Staafkoppelings- en eindankersymbolen in tekeningen weergeven

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Staafkoppelings- en eindankersymbolen in tekeningen weergeven

U kunt grafische symbolen weergeven die de staafkoppelingen en eindankers in buigschema's en in vergrote afbeelding van staaflabels met het grafische attribuut Pullout vertegenwoordigen.

U hebt een structuurmodel van prefab beton of insitu met gegenereerde staafdetailleringstekeningen nodig (overzichttekening of betontekeningen) en de wapeningsdetails moeten worden gemodelleerd met behulp van een van de tools voor staafkoppelingen of ankers van staafuiteinden die beschikbaar zijn in de database Applicaties en componenten. De staafkoppelings- en eindankersymbolen werken op basis van de UDA's van de staven en deze UDA's worden bestuurd door de tools voor staafkoppelingen en ankers van staafuiteinden.

De symbolen worden gelezen uit het bestand dat is gedefinieerd in RebarCoupler.Symbols.dat. Dit bestand CouplerSymbols.sym bevindt zich standaard in ..\ProgramData\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols.

U kunt de lettertypenaam, de lettertypegrootte, de lettertypekleur, het eindlabel, de zichtbaarheid van de buigradius en een aantal andere buigschema-attributen voor het grafische attribuut van de Pullout afzonderlijk aanpassen in de Template Editor volgens uw bedrijfs- of landnormen.

Staafkoppelings- en eindankersymbolen in buigschema's voor staven weergeven

Het attribuut PULLOUT geeft in vergrote afbeeldingen grafische symbolen weer die de koppelmoffen bij de staafuiteinden alleen weergeven als PullOutRepresentation = 0 in het bestand rebar_config.inp.
 1. In een tekening met staafkoppelingen of eindankers die in een buigschema voor staven worden weergegeven, opent u het template voor het buigschema in de Template Editor door op een staafvorm in het buigschema te dubbelklikken.
 2. Dubbelklik op het grafische veld dat de buigvorm bevat.
 3. Zorg er in het dialoogvenster Grafische veldeigenschappen voor dat het attribuut PULLOUT in het veld Attribuut wordt weergegeven en open het dialoogvenster Vrije attributen.

 4. Selecteer het attribuut CouplerSymbols en voer 1 in het veld Waarde in. Pas de overige eigenschappen indien nodig aan.

  Staafkoppelingssymbolen worden weergegeven als de eigenschapswaarde van de CouplerSymbols op 1 is ingesteld en worden uitgeschakeld als 0 wordt ingevoerd. De standaardwaarde is 1.

 5. Sla de wijzigingen in de template op en sluit de Template Editor.
 6. Ververs de template door met de rechtermuisknop op de template in de tekening te klikken en Template verversen in het contextmenu te selecteren.

Tip:

U kunt staafkoppelingssymbolen in de Symbool Editor aanpassen door het *.sym-bestand te wijzigen dat in het bestand RebarCoupler.Symbols.dat is gedefinieerd. Standaard wordt CouplerSymbols.sym gebruikt.

Staafkoppelings- en eindankersymbolen in vergrote afbeelding van staaflabels weergeven

 1. Klik in een geopende tekening die wapening met koppelmoffen of eindankers bevat op een staaflabel waarin u een vergrote afbeelding wilt toevoegen en voeg het element Vergroot afbeelding toe aan het label in de elementenlijst. Het dialoogvenster Vergroot afbeelding wordt weergegeven.
 2. Schakel het selectievakje Koppelmoffen/eindankersymbolen in en stel de gewenste schaal in, bijvoorbeeld 1,00.

 3. Klik op OK.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende