Stortobject- en stortnaadeigenschappen in tekeningen

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Stortobject- en stortnaadeigenschappen in tekeningen

Gebruik de opties in stortobjecteigenschappen en stortnaadeigenschappen in overzichttekeningen om de zichtbaarheid van stortobjecten en stortnaden in tekeningen te definiëren.

Opmerking: De opties en functionaliteit ten opzichte van storten zijn alleen beschikbaar als storten zijn ingeschakeld in het model. U kunt storten in een model inschakelen door de variabele XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT op TRUE in te stellen. Storten zijn in de standaardomgeving alleen ingeschakeld in de rol Contractor (beton).
Attentie:

Als de storten in het model zijn ingeschakeld, moet u de storten niet via XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT uitschakelen, vooral niet gedurende het project. Dit kan tot problemen leiden als u tekeningen hebt die storten bevatten en als u uw model deelt. De storten en stortnaden in het model en de tekeningen kunnen ongeldig worden en u kunt al het aan de stort gerelateerde modelleerwerk kwijtraken.

Stortobjecteigenschappen

Stortobjecteigenschappen in overzichttekeningen openen:

 • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Overzichttekening en klik vervolgens op Stortobject....
 • Dubbelklik in een geopende tekening op de tekeningachtergrond en klik op Stortobject....
 • Dubbelklik in een geopende tekening op het kader van het tekening venster en selecteer Stortobject in de optiestructuur.
 • Klik in een geopende tekening op een stortobject. Als het eigenschappenvenster nog niet is geopend, dubbelklik dan op het stortobject.
 • Selecteer Stortobject in de lijst object-tekeningeigenschappen in het zijvenster.
 • Ga in een geopende tekening naar Snel starten, begin betonelementeigenschappen te typen en selecteer Tekening stortobjecteigenschappen in de lijst.

In de volgende tabel ziet u alle stortobjecteigenschappen op alle eigenschappenniveaus (tekening, venster, object).

Optie Beschrijving
Eigenschappen in het eigenschappenpaneel opslaan en laden en zoeken
 • Selecteer om bestaande eigenschappen te laden de eigenschappen in de lijst.
 • Als u de gewijzigde tekeningeigenschappen wilt opslaan, klikt u op . U kunt de eigenschappen ook met een andere naam opslaan.
 • Begin met het invoeren van een eigenschapsnaam om naar een eigenschap te zoeken.

Zichtbaarheid

Klik in het eigenschappenvenster op de oogknop om de volgende zichtbaarheidsopties te activeren of te deactiveren :

Verborgen lijnen: Definieer of verborgen lijnen van stortobjecten worden weergegeven.

Eigen verborgen lijnen: Definieer of de eigen verborgen lijnen van stortobjecten worden weergegeven.

Vellingkanten: Definieer of vellingkanten worden weergegeven.

Afwerkingsrand: Definieer of afwerkingsranden worden weergegeven.

De zichtbaarheidsopties zijn beschikbaar op de selectievakjes tekening en aanzichtniveau.

Zichtbare lijnen Selecteer de kleur en het type van de zichtbare stortobjectlijnen.

U kunt een standaardkleur gebruiken of een eigen RGB-kleur definiëren.

Verborgen lijnen Selecteer de kleur en het type van de verborgen stortobjectlijnen.

U kunt een standaardkleur gebruiken of een eigen RGB-kleur definiëren.

Vullen

Als u een arcering voor buitenste stortvlakken wilt toevoegen, gebruikt u de Onderdeel vlakken-opties/Stortvlakken-opties en om een arcering voor doorsneden in doorsnede Vensters toe te voegen, gebruikt u de Doorsneden-opties.

Merk op dat sommige optienamen in de aanzicht- en tekeningniveau-eigenschappen enigszins verschillen.

Type

Definieer het vullingtype. Als u een voorbeeld van de arceerpatronen wilt openen, klikt u op de ... naast de patroonlijst.

De optie Automatisch selecteert automatisch het type vulling vanuit de schemabestanden voor arceringspatronen.

De optie Geen laat het arceren achterwege.

Kleur

Definieer de kleur van de vulling.

U kunt een standaardkleur gebruiken of een eigen RGB-kleur definiëren.

Achtergrond

Definieer de achtergrondkleur voor de vulling.

U kunt een standaardkleur gebruiken of een eigen RGB-kleur definiëren.

De selectie Achtergrond is uitgeschakeld voor hardware-arceringen, zoals hardware_SOLID of hardware_LINES.

De achtergrondkleur kan voor automatische arceringen worden ingesteld, maar heeft alleen effect als de automatische arcering en wordt niet voor het materiaal in het schemabestand met arceerpatronen gedefinieerd.

Schaal

Selecteer tussen automatische en aangepaste verschaling.

Automatisch verschaalt en roteert de arcering automatisch.

Met Eigen kunt u de schaal en rotatie handmatig selecteren.

Verschaling in X-richting, Verschaling in Y-richting Definieer de schalen in de X- en Y-richting.
Behoud verhouding x en y Behoudt de relatieve verhoudingen in het vullen.
Hoek

De verschalingshoek roteert de vulling. Hoek 0,0 staat bijvoorbeeld voor horizontale rotatie en Hoek 90,0 voor verticale rotatie.

Stortnaadeigenschappen

Stortnaadeigenschappen in overzichttekeningen openen:

 • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Overzichttekening en klik vervolgens op Stortnaden....
 • Dubbelklik in een geopende tekening op de tekeningachtergrond en klik op Stortnaden....
 • Dubbelklik in een geopende tekening op het kader van het tekening venster en selecteer Stortnaad in de optiestructuur.
 • Klik in een geopende tekening op een stortnaad. Als het eigenschappenvenster nog niet is geopend, dubbelklik dan op de stortnaad.
 • Selecteer Stortnaad in de lijst object-tekeningeigenschappen in het zijvenster.
 • Ga in een geopende tekening naar Snel starten, begin stortnaadeigenschappen te typen en selecteer Tekening stortnaadeigenschappen in de lijst.
Optie Beschrijving
Eigenschappen in het eigenschappenpaneel opslaan en laden en zoeken
 • Selecteer om bestaande eigenschappen te laden de eigenschappen in de lijst.
 • Als u de gewijzigde tekeningeigenschappen wilt opslaan, klikt u op . U kunt de eigenschappen ook met een andere naam opslaan.
 • Begin met het invoeren van een eigenschapsnaam om naar een eigenschap te zoeken.
Zichtbaarheid

Klik in het eigenschappenvenster op de oogknop naast Verborgen lijnen om de verborgen lijnen van de stortnaad weer te geven of te verbergen . Deze optie is beschikbaar als een selectievakje op tekening- en vensterniveau.

De volgende instellingen zijn alleen beschikbaar in de tekening- en vensterniveau-eigenschappen:

 • Zichtbaar: Stortnaden zijn zichtbaar.
 • Onzichtbaar: Stortnaden zijn niet zichtbaar.
Zichtbare lijnen Selecteer de kleur en het type van de zichtbare stortnaadlijnen.

U kunt een standaardkleur gebruiken of een eigen RGB-kleur definiëren.

Verborgen lijnen Selecteer de kleur en het type van de verborgen stortnaadlijnen.

U kunt een standaardkleur gebruiken of een eigen RGB-kleur definiëren.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende