Inleiding in Tekla Structures-gebruikersinterface

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Inleiding in Tekla Structures-gebruikersinterface

Wanneer u een Tekla Structures-model opent, verschijnt er een nieuw venster. De gebruikersinterface ziet er standaard ongeveer als volgt uit:

(1) Dit is uw Tekla Structures-model. Als u een volledig nieuw project start, ziet u op dit moment alleen het standaard modelvenster en een leeg stramien.

(2) Het groene kubussymbool vertegenwoordigt het globale coördinatensysteem en ligt op de globale oorsprong (x=0, y=0, z=0).

(3) Het vak rondom het stramien vertegenwoordigt het werkgebied. U kunt in een venster alleen de onderdelen zien die zich binnen dit gebied bevinden. Objecten die zich buiten het werkgebied bevinden, bestaan in het model maar zijn niet zichtbaar. U kunt het werkgebied verkleinen en uitbreiden om aan uw behoefte te voldoen. U kunt ook het werkgebied verbergen.

(4) Het coördinatensymbool met de x-, y- en z-as vertegenwoordigt het lokale coördinatensysteem. Het geeft ook de richting van het model aan. Klik op de navigatieassen om het modelvenster van 3D naar een geselecteerde vlakweergave te roteren.

(5) Het Bestand-menu is waar u uw modellen beheert. U kunt onder andere modellen opslaan, tekeningen afdrukken en modellen importeren en exporteren.

(6) Het lint bevat alle commando's en andere functies die u gaat gebruiken wanneer u uw model opbouwt. U kunt het lint naar behoefte aanpassen.

(7) De werkbalk Snelle toegang bevat standaard de snelkoppelingspictogrammen Opslaan, Ongedaan maken, Opnieuw en Historie ongedaan maken. U kunt naar uw behoefte de Werkbalk Snelle toegang aanpassen.

(8) De rechterbovenhoek toont uw gebruikersnaam en een groen symbool dat aangeeft dat u bent aangemeld en uw subscription of licentie naar verwachting werkt. Als een kloksymbool in plaats van het groene symbool wordt weergegeven, geeft de klok aan dat de verbinding met de Tekla subscription service is verbroken.

Als u op het vraagteken klikt, dan wordt er een hulpmenu geopend waar u koppelingen kunt vinden naar verschillende leerbronnen en naar helpdesk en verkoop.

(9) Als u het commando of dialoogvenster dat u zoekt niet kunt vinden, zoekt met Snel starten.

(10) Gebruik het zijvenster aan de rechterzijde van het scherm om instructies van het huidige actieve lintcommando te bekijken, eigenschappen van objecten weer te geven, referentiemodellen en componenten toe te voegen, puntenwolken toe te voegen, gebruikersinformatie te gebruiken of om directe toegang tot Tekla Online services te zoeken.

(11) De werkbalk Werkvlak bepaalt welk werkvlak u momenteel in het model in gebruik hebt.

(12) De werkbalk Zoeken in model maakt het mogelijk om snel te zoeken naar objecten in het gehele model of binnen de geselecteerde modelobjecten.

(13) De snapknoppen bepalen welke posities u kunt aanwijzen wanneer u objecten maakt.

(14) De selectieknoppen bepalen welke objecten u kunt selecteren.

(15) Wanneer u objecten maakt, geeft de statusbalk aan hoe u moet doorgaan en wanneer u punten moet aanwijzen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende