Werken met het gebruikerscoördinatensysteem (UCS) in tekeningen

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Werken met het gebruikerscoördinatensysteem (UCS) in tekeningen

UCS is een lokaal gebruikerscoördinatensysteem dat u in een tekeningaanzicht kunt gebruiken. Het is gemakkelijker om tekeningobjecten in een aanzicht te plaatsen wanneer u objecten ten opzichte van een door de gebruiker gedefinieerde oorsprong of een basispunt in het tekeningaanzicht kunt plaatsen.

Tekla Structures geeft het UCS-symbool weer in het huidige tekeningaanzicht als u objecten maakt, kopieert, verplaatst of wijzigt.

U kunt voor elk tekeningaanzicht een andere oorsprong voor het UCS definiëren en de UCS-oorsprong net zo vaak wijzigen als u wilt.

Het volgende voorbeeld geeft verschillende aanzichten weer, elk met een eigen UCS.

Opmerking:

Als u een object met het globale coördinatensysteem wilt positioneren, moet u de coördinaten van het object vanaf de oorsprong van de tekening berekenen, niet een tekeningaanzicht.

Een nieuw UCS instellen

U kunt een nieuw UCS (User Coordinate System) met één punt of twee punten instellen.

 1. Open een tekening.
 2. Klik op het tabblad Aanzichten op Coördinatensysteem gebruiker en klik op een van de volgende commando's:
  • Selecteer Oorsprong instellen om het nieuwe UCS met één punt in te stellen.

  • Selecteer Oorsprong instellen met twee punten om het nieuwe UCS met twee punten in te stellen.

  Tekla Structures geeft het UCS-symbool met een kruis weer, dat het middelpunt toont.

 3. Klik op het aanzicht waar u de oorsprong wilt plaatsen.
 4. Als u twee punten gebruikt, selecteert u een punt om de richting van de x-as te definiëren.

Tussen twee gebruikerscoördinatensystemen schakelen

U kunt tussen twee gebruikerscoördinatensystemen schakelen die dezelfde oorsprong hebben: de UCS die de assen van het tekeningaanzicht volgt en de georiënteerde UCS die u hebt gemaakt.

 • Als u tussen de coördinatensystemen wilt schakelen, opent u een tekening, gaat u naar het tabblad Aanzichten en klikt u op Coördinatensysteem gebruiker > Oriëntatie verwisselen (Ctrl + T).

UCS resetten

U kunt het UCS resetten op de oorspronkelijke positie in het huidige tekeningaanzicht of in alle tekeningaanzichten.

U kunt het volgende doen:

Taak

Actie

Het UCS in het huidige tekeningaanzicht resetten

Ga in een geopende tekening naar het tabblad Aanzichten en klik op Coördinatensysteem gebruiker > Huidige resetten(Ctrl + 1).

Het UCS in alle tekeningaanzichten resetten

Ga in een geopende tekening naar het tabblad Aanzichten en klik op Coördinatensysteem gebruiker > Alles resetten(Ctrl + 0).

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende