De vergrote afbeeldingen van wapeningsstaven tekenen met de applicatie Staafvergrotingen tekenen

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

De vergrote afbeeldingen van wapeningsstaven tekenen met de applicatie Staafvergrotingen tekenen

De applicatie Staafvergrotingen tekenen maakt geëxplodeerde tekeningen van wapening met de instellingen die in Vergrote afbeelding en markering staaf of in associatieve opmerkingen zijn gedefinieerd. De applicatie kan worden gebruikt voor het automatisch maken van vergrote afbeeldingen voor meerdere wapeningsstaven in één keer. Als u het flexibel werken met verschillende typen tekening wilt optimaliseren, gebruikt u Staafvergrotingen tekenen in combinatie met Vergrote afbeelding en markering staaf.

De applicatie maakt vergrote afbeeldingen op basis van de objecten die u selecteert. U kunt het volgende selecteren:

 • Wapening: buigvormen worden alleen voor de geselecteerde wapeningsstaven gemaakt.
 • Onderdelen: buigvormen worden voor wapeningsstaven in het geselecteerde betonnen onderdeel gemaakt.
 • Aanzichten: buigvormen worden voor wapeningsstaven in het geselecteerde tekeningaanzicht gemaakt.
 • Een tekening in de Documentmanager: buigvormen worden voor wapeningsstaven in de geselecteerde tekeningen gemaakt.

Vergrote afbeeldingen tekenen

 1. Selecteer in de tekening het object waarvoor u vergrote afbeeldingen wilt maken: wapening, onderdelen, aanzichten of de tekening van de Documentmanager.
 2. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.
 3. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 4. Dubbelklik in de lijst Applicaties op Staafvergrotingen tekenen.

 5. Definieer het type methode, de posities van de buigvormen en andere vereiste instellingen:

  Vergrotingen maken door

  Vergrote afbeelding en markering staaf:

  • Maak de buigvormen op basis van een opgeslagen eigenschappenbestand met Vergrote afbeelding en markering staaf.

   Definieer de eigenschappen en sla deze op in de applicatie Vergrote afbeelding en markering staaf, die vanuit de database Applicaties en componenten kan worden gestart.

  • Selecteer in de lijst Configuratiebestand het gewenste instellingenbestand.

  Associatieve opmerking:

  • Maak de buigvormen op basis van een opgeslagen eigenschappenbestand met associatieve opmerkingen.

  • Definieer de eigenschappen in eigenschappen voor associatieve opmerkingen en sla deze op. Het is belangrijk om ten minste één eigenschappenbestand met vergrotingen voor associatieve opmerkingen te definiëren.

  Vergroting maken voor

  Elk posnummer: voor elk positienummer voor wapeningsstaven wordt een buigvorm gemaakt.

  Elke staafgroep: voor elke wapeningsstaafgroep wordt een buigvorm gemaakt.

  Positie

  Definieert de positie van de buigvormen ten opzichte van het betonnen onderdeel. De opties zijn:

  Boven en onder: Plaatst de buigvormen boven en aan de onderzijde van het betonnen onderdeel.

  Onder: Plaatst de buigvormen aan de onderzijde van het betonnen onderdeel.

  Boven: Plaatst de buigvormen boven het betonnen onderdeel.

  Links: Plaatst de buigvormen aan de linkerzijde van het betonnen onderdeel.

  Rechts: Plaatst de buigvormen aan de rechterzijde van het betonnen onderdeel.

  Klassen

  Inclusief of exclusief de gedefinieerde wapeningsstaafklassen.

  Definieer de klasse van de wapeningsstaven. Gebruik Uitsluiten of Inclusief om te definiëren of een buigvorm voor die staven moet worden gemaakt.

  Vormcodes

  Inclusief of exclusief de gedefinieerde buigvormen.

  Hier kunt u de vormcodes van de wapeningsstaven definiëren. Gebruik Uitsluiten of Inclusief om te definiëren of een buigvorm voor die staven moet worden gemaakt.

  U kunt de informatie over een vormcode van een wapeningsstaaf opvragen door op het lint op Informatie object te klikken.

 6. Klik op Tekenen.

Voorbeelden:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende