Diagonalen mast (S66)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Diagonalen mast (S66)

Mast diagonalen (S66) maakt schoorpanelen tussen twee of vier bestaande kolommen.

Gemaakte objecten

  • Horizontale schoren

  • Diagonale schoren

U kunt L-, strip-, U- en dubbele profielen gebruiken.

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Schoor tussen twee kolommen

U kunt bijvoorbeeld Mastonderdeel (S63) gebruiken om de staanders van de mast te maken en vervolgens Diagonaal mast (S66) gebruiken om de diagonale schoorpanelen te maken.

Voordat u begint

Maak twee of vier maststaanders.

Volgorde van selectie

  1. Selecteer de maststaanders met de klok mee, beginnend met de staander linksboven.

  2. Klik met de middelste muisknop om de component te maken.

Onderdeelidentificatiecode

Beschrijving

1

Maststaander

2

Schoorpanelen

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om het aantal schoorpanelen te definiëren en de maatlijnen die de locatie hiervan bepalen op de maststaanders.

Schoorpanelen

Optie Beschrijving

Aantal diagonalen

Definieer hoeveel paren schoorpanelen er worden gemaakt tussen elk paar maststaanders.

Dimensions

Beschrijving

1

Afstand van het schoorpaneel vanaf de buitenrand van de maststaander

2

Afstand van het schoorpaneel vanaf de rand van de bovenkant van de maststaander

3

Afstand van de rand van het schoorpaneel vanaf onderkant van de maststaander

4

Afstand tussen de schoorpanelen

Opmaak schoorpaneel

U kunt het opmaaktype voor de schoorpanelen selecteren op het tabblad Parameters. De standaardopmaak is kruisverband:

Tabblad Onderdelen

U kunt de onderdeeleigenschappen van de horizontale en diagonale schoren definiëren op het tabblad Onderdelen.

Onderdelen

Optie Beschrijving

Diagonalen

Selecteer het profiel in de profielendatabase.

Horizontalen

Selecteer het profiel in de profielendatabase.

Optie

Beschrijving

Standaard

Pos.nr.

Prefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Sommige componenten hebben een tweede rij met velden waarin u het positienummer van het merk kunt invoeren.

Het standaard startnummer van het onderdeel wordt gedefinieerd in de categorie Componenten in het menu Bestand > Instellingen > Opties.

Materiaal

Materiaalkwaliteit.

Het standaardmateriaal wordt gedefinieerd in het vak Materiaal van onderdelen in de categorie Componenten in het menu Bestand > Instellingen > Opties.

Naam

De naam die in tekeningen en lijsten wordt weergegeven.

Tabblad Parameters

Gebruik het tabblad Parameters om het type, de rotatie en de klasse van de schoor te definiëren.

Oriëntatie hoekstaander

Optie Beschrijving

Selecteer de oriëntatie van de hoekstaander.

Opmaak schoorpaneel

Optie Beschrijving

Selecteer de opmaak van het schoorpaneel.

De standaardopmaak is kruisverband, de tweede optie.

Offset

Beschrijving

1

De offset van het hoekprofiel van het geselecteerde onderdeel.

Rotatie hoekprofiel

Optie Beschrijving

Selecteer de rotatie van het hoekprofiel.

Diagonale opmaak schoor

Optie Beschrijving

Selecteer de opmaak voor de diagonale schoor.

U kunt het aantal schoorpanelen definiëren op het tabblad Afbeelding.

Dwarshoogte en -klasse

Optie Beschrijving

Cross height

Selecteer of de diagonale schoorpanelen worden gemaakt met gelijke of verschillende kruisafstanden of op Z-niveaus.

Z-niveaus

Definieer de Z-niveaus voor de diagonale schoorpanelen.

Klasse horizontalen

Klasse rechtse diagonalen

Klasse linkse diagonalen

Definieer de klasse van de profielen.

Tabblad Dubbele profielen

Gebruik het tabblad Dubbele profielen om te definiëren of er dubbele profielen worden gebruikt.

Het maken van dubbele profielen

Optie Beschrijving

Selecteer of er een dubbel profiel wordt gemaakt.

Maatlijnen van dubbele profielen

Beschrijving

1

Verticale afstand tussen de profielen

2

Horizontale afstand tussen de profielen

Rotatie dubbel profiel

Optie Beschrijving

Selecteer de rotatie en positie van het dubbele profiel.

Tabblad Modelpunten

Gebruik het tabblad Modelpunten om constructiepunten te definiëren op staanders en schoren van masten voor het bevestigen van de component aan onderdelen.

Constructiepunten

Constructiepunten zijn punten die u kunt aanwijzen om componenten te bevestigen aan onderdelen. U kunt bijvoorbeeld constructiepunten maken op de maststaanders voor het verbinden van schoren aan de staanders.

  1. Selecteer de positie van punten. U kunt selecteren dat er geen punten worden gemaakt of dat er punten worden gemaakt op het buiten- of binnenzijde van een schoor of op beide oppervlakken.

  2. Voer de afstand in tussen de punten en het aantal punten. Voer bijvoorbeeld 400*4 in om 4 punten te maken op 400 mm van elkaar.

De onderstaande voorbeeldafbeeldingen geven de opties weer van de horizontale schoor.

Optie Beschrijving

Geen punten

Binnenzijde van de schoor

Buitenzijde van de schoor

Beide vlakken van de schoor

Tabblad Verbindingen

Gebruik het tabblad Verbindingen om de componenten te definiëren die de schoren verbinden met de maststaanders.

U kunt verschillende componenten gebruiken voor het verbinden van linker, rechter diagonale en horizontale schoren.

U kunt geen gebruikerscomponenten gebruiken om de schoren te verbinden met de staanders.

  1. Selecteer een component in de lijst.

    Als u een component wilt gebruiken die niet op de lijst staat, selecteer dan Aangepast en voer het componentnummer in.

  2. Voer de naam in van de vooraf gedefinieerde set met eigenschappen voor de component.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende