Objecten kopiëren en verplaatsen

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Objecten kopiëren en verplaatsen

De basisfunctionaliteit voor het kopiëren en verplaatsen van objecten is dezelfde in modellen en tekeningen. U kunt objecten rechtlijnig, geroteerd of gespiegeld kopiëren en verplaatsen.

Tips voor het kopiëren en verplaatsen van objecten

Door objecten te kopiëren wordt het modelleren sneller, efficiënter en consistenter.

 • Zorgvuldig kopiëren

  Kopieer de objecten altijd zorgvuldig en zorg ervoor dat u de bedoelde objecten kopieert.

 • Controle over het kopiëren

  Wanneer u eerst met het snappen vertrouwd raakt, raden we u aan de methode Kopiëren speciaal - Rechtlijnig - Aanwijzen te gebruiken om meer controle over de kopieeractie te hebben.

 • Gekopieerde objecten vergelijken

  Er moet een vergelijking tussen de gekopieerde objecten worden gemaakt voordat de nummering wordt uitgevoerd. De nummering zelf werkt als de definitieve controle.

 • Een geschikt commando voor het kopiëren selecteren

  • Als u er zeker van wilt zijn dat het object in het gewenste vlak wordt gekopieerd, gebruikt u het commando Kopiëren speciaal > Rechtlijnig. Het dialoogvenster Kopiëren - rechtlijnig kan als expliciete controle worden gebruikt om te bevestigen dat de kopieerafstand in de bedoelde richting en met ronde waarden is.

  • Als u objecten zoals wapening tussen vergelijkbare objecten wilt kopiëren, gebruikt u het commando Kopiëren speciaal > Naar een ander object. Zorg er altijd voor dat het object dat u kopieert en het object waarnaar u kopieert van hetzelfde type zijn en een vergelijkbare vorm hebben. Een polygonale plaat en een rechthoekige kolom hebben bijvoorbeeld verschillende typen onderdeelhandles en hun voorvlakken hebben een verschillende vorm en locatie.

  • Als u objecten rondom een opgegeven lijn op het werkvlak wilt kopiëren, gebruikt u het commando Kopiëren speciaal > Roteren. Als u dit commando gebruikt, kopieer dan zorgvuldig en controleer altijd het resultaat. Als de resultaten niet zijn zoals verwacht, kopieert u in kleinere stukken, bijvoorbeeld één component per keer.

  • Als u objecten van het ene model naar het andere wilt kopiëren, gebruikt u het commando Kopiëren speciaal > Uit een ander model. Het kopiëren is gebaseerd op de fasenummers in het oorspronkelijke model. Geslaagd kopiëren vereist dat u de objecten correct hebt ingesteld, zonder extra objecten in een specifieke fase in het bronmodel. Anders worden alle in de fase opgenomen objecten gekopieerd.

   Als u objecten uit een ander model kopieert, worden alleen de modelobjecten gekopieerd. De tekeningen worden niet gekopieerd.

  • Het bronobject voor het kopiëren bepaalt de objectoriëntatie.

   Wanneer de objecten met het commando Kopiëren worden gekopieerd, blijft de objectoriëntatie van het doelobject dezelfde als de oriëntatie van het bronobject.

   Als de objecten met het commando Kopiëren speciaal > Naar een ander object worden gekopieerd, wordt de objectoriëntatie ten opzichte van het interne coördinatensysteem van het bronobject gedefinieerd en wordt deze oriëntatie naar het interne coördinatensysteem van het doelobject vertaald.

   Gebruikerscomponenten hebben hun eigen logica voor objectoriëntatie. Het kan eenduidiger zijn om de component in het model toe te voegen dan het kopiëren te gebruiken, vooral als de hoofdgeometrie van het doelobject aanzienlijk verschilt van de geometrie van het bronobject.

 • Objecten dupliceren

  Controleer na het kopiëren en verplaatsen of het resultaat is zoals verwacht en er geen duplicaten in het model zijn die per ongeluk zijn gemaakt.

  Twee objecten worden als duplicaten beschouwd als ze dezelfde eigenschappen en locatie hebben. Tekla Structures controleert op dubbele, overlappende objecten wanneer u objecten kopieert en verplaatst of nieuwe objecten op dezelfde locatie als een bestaand object maakt. Als er duplicaten worden gevonden, kunt u kiezen of u deze wilt behouden of verwijderen. Als u ervoor kiest de duplicaten te bewaren, is het moeilijk om deze later te detecteren.

  Met de variabele XS_DUPLICATE_CHECK_LIMIT_FOR_COPY_AND_MOVE kunt u het maximum aantal objecten definiëren dat tijdens het kopiëren of verplaatsen van objecten als duplicaten kan worden geteld.

  Opmerking:

  Tekla Structures controleert niet op duplicaten wanneer u met een modelleerfunctie zoals de component Array van objecten (29) kopieert.

 • Merken en betonelementen

  Als u objecten vanuit een merk of betonelement kopieert of verplaatst, kopieert Tekla Structures indien mogelijk de merkstructuur. Submerken worden bijvoorbeeld als submerk gekopieerd als er een bovenliggend object wordt gevonden.

  Bij het selecteren van de juiste te kopiëren inhoud moet u eerst modelselectiefilters en vervolgens merk-, onderdeel- of componentselectieknoppen gebruiken.

  Als u eenvoudig alle objecten binnen een merk of betonelement volgens het selectiefilter wilt selecteren, houdt u de Alt-toets ingedrukt en klikt u op een object in het merk of betonelement.

 • Tekeningobjecten

  U kunt objecten kopiëren en verplaatsen binnen verschillende tekeningaanzichten die verschillende schalen hebben. Om te definiëren hoe de gekopieerde of verplaatste objecten worden verschaald, gebruikt u de variabele XS_​SCALE_​COPIED_​OR_​MOVED_​OBJECTS_​IN_​DRAWINGS.

 • Wapening en oppervlakte

  Als u wapening of oppervlakten kopieert of verplaatst en u wilt dat deze worden aangepast aan het onderdeel waarnaar ze worden gekopieerd of verplaatst:

  • moeten de wapeningshandle of de oppervlaktehandles zich in de hoeken van het onderdeel bevinden;

  • moeten de onderdelen waartussen u kopieert of verplaatst hetzelfde aantal hoeken in de doorsnede hebben;

  • moeten cirkelvormige onderdelen dezelfde doorsnedemaatlijnen hebben.

 • Efficiënt kopiëren en verplaatsen

  U kunt de dialoogvensters Verplaatsen en Kopiëren open houden als u ze vaak gaat gebruiken.

  Nadat u het commando Kopiëren - rechtlijnig, Kopiëren - spiegelen, Kopiëren - roteren of het commando Verplaatsen - rechtlijnig, Verplaatsen - spiegelen of Verplaatsen - roteren hebt uitgevoerd, onderbreekt u het commando en laat u het dialoogvenster open. Als u het kopiëren of verplaatsen wilt voortzetten, klikt u in het dialoogvenster om het te activeren en door te gaan met het kopiëren of verplaatsen van objecten.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende