Tekeningen bijwerken wanneer het model wijzigt

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Tekeningen bijwerken wanneer het model wijzigt

Opgeslagen tekeningen moeten vanwege modelwijzigingen worden bijgewerkt. Beton-, merk-, onderdeel- en verzameltekeningen gebruiken positienummers als identificeerders. Wijzigingen zijn veelal van invloed op de nummering, zodat opnieuw nummeren vaak nodig is. Voordat u tekeningen bijwerkt, moet u ervoor zorgen dat de nummering bijgewerkt is.

De tekeningen die moeten worden bijgewerkt, worden in de Documentmanager aangegeven met vlaggen. Als u modelobjecten na het maken van tekeningen opnieuw nummert, kunnen er ook vlaggen worden gegenereerd.

Opmerking:
 • Overzichttekeningen hoeven niet te opnieuw te worden genummerd om te worden bijgewerkt. Als u onderdeelpositienummers in onderdeellabels gebruikt, moet u het model nummeren om bijgewerkte labels te krijgen omdat oude labels die niet up-to-date zijn vraagtekens bevatten. Als u niet nummert, kunt u overzichttekeningen zonder nummering wijzigen. Profielwijzigingen worden dan bijvoorbeeld gemarkeerd door wijzigingssymbolen.
 • Wanneer u verzameltekeningen bijwerkt, worden de gekoppelde tekeningen ook bijgewerkt.

Ga als volgt te werk nadat het model is gewijzigd:

 1. Controleer de nummeringsinstellingen door naar het tabblad Tekeningen & Lijsten te gaan en op Instellingen nummering > Instellingen nummering te klikken.
 2. Selecteer Vergelijken met bestaande voor zowel de nieuwe als de gewijzigde onderdelen.
 3. Nummer alle modelobjecten die dezelfde nummeringreeksinstellingen op het tabblad Tekeningen & Lijsten hebben door op Start nummeren > Reeks van geselecteerde objecten nummeren te klikken of nummer alleen nieuwe of gewijzigde modelobjecten door op Start nummeren > Gewijzigde objecten nummeren te klikken.
 4. Controleer de Documentmanager op statusvlaggen.
 5. Als u wilt nagaan om welke onderdelen het gaat, selecteert u elke tekening die in de Documentmanager met de vlag is gemarkeerd en klikt u op de knop Objecten selecteren.

  Tekla Structures markeert de betrokken onderdelen in het model.

  Ga als volgt te werk:

  1. Controleer het logbestand met de nummeringshistorie voor opnieuw genummerde onderdelen door naar het menu Bestand te gaan en op Logboeken > Logbestand historie nummeren te klikken.

   Part of Assembly aan het begin van een regel in het logbestand met de nummeringshistorie geeft aan dat onderdelen of merken in Tekla Structures zijn hernummerd, zoals in het volgende voorbeeld:

  2. Als u de hernummerde onderdelen in het model wilt vinden, selecteert u de relevante items in het logbestand met de nummeringshistorie. In Tekla Structures worden de corresponderende onderdelen in het model gemarkeerd.
 6. Selecteer de betrokken tekeningen in de Documentmanager en klik op Update.
 7. Als u nieuwe onderdelen in het model hebt, maakt u tekeningen voor deze onderdelen.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende