Vergrote afbeeldingen van wapeningsstaven tekenen met de applicatie voor vergrote afbeelding en markering van wapeningsstaven

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Vergrote afbeeldingen van wapeningsstaven tekenen met de applicatie voor vergrote afbeelding en markering van wapeningsstaven

Met de applicatie Vergrote afbeelding en markering staaf kunt u staven weergeven door buigvormen te gebruiken. Buigvormen kunnen zowel de binnen als buiten de betonnen vorm worden geplaatst. Buigvormen worden voorzien van labels die gegevens over wapeningsstaaf bevatten.

Vergrote afbeeldingen en markeringen van wapeningsstaven maken

 1. In een tekening selecteert u de wapeningsgroep waarvoor u een buigvormlabel wilt maken.
 2. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.
 3. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 4. Selecteer Vergrote afbeelding en markering staaf in de lijst Applicaties.
 5. Wijs een punt aan voor de positie van het buigvormlabel.

  U kunt de uitlijninginstelling voor de plaatsing in de instellingen wijzigen.

 6. Dubbelklik op het label om de instellingen aan te passen:
  • Definieer op het tabblad Wapeningsstaaf de geometrie, de lijneigenschappen, de schaal en de locatie van de buigvorm. Hier kunt u ook de haakrichtingen en de presentatie-opties definiëren.

  • Definieer op de tabbladen Label 1 en Label 2 de inhoud, het uiterlijk en de positie van de labels die aan de buigvorm worden gekoppeld.

  • Definieer op het tabblad Maatlijnen hoe de maatlijnen worden weergeven en hoe de afronding wordt uitgevoerd.

  Raadpleeg voor meer informatie over deze Vergrote afbeelding en markering staaf instellingen hieronder.

 7. Klik op Wijzigen.

Instellingen voor vergrote afbeeldingen en markeringen van wapeningsstaven

Tabblad Wapeningsstaaf

Definieer op het tabblad Wapeningsstaaf de weergave en de locatie van de buigvorm. Hier kunt u ook de haakrichtingen definiëren.

Instelling Opties en beschrijvingen

Staafgeometrie

Selecteer een van de volgende opties:

Dit is een schematische weergave van de buigvorm zonder buigradius in de hoeken van de buigvorm.

Bij deze optie wordt de buigvorm weergegeven met een buigradius.

Dezelfde lijn als patroon gebruiken

 • Ja: De kleur en lijntype zijn gedefinieerd op basis van wat in de tekeningeigenschappen is ingesteld.

 • Nee: De kleur en lijntype zijn gedefinieerd op basis van de instellingen Kleur en Lijntype in dit dialoogvenster.

Schaal Selecteer in Type:
 • Automatisch om de huidige schaal voor de vergrote afbeelding te gebruiken.

 • Aangepast om zelf een schaal te definiëren die afwijkt van de schaal van het aanzicht. Als de schaal van het aanzicht bijvoorbeeld 1:50 is en u wilt dat de vergrote afbeelding op schaal 1:25 wordt weergegeven, typt u 25 in het vak Schaalwaarde.

Kleur

Lijntype

Weergave wapeningsstaaf

Selecteer de weergave van de wapeningsstaaf:

 • Enkele lijn: De buigvorm wordt weergegeven met een enkele lijn.

 • Nominale diameter van dubbele lijnen: De buigvorm wordt weergegeven met dubbele lijnen. De nominale diameter van de staaf wordt beschouwd.

 • Werkelijke diameter van dubbele lijnen: De buigvorm wordt weergegeven met dubbele lijnen. De werkelijke diameter van de staaf wordt beschouwd, inclusief de ribben op de staaf.

Staaflocatie

Definieer de positie van de buigvorm met elke van de hieronder beschreven opties:

Optie 1:

Bij deze optie is het gebied rondom staaf verdeeld in vier kwadranten. Het invoegpunt kan in elke willekeurig kwadrant worden aangewezen.

De positie van de buigvorm is gebaseerd op het aangewezen kwadrant:
 • Invoegpunt in kwadrant 1: de buigvorm wordt boven op de wapeningsstaaf gecentreerd.
 • Invoegpunt in kwadrant 2: de buigvorm wordt links van de wapeningsstaaf gecentreerd.
 • Invoegpunt in kwadrant 3: de buigvorm wordt onder de wapeningsstaaf gecentreerd.
 • Invoegpunt in kwadrant 4: de buigvorm wordt rechts van de wapeningsstaaf gecentreerd.

Voorbeeld:

Optie 2:

Bij deze optie is het invoegpunt P1 het beginpunt van de buigvorm.

Voorbeeld:

Optie 3:

Bij deze optie bevindt de buigvorm zich op de lijn van het invoegpunt P1. De buigvorm wordt gecentreerd ten opzichte van de positie van wapeningsstaaf in de betonnen vorm gepositioneerd.

Voorbeeld:

Optie 4:

Deze optie maakt labels en haken voor alle staven in het aanzicht.

Rotatie van staven loodrecht op het aanzicht

Roteer de vergrote afbeeldingen van de staaf verticaal of horizontaal. Deze instelling is alleen van invloed op enkelvoudige staven die loodrecht op het aanzicht staan.

Aangepaste rotatiehoek

Roteer alle vergrote afbeeldingen met dezelfde rotatiehoek.

Haakrichtingen

Definieer de richting van de haken van de staven. Vanaf een bovenaanzicht van een ligger gezien, kan de richting van de haken van de ligger bijvoorbeeld worden gedefinieerd als Boven, Midden en Onder. Voor alle richtingen kunt u uit twee opties kiezen:

Gebruik het vak Dikte om een gebied voor de staven op de boven- en onderzijde van de balk te definiëren.

Voorbeeld 1: In het vooraanzicht van een betonbalk hieronder worden de diktes Boven en Onder ingesteld op 300:

Voorbeeld 2: Bovenaanzicht van een betonbalk

Voorbeeld 3: Bovenaanzicht van een betonbalk met andere haakrichtingen

Presentatie-opties

Wanneer deze op Ja is ingesteld, verbreedt Verbreden een vorm wanneer de onderdelen van de wapeningsstaven elkaar overlappen. Deze instelling werkt op een vergelijkbare manier als de vergrote afbeeldingen in staaflabels.

In het volgende voorbeeld is de optie Verbreden ingesteld op Ja.

Met Staven inkorten die langer zijn dan kunt u een maximale uitvoerlengte voor lange staven instellen. Als de omtrek van de vorm de maximumlengte overschrijdt, wordt de vergrote afbeelding ingekort met snijlijnen. Gebruik deze instelling vooral voor rechte staven of rechte staven met haken.

In het volgende voorbeeld is Staven verkorten indien langer dan ingesteld op 1000,00.

Tabbladen Label 1 en Label 2

Op deze tabbladen kunt u het genereren van Label 1 en Label 2 definiëren. Bijvoorbeeld:

Instellingen Opties en beschrijvingen

Beschikbare elementen

Selecteer de wapeningsstaafgegevens die in het label moeten worden weergegeven, zoals de kwaliteit, diameter en cc-afstanden.

Voor Templateattribuut kunt u ook de naam van een aangepaste eigenschap invoeren.

Elementen in label

Een lijst met de geselecteerde gegevens of elementen die in het label worden weergegeven.

Teksteigenschappen

Definieer de teksteigenschappen. De beschikbare eigenschappenbestanden zijn degene die in Teksteigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Staafteksteigenschappen

Definieer de teksteigenschappen voor de staafpositie. De beschikbare eigenschappenbestanden zijn degene die in Teksteigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Aantal wapeningsstaven

Totaal aantal in wapeningsgroep: Geeft het totaal aantal wapeningsstaven in de wapeningsgroep weer, ongeacht het aantal fysiek zichtbare wapeningsstaven in de tekening.

Aantal weergegeven in venster: Geeft alleen het aantal zichtbare wapeningsstaven in het tekeningaanzicht weer.

Totale aantal in betonelement: Geeft het totaal aantal wapeningsstaven in het betonelement weer.

Deze opties zijn alleen beschikbaar wanneer u Nummer als de labelinhoud selecteert.

Eenheden

Definieer de eenheden:

 • Automatisch

 • mm

 • cm

 • m

 • voet - inch

 • inch

Alleen beschikbaar voor de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

 • Lengte gespecificeerd

Bestandsformaat

Definieer de indeling:

 • ###

 • ###[.##]

 • ###[.###]

 • ###.#

 • ### #/#

 • ###.##

 • ###.###

Alleen beschikbaar voor de volgende labelinhoud:

 • Lengte

 • Cc

 • hoh min

 • hoh max

 • hoh exact

 • beoogde h.o.h.

 • Lengte gespecificeerd

Nauwkeurigheid

Definieer de nauwkeurigheid:

 • 0.00
 • 0.50
 • 0.33
 • 0.25
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/10
 • 1/100
 • 1/1000

Voor de nauwkeurigheid 0,33 wordt de werkelijke waarde 50,40 weergegeven als 50,33.

1/8, 1/16 en 1/32 zijn voor inches.

1/10, 1/100 en 1/1000 worden gebruikt om nauwkeurigheid zonder afronding te definiëren.

Labelpositionering

Definieer de positie van het label. Er zijn drie opties beschikbaar:

Optie 1:

De labeltekst wordt parallel aan de buigvorm geplaatst.

Optie 2:

De labeltekst wordt horizontaal geplaatst.

Optie 3:

De labeltekst wordt verticaal geplaatst.

Horizontale tekstpositie

Definieer de positie van de tekst in de horizontale richting. De opties zijn:

Gebruik de instelling a om een afstand te definiëren:

Verticale tekstpositie

Definieer de positie van de tekst in de verticale richting. De opties zijn:

Gebruik het vak b om een afstand te definiëren:

Tabblad Maatlijnen

Gebruik het tabblad Maatlijnen om te definiëren hoe de maatlijnen worden weergeven en hoe de afronding wordt uitgevoerd.

Als u dubbele maatlijnen wilt toestaan, stelt u PullOutShowDuplicateDims in op de gewenste waarde in het bestand rebar_config.inp. PullOutShowDuplicateDims=3 geeft bijvoorbeeld alle maatlijnen weer en PullOutShowDuplicateDims=0 geeft geen dubbele maatlijnen weer. De standaardwaarde is 0. Raadpleeg voor meer informatie Wapeningsinstellingen voor tekeningen (rebar_config.inp).

Instellingen Opties en beschrijvingen

Maken

Definieer of alle buigafmetingen wel of niet bij de buigvorm worden weergegeven. De opties zijn:

 • Ja

 • Nee

Genereren van beenlengten

Definieer het genereren van de lengte van de benen die in de onderstaande afbeelding zijn gelabeld:

Optie 1:

Optie 2:

Optie 3:

Tapstoelopende lengtes

Als u maatlijnen voor wapeningsstaven wilt maken wanneer deze verschillende lengtes hebben, selecteert u Ja.

Locatie

Definieer de locatie van de lengte van het been dat in de onderstaande afbeelding is gelabeld:

De opties zijn:

 • Geen

 • (1)

 • (2)

 • (3)

 • (4)

 • (5)

 • (6)

Afrondingsinstellingen

Definieer of de afronding door gebruikersinstellingen of door rebar_config.inp wordt uitgevoerd.

Als u selecteert dat u rebar_config.inp wilt gebruiken, kunt u de eenheden, de nauwkeurigheid en het indeling niet definiëren.

Eenheden

Definieer de eenheden. De opties zijn:

 • Automatisch

 • mm

 • cm

 • m

 • voet - inch

 • inch

Bestandsformaat

Definieer de indeling. De opties zijn:

 • ###

 • ###[.##]

 • ###[.###]

 • ###.#

 • ### #/#

 • ###.##

 • ###.###

Nauwkeurigheid

Definieer de nauwkeurigheid. De opties zijn:

 • 0.00
 • 0.50
 • 0.33
 • 0.25
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/10
 • 1/100
 • 1/1000

Voor de nauwkeurigheid 0,33 wordt de werkelijke waarde 50,40 weergegeven als 50,33.

1/8, 1/16 en 1/32 zijn voor inches.

1/10, 1/100 en 1/1000 worden gebruikt om nauwkeurigheid zonder afronding te definiëren.

Teksteigenschappen

Definieer de eigenschappen voor de tekst die voor de buigvorm (lengte van de benen) wordt weergegeven. De beschikbare eigenschappenbestanden zijn degene die in Teksteigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Lengteberekening

Exacte lengte:

Als u Langs staafas selecteert, wordt de lengte langs de hartlijn van de wapeningsstaaf berekend.

Hoekmaatlijnen

Definieer in Maken of u de zethoeken van de staafvergrotingen wilt weergeven.

De opties zijn:

 • Ja: Toont de zethoeken.

 • Maatlijnlengtes: Creëert loodrechte afmetingen wanneer de staafvorm een niet 90º-hoek krijgt die terugkeert naar parallel of loodrecht op het oorspronkelijke liggerpoot. Deze optie is handig voor complexe bochten die normaal gesproken ter plaatse worden uitgevoerd.

 • Beide maatlijnen: Hiermee maakt u zowel maatlijnlengtes als basishoekafmetingen.

U kunt ook de Teksteigenschappen voor de buighoeken definiëren. De beschikbare eigenschappenbestanden zijn degene die in Teksteigenschappen zijn gedefinieerd en opgeslagen.

Definieer de Bestandsformaat voor hoekafmetingen. De opties zijn:

 • ###

 • ###[.##]

 • ###[.###]

 • ###.#

 • ### #/#

 • ###.##

 • ###.###

Definieer de Nauwkeurigheid voor hoekafmetingen. De opties zijn:

 • 0.00
 • 0.50
 • 0.33
 • 0.25
 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/10
 • 1/100
 • 1/1000

U kunt ook een Kleur en een Lijntype voor de hoekafmetingen definiëren.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende