Laaginformatie over wapeningstaven in tekeningen weergeven

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Laaginformatie over wapeningstaven in tekeningen weergeven

U kunt wapeningsstaaflagen met verschillende labelstijlen en lijntypen in een tekening markeren door de macro Label wapeningslagen te gebruiken.

Voordat u de laaginformatie in een tekening kunt weergeven, moet u eerst de macro Classificatie staaf in het model uitvoeren. Met Classificatie staaf worden de netten en wapeningsstaven in de geselecteerde wanden of platen op basis van hun positie geclassificeerd. Alle wapeningsstaven en netten krijgen een attribuut waarmee de laag wordt aangegeven waar ze zich bevinden in het betonelement.

U geeft informatie van lagen van wapeningsstaven als volgt in een tekening weer:

 1. Open de tekening.
 2. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.
 3. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 4. Dubbelklik op Label wapeningslagen om het dialoogvenster Label wapeningslagen weer te geven.
 5. Selecteer symboolstijl of niveauprefixstijl in de lijst aan de linkerzijde die het voorbeeld weergeeft.
 6. Selecteer het labellijntype.
 7. Doe afhankelijk van de geselecteerde labelstijl het volgende:
  • Selecteer voor symboolstijllabels het symbool dat u wilt gebruiken en de symboolhoogte.

  • Selecteer het niveauprefix voor niveauprefixstijllabels.

 8. Klik op Alle objecten om labels in layers van alle wapeningsstaven weer te geven of selecteer de afzonderlijke wapeningsstaven en klik op Geselecteerde objecten om alleen de labels voor de geselecteerde staven weer te geven.

 1. Laaglabel voor niveauprefixstijl. Met het nummer, bijvoorbeeld nummer 1 in T1, wordt het laagnummer aangegeven. Met de letter, bijvoorbeeld T in T1, wordt aangegeven of de wapeningsstaaf zich boven, onder, links of rechts bevindt.
 2. Laaglabel voor symboolstijl. Met het aantal driehoeken wordt het laagnummer van het vlak aangegeven. Met de richting van de driehoek wordt aangegeven of de wapeningsstaaf zich boven, onder, links of rechts bevindt. Voor bovenstaven wijst de kop van de driehoek bijvoorbeeld naar beneden en voor onderstaven naar boven.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende