Toon vellingkanten in tekeningen

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Toon vellingkanten in tekeningen

U kunt vellingkanten in tekeningen weergeven en regelen hoe ze worden weergegeven door de onderdeeleigenschappen en vellingkanteigenschappen te wijzigen. U kunt ook associatieve opmerkingen aan vellingkanten toevoegen.

Vellingkanten in een tekening weergeven

U kunt aangeven of u vellingkanten in uw tekening wilt weergegeven en hoe ze worden weergegeven.

 1. Open een tekening met een aanzicht van een onderdeel met afkantingen van de randen en dubbelklik op het aanzichtkader om de aanzichteigenschappen van de tekening te openen.
 2. Selecteer in de optiestructuur aan de linkerzijde Onderdeel.
 3. Selecteer in het Bijkomende labels gebied in onderdeeleigenschappen het selectievakje Vellingkanten aan/uit in.
 4. Selecteer in de Weergave afhankelijk van het gewenste resultaat Solid of Exact.
 5. Klik op Wijzigen.
 6. Dubbelklik indien nodig op de vellingkanten de tekening en wijzig de lijnkleur en het type in de vellingkanteigenschappen.
  U kunt een standaardkleur gebruiken of een eigen RGB-kleur definiëren.
Dubbelklik op een bepaald onderdeel in de tekening, klik in onderdeeleigenschappen op de Vellingkanten oogknop en klik op Wijzigen om de randafwerkingen voor dat onderdeel in een tekening weer te geven.

Een standaard lijnkleur en -type voor vellingkanten definiëren

U kunt een standaardkleur en -lijntype voor vellingkanten in tekeningen definiëren.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Opties en ga naar de instellingen van Tekeningobjecten.
 2. Definieer de standaard lijnkleur en het standaard lijntype voor de randafwerking.
  U kunt een standaardkleur gebruiken of een eigen RGB-kleur definiëren.
 3. Als u de standaard instellingen wilt opslaan en het dialoogvenster wilt sluiten, klikt u op OK.
Tip:

U kunt de standaardinstellingen handmatig in een tekening overschrijven door te dubbelklikken op de rand van de vellingkant en de kleur en het type van de vellingkant in de eigenschappen van de vellingkant te wijzigen.

De lijnkleur en het type van de vellingkant handmatig wijzigen

U kunt het lijntype en de kleur van de vellingkanten in een geopende tekening handmatig wijzigen. Dit overschrijft de standaardkleur en het standaardtype dat is gedefinieerd in de instellingen voor Tekeningobjecten in het dialoogvenster Opties.

Zorg er eerst voor dat u de randafwerkingen zichtbaar hebt gemaakt in de onderdeeleigenschappen.
 1. Dubbelklik op een vellingkant in een geopende tekening om de eigenschappen van de vellingkant weer te geven.
 2. Selecteer de gewenste kleur en het lijntype.
  U kunt een standaardkleur gebruiken of een eigen RGB-kleur definiëren.
 3. Klik op Wijzigen.

  De lijnkleur en type wijzigen.

  De onzichtbare kleur wordt vaak gebruikt voor lijnen van vellingkanten, omdat u de vellingkanten mogelijk niet wilt afdrukken of niet wilt dat deze zichtbaar zijn in tekeningen met een kleine schaal, maar de vellingkanten wel wilt kunnen zien en selecteren, bijvoorbeeld om associatieve opmerkingen toe te voegen.

Voorbeeld

De volgende voorbeelden tonen hoe de vellingkanten met verschillende instellingen voor onderdeelweergave worden weergegeven:

Associatieve opmerkingen aan vellingkanten toevoegen

U kunt associatieve opmerkingen aan vellingkanten toevoegen.

 1. Open een tekening van een onderdeel dat vellingkanten bevat.
 2. Dubbelklik op de onderdelen en vellingkanten en wijzig de onderdeel- en vellingkanteigenschappen zodat vellingkanten zichtbaar zijn en u ze gemakkelijk kunt selecteren.
 3. Als u associatieve opmerkingen eigenschappen wilt openen, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u op het tabblad in de tekening op een van de commando's in de vervolgkeuzelijst Opmerkingen Opmerking.
  U kunt ook in het eigenschappenvenster in de lijst object Associatieve opmerking selecteren.
 4. In de lijst Objecttype selecteert u Vellingkant.
 5. Klik in de visuele editor voor associatieve opmerkingen op de plusknop om de lijst element te openen en selecteer de elementen die moeten worden toegevoegd in de opmerking.
  U kunt de overbodige elementen uit de opmerking verwijderen door op rode knop verwijderen te klikken.
 6. Wijzig zo nodig overige eigenschappen.
 7. Klik op de vellingkant in de tekening om de opmerking te plaatsen.

  Als u een aanhaallijn gebruikt, moet u een positie voor de opmerking selecteren.

Voorbeeld: Vellingkanten

Hieronder ziet u enkele gebruikelijke voorbeelden van de manieren waarop u rand afwerkingen in tekeningen kunt weergeven.

In het eerste voorbeeld is het onderdeel Weergave ingesteld op Exact en Vellingkanten zijn ingesteld op zichtbaar. De onzichtbare kleur wordt gebruikt voor lijnen van vellingkanten, omdat u de vellingkanten gewoonlijk niet wilt weergeven in afdrukken, maar ze mogelijk wel in de tekening wilt zien en selecteren, bijvoorbeeld om associatieve opmerkingen toe te voegen.

In het tweede voorbeeld is Weergave ingesteld op Solid en Vellingkanten zijn ingesteld op zichtbaar in de onderdeeleigenschappen. De onzichtbare kleur wordt gebruikt voor lijnen van de vellingkant, omdat u de afwerkingen in de tekening mogelijk wilt zien en selecteren, bijvoorbeeld om associatieve opmerkingen toe te voegen. Dit weergavetype wordt vaak gebruikt wanneer de schaal klein is en u de kleine afwerkingen niet duidelijk hoeft te zien. De vellingkant die rechtsonder in de afbeelding wordt weergegeven geeft weer hoe de vellingkant eruit ziet als deze wordt geselecteerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende