Staafmerken in tekeningen weergeven

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Staafmerken in tekeningen weergeven

U kunt productietekeningen van staafmerken maken en staafmerken met verschillende weergaven weergeven. U kunt tekeningen voor staafmerken maken, de instellingen voor het weergeven van staafmerken op het tabblad Staafmerk in het weergaveniveau wapening-eigenschappen en merkposities toevoegen in wapeningsmaten en associatieve opmerkingen.

U kunt een staafmerk in het model door het Staafmerk maken-commando te gebruiken. Als u merktekeningen van de staaf wilt maken, selecteert u het staafmerk en klikt u op het Productietekening maken-commando dat u kunt vinden op het lint, het context menu en de contextuele werkbalk.

Zie voor meer informatie over het maken van staafmerken Een staafmerk maken.

Zie voor meer informatie over de tekeningen Productietekeningen maken.

Zichtbaarheid en weergave van staafmerken aanpassen

 1. Open de gewenste staafmerktekening.
 2. Om het dialoogvenster Eigenschappen op aanzichtniveau te openen, dubbelklikt u op het kader van het tekeningaanzicht dat een staafmerk bevat.
 3. Als u de zichtbaarheid en weergave van het staafmerk wilt aanpassen, selecteert u Wapening in de optiestructuur aan de linkerzijde en gaat u naar het Staafmerk-tabblad.

  Het Staafmerk-tabblad bestaat in tekeningweergaveniveau wapeningseigenschappen voor betonelement-, merk-, en algemene overzichtstekeningen. .

  • Zichtbaarheid van staafmerken: Selecteer Zichtbaar of Onzichtbaar.
  • Weergave:

   Solid geeft het staafmerk en al zijn submerken als omtrekvakken weer.

   Als afzonderlijke staafobjecten geeft alle staafobjecten in het staafmerk en de submerken weer.

   Submerken als omtreklijn, hoogste niveau als afzonderlijke staafobjecten geeft alle submerken als omtrekvakken weer en het hoogste niveau van het staafmerk wordt weergegeven als afzonderlijke staafobjecten.

  • Kleur, Type: Stel het type en de kleur van het staafmerk in.
  • Wapeningsnet symbool, Wapeningsnet symbool grootte: U kunt ervoor kiezen om een netsymbool weer te geven voor het staafmerk. Typ een nummer van het symbool in het Wapeningsnet symbool-vak. Het netsymbool wordt in het midden van de diagonale lijn weergegeven. U kunt ook de grootte van het netsymbool wijzigen.

   Symbool 1:

   Symbool 2:

   Symbool 3:

 4. Klik op Wijzigen.

Merkpositie aan wapeningslabels toevoegen

Het Merknummer-element is nu beschikbaar in de eigenschappen van het wapeningslabel en de associatieve opmerkingen. Geeft het positienummer van het bijbehorende staafmerk aan.

 1. Als u het dialoogvenster Eigenschappen op aanzichtniveau in een geopende staafmerktekening wilt openen, dubbelklikt u op het kader van het tekeningaanzicht dat een staafmerk bevat.
 2. Selecteer in de optiestructuur aan de linkerzijde Wapeningslabel.
 3. Dubbelklik in de Beschikbare elementen-lijst Merknummer om de merkpositie aan het label toe te voegen.

 4. Klik op Wijzigen.

Weergave-inhoud filteren door merktemplate-attributen te gebruiken

U kunt de merktemplate-attributen ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL en ASSEMBLY.ASSEMBLY_POS voor het filteren van de inhoud van de merktekening van de staaf gebruiken.

Als u filters wilt maken, klikt u in Tekeningaanzichteigenschappen op Filter in de optiestructuur.

Voorbeelden:

 • Zo opent u het gewenste merkniveau: selecteer Template als de Categorie, type ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL als de Eigenschap, selecteer Gelijk, en definieer het gewenste merkniveau als de waarde.

 • Als u meerdere niveaus wilt weergeven, gebruikt u het attribuut ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL, selecteert u Groter of gelijk en typt u het nummer van het laagste niveau dat u wilt weergeven als de waarde.

 • Als u de staafmerken die u niet wilt zien wilt weergeven of verbergen, ASSEMBLY.ASSEMBLY_POS selecteert u Gelijk of Niet gelijk aan en typt u het positienummer van het merk.

 • In het volgende voorbeeld van een filter worden de merken op hiërarchieniveau 3 weergegeven die het positienummer AA/1 hebben:

 • U kunt ook een tekeningaanzichtfilter maken door Merk als de Categorie en Positienummer als de Eigenschap in te stellen en vervolgens het merkpositienummer als de waarde definiëren. Met dit filter geeft het aanzicht het merk AA/1 (inclusief alle submerken) weer.

Zie voor meer informatie over het maken van filters: Maak nieuwe filters.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende