Naaddetail wandgroef

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Naaddetail wandgroef

Met Wall groove seam detail maakt u een groef met optionele verbindingstanden in een prefab-wand, een plaat of een vergelijkbaar onderdeel. Daarnaast kan de verbinding wapeningsstaaflussen of instortvoorzieningen maken die als connectoren in de wanden werken.

Gemaakte objecten

 • Groef
 • Verbindingstanden of verbindingskoppen
 • Haarspelden
 • Instortvoorzieningen
 • Lengtestaaf

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Groef met verbindingstanden en U-staven.

Selectievolgorde

 1. Selecteer de wand of plaat.
 2. Wijs het beginpunt van de groef aan.
 3. Wijs het eindpunt van de groef aan.

Tabblad Randvorm

Gebruik het tabblad Edge shape om de richting van de groef te selecteren.

Optie Beschrijving

Selectie van de groeforiëntatie.

Definieer de oriëntatie van de groef ten opzichte van de invoerpunten.

Create fitting

Selecteer of de fitting van het onderdeeluiteinde wordt gemaakt.

Groefrandvorm.

Begin- en eindpunt van de groef ten opzichte van de invoerpunten.

U kunt het beginpunt en het eindpunt van de groef definiëren. Als u geen waarde invoert of 0 invoert, wordt de groef op gehele hoogte van de wand toegepast.

Selecteer of u onderdeeluitsnijdingen of alleen extra onderdeeluitsnijdingen maakt en definieer de naam van de uitsnijding. Selecteer voor onderdeeleigenschappen van extra onderdeeluitsnijdingen een opgeslagen instellingenbestand.

Tabblad Extra tand

Gebruik het tabblad Extra teeth om de eigenschappen voor extra verbindingstanden te definiëren.

Optie Beschrijving

Selecteer of extra verbindingstanden of verbindingskoppen worden gemaakt.

De tanden of koppen kunnen ook worden gemaakt als er geen groef is.

Maatlijnen van één enkele tand of kop.

De locatie van de eerste tand of kop in de groef en de afstand tussen de tanden of koppen.

U kunt een lijst met afstanden invoeren, bijvoorbeeld 10*400 of slechts één enkele waarde. Wanneer u één enkele waarde invoert, wordt het aantal tanden of koppen automatisch berekend op basis van de hoogte van het detail.

Selecteer of u onderdeeluitsnijdingen of alleen extra onderdeeluitsnijdingen maakt en definieer de naam van de uitsnijding.

Tabblad Connectoren

Gebruik het tabblad Connectors om het type van de connectoren te selecteren.

Connectortype

De inhoud van het tabblad Connectors varieert afhankelijk van het type van de geselecteerde connectoren.

Optie Beschrijving

Connectortype.

 • Geen connectoren. Er wordt alleen een groef met of zonder verbindingstanden gemaakt.
 • De connectoren worden gemaakt door de geselecteerde instortvoorziening (gebruikerscomponent van het type onderdeel) te gebruiken.
 • De connectoren worden gemaakt door wapeningslussen toe te voegen. De wapeningslus wordt afhankelijk van het randvormtype gevormd.

Daarnaast kan de connector optioneel een of meer lange wapeningsstaven langs de verbinding maken.

Instortvoorzieningen en losse wapening

Optie Beschrijving

De locatie van de eerste connector (instortvoorziening) in de groef, de locatie van de laatste staaf/instortvoorziening in de bovenrand van de wand en de afstand tussen de connectoren.

U kunt een lijst met afstanden invoeren, bijvoorbeeld 10*400 of slechts één enkele waarde, bijvoorbeeld 300. Wanneer u één enkele waarde invoert, wordt het aantal connectoren automatisch berekend op basis van de hoogte van het detail.

U kunt ook de verlengde lengte van de losse lengtestaaf definiëren.

Selecteer welke instortvoorzieningen (gebruikerscomponenten van het type onderdeel) in elke groef worden gemaakt.

Als de instortvoorziening opgeslagen attributen bevat, selecteert u welke attributen worden gebruikt.

Offset van de instortvoorziening.

De invoerpunten van de instortvoorziening bevinden zich standaard in het midden van de groef.

U-staven en losse wapening

Optie Beschrijving

De locatie van de eerste connector (wapeningslus) in de groef en de afstand tussen de connectoren.

U kunt een lijst met afstanden invoeren, bijvoorbeeld 10*400 of slechts één enkele waarde, bijvoorbeeld 300. Wanneer u één enkele waarde invoert, wordt het aantal connectoren automatisch berekend op basis van de hoogte van het detail.

U kunt ook de verlengde lengte van de losse lengtestaaf definiëren.

Maatlijnen van de wapeningsstaaflus.

De beschikbare maatlijnopties zijn afhankelijk van de oriëntatie van de groef die op het tabblad Edge shape wordt geselecteerd.

Number of bars

Aantal losse lengtestaven

Als u geen losse lengtestaaf wilt maken, voert 0 in voor het Number of bars.

Eigenschappen wapeningsstaaf

Voer de eigenschappen Grade, Size, Name, Class, Prefix en Start Number voor de wapeningsstaaf in.

Aanpassing

U kunt indien nodig uw eigen instortvoorziening (gebruikerscomponent van het type onderdeel) maken en deze als connector gebruiken.

Tijdens het maken van de instortvoorziening moet u ervoor zorgen dat de invoerpunten worden gedefinieerd zodat deze compatibel zijn met Wall groove seam detail. In de onderstaande afbeelding ziet u voorbeelden van de invoerpunten.

Tabblad Opdikken

Gebruik het tabblad Thickening om een extra opdikking aan de wand te maken.

Optie Beschrijving

Selecteer aan welke zijde van de wand de verdikking wordt gemaakt. De uiteindelijke locatie van de extra verdikking hangt af van de werkelijke omkadering (uiteinde naar uiteinde, L-hoek, T-hoek).

Voer de naam en klasse voor de extra verdikking in. Laat het invoervak leeg om de naam en/of klasse van de wand te gebruiken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende