeld: 'Wapeningsstaafprefix is gelijk aan R'.

Startnummer

Hiermee filtert u wapeningsstaven op basis van hun startnummer. Bijvoorbeeld: 'Startnummer wapeningsstaaf is groter dan 1'.

Nummeringreeks

Hiermee filtert u wapeningsstaven op basis van hun nummeringreeksgegevens. Bijvoorbeeld: 'Nummeringreeks wapeningsstaaf is gelijk aan R/1'.

Positienummer

Hiermee filtert u wapeningsstaven op basis van hun positienummer. Bijvoorbeeld: 'Positienummer wapeningsstaaf is gelijk aan R/3'.

Fase

Hiermee filtert u wapeningsstaven op basis van hun fasenummer. Bijvoorbeeld: 'Wapeningsstaaffase is gelijk aan 2'.

Vorm

Hiermee filtert u wapeningsstaven op basis van hun buigvormen. Bijvoorbeeld: 'Wapeningsstaafvorm is niet gelijk aan 2_1'.

Layer

Hiermee filtert u stavensetstaven op basis van hun layergegevens van de staaf. Bijvoorbeeld 'layer van de stavensetstaaf is gelijk aan B3' (de derde layer onderste staven).

Categorie: Oppervlakte

Gebruik de categorie Oppervlakte om oppervlakken op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Naam

Om oppervlakken op basis van hun naam te filteren. Bijvoorbeeld: "Naam Oppervlakte is gelijk aan OPPERVLAKTE."

Type

Hiermee filtert u oppervlakken op basis van hun type. De opties zijn Bekisting en Afwerking beton.

Klasse

Hiermee filtert u oppervlakken op basis van hun klassenummer. Bijvoorbeeld: 'Oppervlakklasse is gelijk aan 13'.

Fase

Hiermee filtert u oppervlakken op basis van hun fasenummer. Bijvoorbeeld: 'Oppervlakfase is gelijk aan 3 4'.

Categorie: Merk

Gebruik de categorie Merk om merken, betonelementen en staafmerken te filteren op basis van hung algemene eigenschappen.

Eigenschap

Beschrijving

Naam

Om merken en betonelementen op basis van hun naam te filteren. Bijvoorbeeld: "Naam merk bevat niet DAKLIGGER."

GUID

Hiermee filtert u merken op basis van hun GUID (Globally Unique Identifier). Bijvoorbeeld 'Merk-GUID is gelijk aan ID89F414A7-ECA6-4B14-99CB-6985B84E64CB'.

Prefix

Hiermee filtert u merken en betonelementen op basis van hun nummeringsprefix. Bijvoorbeeld: 'Merkprefix is gelijk aan A'.

Startnummer

Hiermee filtert u merken en betonelementen op basis van hun startnummer. Bijvoorbeeld: 'Startnummer merk is groter dan 1'.

Positienummer

Hiermee filtert u merken en betonelementen op basis van hun positienummer. Bijvoorbeeld: 'Positienummer merk is gelijk aan A/13'.

Fase

Hiermee filtert u merken en betonelementen op basis van hun fasenummer. Bijvoorbeeld: 'Merkfase is niet gelijk aan 1'.

Niveau merk

Hiermee filtert u merken en betonelementen op basis van hun positie in de merkenhiërarchie. Hoe groter de waarde, hoe lager de positie in de merkhiërarchie. 0 is het hoogste niveau en 1 is het eerste submerkniveau.

Als u bijvoorbeeld wilt controleren of het model submerken bevat, gebruikt u de filtervoorwaarde 'Merkniveau is groter dan of gelijk aan 1'.

Merk type

Hiermee filtert u merken en betonelementen op basis van hun type.

 • 0 = prefab
 • 1 = insitu
 • 2 = staal
 • 3 = hout
 • 4 = wapeningsstaaf
 • 6 = diversen

Merkserie

Hiermee filtert u merken en betonelementen op basis van hun nummeringreeksgegevens. Bijvoorbeeld: 'Merkserie is gelijk aan C/1'.

Categorie: Constructieobject

Gebruik de categorie Constructieobject om constructieobjecten op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Fase

Hiermee filtert u constructieobjecten op basis van hun fasenummer. Bijvoorbeeld: 'Constructieobjectfase is niet gelijk aan 1'.

Type

Hiermee filtert u constructieobjecten op basis van hun type. De opties zijn Lijn, Boog, Cirkel, Vlak en Polyboog.

Categorie: Last

Gebruik de categorie Last om lasten op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Lastengroep

Hiermee filtert u lasten op basis van de lastengroep waartoe ze behoren. Bijvoorbeeld: 'Lastengroep is niet gelijk aan DefaultGroep'.

Last type

Hiermee filtert u lasten op basis van hun type. De opties zijn lijn, punt, gebied, uniform en temperatuur.

Windlasten worden bij het filteren als oppervlaklasten beschouwd. Gebruik de selectieknoppen Componenten selecteren en Selecteer object om windlasten te selecteren.

Fase

Hiermee filtert u lasten op basis van hun fasenummer. Bijvoorbeeld: 'Lastenfase is niet gelijk aan 1'.

Categorie: Template

Gebruik de categorie Template om onderdelen en andere objecten te filteren door templateattributen te gebruiken.

Met deze categorie kunt u de naam van elk templateattribuut of gebruikersattribuut rechtstreeks in het vak Eigenschap invoeren, zelfs als deze niet in de lijst staat. Gebruik het prefix ASSEMBLY., CAST_UNIT. of POUR_UNIT. vóór de eigenschapsnaam om toegang tot attributen op een hoger hiërarchieniveau te krijgen en het prefix USERDEFINED. voor toegang tot gebruikersattributen.

Als u bijvoorbeeld objecten die zich één hiërarchisch niveau onder het betonelement bevinden met het gebruikersattribuut Gebruikersveld 1 wilt filteren, voert u CAST_UNIT.USERDEFINED.USER_FIELD_1 in het vak Eigenschap in.

In sommige gevallen kunt u objecten filteren op basis van eigenschappen van andere objecten van lagere hiërarchische niveaus. Dit is mogelijk wanneer er slechts toegang tot één object van een lager niveau nodig is. Er is bijvoorbeeld slechts één hoofdonderdeel in elk merk of betonelement, zodat u toegang tot de eigenschappen van het hoofdonderdeel vanuit het merk- of betonelementniveau hebt met het prefix MAINPART. Op dezelfde manier kan er zich slechts één stortobject in elke storteenheid bevinden, zodat u toegang tot de stortobjecteigenschappen vanuit het storteenheidniveau hebt met het prefix POUR_OBJECT.

Als u bijvoorbeeld objecten in merken wilt filteren waarvan het hoofdonderdeel een bepaalde naam heeft, voert u ASSEMBLY.MAINPART.NAME in het vak Eigenschap in.

Als u bijvoorbeeld alle wapeningsstaven wilt filteren die bij storteenheden met een bepaald stortobjecttype horen, voert u POUR_UNIT.POUR_OBJECT.POUR_TYPE in het vak Eigenschap in.

Tip:

Als u wilt controleren welke eenheid Tekla Structures voor een bepaalde template-attribuut gebruikt, gebruikt u in het filterdialoogvenster de optie Selecteer van model.. in de lijst Waarde.

Categorie: Referentiemerk

Gebruik de categorie Referentiemodel om referentiemodelmerken op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Maken

GUID

Als u referentiemodelmerken op basis van hun GUID (Globally Unique Identifier) wilt filteren. Bijvoorbeeld 'Referentiemerk GUID is gelijk aan IDA51E6BFF-DAB9-4A56-970C-7486EF17B7B7'.

Fase

Hiermee filtert u referentiemodelmerken op basis van hun fasenummers. Bijvoorbeeld: 'Fase referentiemerk is gelijk aan 2'.

Vracht

Hiermee filtert u referentiemodelmerken op basis van hun vrachtnummers. Bijvoorbeeld: 'Vracht referentiemerk is groter dan 1'.

Beschrijving

Hiermee filtert u referentiemodelmerken op basis van hun beschrijving die een door de gebruiker definieerbare waarde in het dialoogvenster Referentie-object is. Bijvoorbeeld: 'Referentiemerkbeschrijving bevat "architect model"'.

Info tekst

Hiermee filtert u referentiemodelmerken op basis van hun informatietekst die een door de gebruiker definieerbare waarde in het dialoogvenster Referentie-object is. Bijvoorbeeld: 'Informatietekst van het referentiemerk bevat gereviseerd'.

Locked

Hiermee filtert u referentiemodelmerken op basis van of ze wel of niet vergrendeld zijn. 0 = Nee, 1 = Ja, 2 = Organisatie.

Logische naam

Hiermee filtert u referentiemodelmerken op basis van hun logische naam die een door de gebruiker definieerbare waarde in het dialoogvenster Referentie-object is. Bijvoorbeeld: 'Logische naam van het referentiemerk is gelijk aan "MEP verwarming systeem""

Categorie: Referentieobject

Gebruik de categorie Referentie-object om referentiemodelobjecten op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Maken

GUID

Als u referentiemodelobjecten op basis van hun GUID (Globally Unique Identifier) wilt filteren.

Fase

Hiermee filtert u referentiemodelobjecten op basis van hun fasenummers. Bijvoorbeeld: 'Referentieobjectfase is niet gelijk aan 1'.

Vracht

Hiermee filtert u referentiemodelobjecten op basis van hun vrachtnummers. Bijvoorbeeld: 'Referentieobjectvracht is gelijk aan 1'.

Beschrijving

Hiermee filtert u referentiemodelobjecten op basis van hun beschrijving die een door de gebruiker definieerbare waarde in het dialoogvenster Referentie-object is. Bijvoorbeeld: 'Referentieobjectbeschrijving bevat "architect model"'.

Info tekst

Hiermee filtert u referentiemodelobjecten op basis van hun informatietekst die een door de gebruiker definieerbare waarde in het dialoogvenster Referentie-object is. Bijvoorbeeld: 'Informatietekst van het referentieobject bevat gereviseerd'.

Locked

Hiermee filtert u referentiemodelobjecten op basis van of ze wel of niet vergrendeld zijn. 0 = Nee, 1 = Ja, 2 = Organisatie.

Logische naam

Hiermee filtert u referentiemodelobjecten op basis van hun logische naam die een door de gebruiker definieerbare waarde in het dialoogvenster Referentie-object is. Bijvoorbeeld: 'Logische naam van het referentieobject bevat "derde verdieping"'.

Tip:

U kunt objectattributen van referentiemodellen filteren met de categorie Template en het prefix EXTERNAL.. in het vak Eigenschap. Bijvoorbeeld: 'Referentieobject EXTERNAL.Material is gelijk aan A572'.

Categorie: Hiërarchische locatiestructuur

Gebruik de categorie Hiërarchische locatiestructuren om objecten te filteren op basis van hun locatiecategorieën die in de Organisator kunnen worden gedefinieerd.

Eigenschap

Beschrijving

Montage

Hiermee filtert u objecten op basis van tot welke montagecategorie ze behoren. Bijvoorbeeld: 'Hiërarchische locatiestructuur montage is gelijk aan "Montage 2"'.

Gebouw

Hiermee filtert u objecten op basis van tot welke gebouwcategorie ze behoren. Bijvoorbeeld: 'Hiërarchische locatiestructuur gebouw is gelijk aan "Gebouw A"'.

Doorsnede

Hiermee filtert u objecten op basis van tot welke doorsnedecategorie ze behoren. Bijvoorbeeld: 'Hiërarchische locatiestructuur doorsnede is gelijk aan Verloop'.

Verdieping

Hiermee filtert u objecten op basis van op welke verdieping ze zich bevinden. Bijvoorbeeld: 'Hiërarchische locatiestructuur verdieping is gelijk aan "Verdieping 4"'.

Categorie: Stortobject

Gebruik de categorie Stortobject om stortobjecten op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Stortnummer

Hiermee filtert u stortobjecten op basis van hun stortnummer. Bijvoorbeeld: 'Stortnummer is gelijk aan 5'.

Storttype

Hiermee filtert u stortobjecten op basis van hun type. Bijvoorbeeld: 'Storttype is gelijk aan WAND'.

Betonmengsel

Hiermee filtert u stortobjecten op de basis van de eigenschappen van hun betonmengsel, bijvoorbeeld maximale korrelgrootte van het totaal en/of plasticiteit van vers beton.

Kwaliteit

Hiermee filtert u stortobjecten op basis van hun materiaalkwaliteit. Bijvoorbeeld: 'Materiaal is gelijk aan C35/45'.

Stortfase

Hiermee filtert u stortobjecten op basis van hun stortfase. Bijvoorbeeld: 'Stortfase is niet gelijk aan 0'.

Categorie: Stortnaad

Gebruik de categorie Stortnaad om stortnaden op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Maken

ID-nummer

Hiermee filtert u stortnaden op basis van hun ID-nummer. Bijvoorbeeld: 'ID-nummer is gelijk aan 25237'.

Fase

Hiermee filtert u stortnaden op basis van hun fase. Bijvoorbeeld: 'Stortnaadfase is gelijk aan 2 3'.

Betonstorttype

Hiermee filtert u stortnaden op basis van hun type. Bijvoorbeeld: 'Betonstorttype is gelijk aan Waterdichte constructieverbinding'.

Categorie: Storteenheid

Gebruik de categorie Storteenheid om storteenheden op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Naam

Om storteenheden op basis van hun naam te filteren. Bijvoorbeeld: "Naam storteenheid bevat ligger."

GUID

Hiermee filtert u storteenheden op basis van hun globale unieke identificeerder (GUID). Bijvoorbeeld: 'Storteenheid-GUID bevat 8505'.

Categorie: Taak

Gebruik de categorie Taak om geplande taken op basis van hun algemene eigenschappen te filteren.

Eigenschap

Beschrijving

Naam

Om geplande taken op basis van hun naam te filteren. Bijvoorbeeld: "Naam taak bevat vloeren."

Geplande startdatum

Hiermee filtert u geplande taken op basis van hun geplande startdatum. Bijvoorbeeld: 'Geplande startdatum van de taak is eerder dan Revisiedatum'.

Geplande einddatum

Hiermee filtert u geplande taken op basis van hun geplande startdatum. Bijvoorbeeld: 'Geplande einddatum van de taak is later dan of gelijk aan 13/10/2017'.

Werkelijke startdatum

Hiermee filtert u geplande taken op basis van hun werkelijke startdatum.

Werkelijke einddatum

Hiermee filtert u geplande taken op basis van hun werkelijke einddatum.

Volledigheid

Hiermee filtert u geplande taken op basis van hun volledigheid. De waarde is een percentage. Bijvoorbeeld: 'Volledigheid taak is 75'.

Kritiek

Hiermee filtert u geplande taken op basis van hoe kritiek zijn. Een taak kan alleen kritiek zijn als deze vanuit externe software is geïmporteerd. 1 = Kritiek, 0 = Niet kritiek.

Deze eigenschap is niet zichtbaar in de Taakmanager.

Lokaal

Hiermee filtert u geplande taken op basis van of ze in de Taakmanager zijn gemaakt of uit externe software zijn geïmporteerd. 1 = Gemaakt in de Taakmanager, 0 = Geïmporteerd.

Aannemer

Hiermee filtert u geplande taken op basis van de aannemer. Bijvoorbeeld: 'Taakaannemer is gelijk aan "Aannemer A"'.

Scenario

Hiermee filtert u geplande taken op basis van het scenario waartoe ze behoren. Bijvoorbeeld: 'Taakscenario is gelijk aan "Scenario 1"'.

Taaktype

Hiermee filtert u geplande taken op basis van hun type. Bijvoorbeeld: 'Taaktype is gelijk niet aan "A - Vloerbetegeling"'.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende