Afdrukinstellingen bestanden en zoekvolgorde

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Afdrukinstellingen bestanden en zoekvolgorde

Tekla Structures-afdrukinstellingen in het dialoogvenster Tekeningen afdrukken worden in twee bestanden opgeslagen: <user>_ PdfPrintOptions.xml en PdfPrintOptions.xml. Als u een nieuw model opent, wordt het bestand PdfPrintOptions.xml geladen. De wijzigingen die u in afdrukinstellingen maakt, worden automatisch in <user>_ PdfPrintOptions.xml opgeslagen en de instellingen in dit bestand worden geladen wanneer u het model opnieuw opent. De PDF-lijstopties worden van instellingenbestanden met de naam report.PdfPrintOptions.xml (in het afdrukdialoogvenster wordt dit instellingenbestand weergegeven als report).

U kunt bestanden met afdrukinstellingen voor verschillende afdrukdoeleinden maken en deze later laden. U kunt ook algemene instellingen voor een hele organisatie maken en delen.

U kunt bestaande afdrukinstellingen laden of de huidige afdrukinstellingen in een bestaand bestand met afdrukinstellingen of in een nieuw bestand opslaan. De eerste naam van het instellingenbestand in de controlelijst wordt de standaard en andere bestandsnamen van instellingenbestanden worden daarna weergegeven. De als laatste gebruikte instellingen worden automatisch opgeslagen in <model>\attributes\<user>_PdfPrintOptions.xml (waarbij <user> de huidige Windows-gebruiker is wanneer het dialoogvenster wordt gesloten). De afdrukinstellingen die u het met de knop Opslaan opslaat, worden met de volgende namen in de map <model>\attributes\ opgeslagen:

 • Het standard-bestand wordt opgeslagen als PdfPrintOptions.xml.
 • Het lijstbestand wordt opgeslagen als report.PdfPrintOptions.xml.
 • Alle andere namen van afdrukinstellingen hebben de bestandsnaam <SettingsName>.PdfPrintOptions.xml. Als u bijvoorbeeld de naam MyPrintingSettings gebruikt, worden de instellingen opgeslagen als MyPrintingSettings.PdfPrintOptions.xml.
 • Als een bestand al bestaat, wordt het overschreven.
 • U kunt het opgeslagen bestand met afdrukinstellingen naar de volgende locaties verplaatsen zodat andere modellen en/of andere gebruikers toegang tot de instellingen hebben:
 • Als u het dialoogvenster opent, zoekt Tekla Structures in de bovenstaande locaties, in de weergegeven volgorde, naar beschikbare instellingenbestanden en voegt deze aan de instellingenlijst toe.
 • De instellingen van de eerste van de volgende instellingenbestanden die kunnen worden gevonden worden geladen:
  • <model>\attributes\<user>_PdfPrintOptions.xml
  • <model>\attributes\PdfPrintOptions.xml
  • PdfPrintOptions.xml in de bovenstaand genoemde standaard zoeklocaties.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende