Toon spiraalvormige liggers in tekeningen

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Toon spiraalvormige liggers in tekeningen

U kunt spiraalvormige liggers in tekeningen gevouwen of uitgeslagen weergeven. In uitgeslagen aanzichten worden spiraalvormige liggers recht uitgeslagen.

Voor meer informatie over het maken van betonnen en stalen spiraalvormige liggers, raadpleegt u Een betonnen spiraalvormige ligger maken en Een stalen spiraalvormige ligger maken.

In het onderstaande voorbeeld is de optie Openvouwen ingesteld op Ja in de aanzichteigenschappen op het tabblad Attributen 2. Het onderdeel wordt uitgesneden in het aanzicht.

In het volgende voorbeeld is de Openvouwen ingesteld op Nee.

Spiraalvormige liggers bematen

U kunt rechte maatlijnen, hoekmaatlijnen radiusmaatlijnen en aan spiraalvormige liggers toevoegen.

In het volgende voorbeeld wordt het automatisch maken van de maatlijnen in de gedefinieerde aanzichten uitgelegd.

Raadpleeg voor meer informatie over maatlijneigenschappen Maatlijneigenschappen.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.
 2. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht, selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 3. Klik in de optiestructuur op Bemating de optiestructuur.
 4. Voeg een regel toe en selecteer Maatlijnen spiraalvormige ligger als het Maatvoering type, selecteer de gewenste maatvoeringsvoorwaarde Voorwaarde bewerken.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen maatvoeringsvoorwaarden de vooraf gedefinieerde maatlijneigenschappen die u wilt gebruiken in Rechte maatlijnen, Hoekmaatlijnen en Hoek- en radiusmaatlijn.

  Als geen van de beschikbare eigenschappen aan uw wensen voldoet, opent u een tekening, opent u het eigenschappenvenster en opent u vervolgens rechte maatlijnen, hoekmaatlijnen en radius-maatlijnen via de objectlijst en bewerkt en slaat nieuwe instellingen voor deze maatlijntypen op. De opgeslagen instellingen zijn beschikbaar voor selectie in het dialoogvenster spiraalvormige ligger Eigenschappen maatvoeringsvoorwaarden voor de drie maatlijntypen.

 6. Sla de eigenschappen van de maatlijnvoorwaarde op door een unieke naam in te voeren en op Opslaan als te klikken.

 7. Sla de aanzichteigenschappen op door op Opslaan te klikken en ga terug naar het dialoogvenster door op Sluiten te klikken.
 8. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Onderdeellabels voor spiraalvormige liggers

U kunt de rotatie van de spiraalvormige ligger in onderdeellabels weergeven. De rotatiehoek is gedefinieerd in de eigenschappen van de spiraalvormige ligger in het model.

Raadpleeg voor meer informatie over onderdeellabel eigenschappen en elementenlabel eigenschappen en labelelementen.

 • U kunt op dezelfde wijze als voor andere onderdelen aan spiraalvormige liggers onderdeellabels toevoegen op een van de volgende manieren:

  • Selecteer in een geopende tekening een spiraalvormige ligger, klik met de rechtermuisknop en selecteer Plaats label en selecteer vervolgens Met toegepaste labeleigenschappen om de huidige labeleigenschappen te gebruiken of Met venstereigenschappen om de peilmark op aanzichtniveau te gebruiken.

  • Selecteer in een geopende tekening een spiraalvormige ligger, klik op het tabblad Opmerkingen klik op Onderdeellabel en selecteer Voor geselecteerde onderdelen.

  • U kunt ook automatische labels in tekeningeigenschappen definiëren voordat u de tekening maakt.

Voorbeelden van maatlijnen en labels van spiraalvormige liggers

Het onderstaande voorbeeld geeft een rechte maatlijn en een onderdeellabel weer die de gegevens van de rotatiehoek bevatten:

Het volgende voorbeeld geeft een radiusmaatlijn van een spiraalvormige ligger weer:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende