Objecten kopiëren met de Radial Array Tool

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Objecten kopiëren met de Radial Array Tool

Gebruik de Radial Array Tool om selecteerde objecten radiaal langs meerdere richtingen op gedefinieerde intervallen of afstanden te kopiëren. Tekla Structures controleert niet op duplicaten wanneer u objecten met deze methode kopieert.

De Radial Array Tool gebruiken

 1. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.
 2. Zoek naar de Radial Array Tool en dubbelklik er vervolgens op om deze te openen.
 3. Selecteer Kopieer methode.De opties zijn:
  • Alleen geselecteerde objecten

   Dit is de standaard.Alleen de geselecteerde objecten worden gekopieerd.

  • Alle gekoppelde objecten

   De geselecteerde objecten en alle hieraan gekoppelde objecten worden gekopieerd.Bijvoorbeeld uitsnijdingen, lassen en bouten.

  • Geavanceerd

   Deze optie is vergelijkbaar met Alle gekoppelde objecten, maar werkt beter met wijzigingen.Wanneer u bijvoorbeeld een trap met aan de treden gelaste kolommen hebt en u de afstand tussen de treden wijzigt.

 4. Selecteer de optie Roteer kopieën.

  De standaardwaarde is Ja.

 5. Definieer de rotatieas.

  De standaard is X.

 6. Definieer de instellingen.
 7. Selecteer de objecten die u wilt kopiëren.
 8. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
 9. Klik met de middelste muisknop.
 10. Wijs het punt van oorsprong aan.
 11. Wijs de asrichting X aan.
 12. Wijs de asrichting Y aan.

  De geselecteerde objecten worden gekopieerd.

De instellingen definiëren

1

Afstand tussen kopieën.De standaardwaarde is 0.

2

Rotatie.De opties zijn:

 • Hoek (standaard)

  De kopieën worden geroteerd op hoek.

 • Afstand

  De kopieën worden geroteerd op afstand.

3

Aantal hoeken of afstanden.De standaardwaarde is 0.

Als u dit leeg laat, wordt het aantal kopieën uit het veld Afstand tussen de kopieën overgenomen.

4

Afstand tussen kopieën.

Gebruik het spatieteken om waarden te scheiden.Voer voor elke afstand tussen kopieën een waarde in.

5

Kopieerrichting.De opties zijn:

 • Normaal (standaard)

  Tussenafstanden worden berekend vanaf de oorsprong in positieve richting langs de as.

 • Omgekeerd

  Tussenafstanden worden berekend vanaf de oorsprong in negatieve richting langs de as.

 • Gecentreerd

  Kopieën worden gecentreerd op de oorsprong.

 • Spiegelen

  Tussenafstanden worden berekend vanaf de oorsprong in positieve en negatieve richting.Gespiegeld kopiëren verdubbelt het aantal kopieën.

6

Radiale afstand.

De radiale afstand moet equivalent zijn aan de afstand die u bij het toepassen van de component hebt aangewezen.

Als de radiale afstand kleiner of groter is dan de aangewezen afstand, is de afstand tussen de gekopieerde objecten niet dezelfde als die in het vak Afstand tussen de kopieën (4) is opgegeven.

Tekla Structures berekent de rotatiehoek volgens de waarden in het dialoogvenster (afstand en radiale afstand) en de rotatiehoek overschrijft de afstand die in het dialoogvenster is gegeven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende