Wand tandoplegging (12)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wand tandoplegging (12)

Wand tandoplegging (12) verbindt twee loodrechte betonnen panelen met een tandvormige verbinding. Het aantal tanden kan worden ingesteld. Gaines en verbindingsstaven kunnen aan de verbinding worden toegevoegd. De verbinding is met of zonder verbindingsdetails gemaakt.

Gemaakte objecten

  • Tandverbinding (2 of 3 tanden) tussen twee panelen
  • Gaines
  • Verbindingsstaven

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

2-tandsverbinding tussen twee panelen.

De hoogte van de tanden kan worden gewijzigd en de speling tussen de tanden kan worden ingesteld.

3-tandsverbinding tussen twee panelen met verbindingsstaaf.

Tandverbinding tussen twee panelen met verbindingsstaaf en stekanker.

Selectievolgorde

  1. Selecteer het hoofdonderdeel (betonnen paneel).
  2. Selecteer het aansluitende onderdeel (betonnen paneel).

    De verbinding wordt automatisch gemaakt als het aansluitende onderdeel wordt geselecteerd.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om het aantal tanden, de hoogte van de tanden en de breedte van de verbindingsdetails te definiëren. Wand tandoplegging (12) heeft twee belangrijke verbindingstypen: A (twee tanden) en B (drie tanden).

Beschrijving
1 Selecteer het aantal en de positie van de tanden.

Standaard is Tand HO onder (type A).

2 Breedte van het horizontale verbindingsdetail in het hoofdonderdeel. Voor het type A (2-tandsverbinding).
3 De tandhoogte van het aansluitende onderdeel.

De referentie is het midden is van het verbindingsdetail. Voor het type A (2-tandsverbinding).

4 De tandhoogte van het hoofdonderdeel.

De referentie is het midden is van het verbindingsdetail. Voor het type A (2-tandsverbinding).

Deze waarde heeft alleen effect als de tandhoogte van het aansluitende onderdeel (3) geen waarde heeft.

5 Verticale breedte van het verbindingsdetail tussen de tanden. Voor het type A (2-tandsverbinding).
6 Breedte van het horizontale verbindingsdetail in het hoofdonderdeel. Voor het type A (2-tandsverbinding).
7

Hoogte van de bovenste tand. Voor het type B (3-tandsverbinding).

De referentie is het midden is van het verbindingsdetail.

Als er geen waarde is en de middelste tandhoogte en de hoogte van de onderste tand worden gedefinieerd, krijgt de bovenste tand de overblijvende hoogteafstand.

Als geen van de tandhoogten worden gedefinieerd, krijgen alle drie de tanden een gelijke hoogte: (wandhoogte - breedte verbindingsdetail)/3

Deze waarde heeft de laagste prioriteit van de hoogtedefiniërende waarden van de drie tanden.

Voorbeeld:

De paneelhoogte is 1500 mm. Alle drie de tandhoogten worden gedefinieerd:

  • Boven: 400 mm
  • Midden: 700 mm
  • Onder: 600 mm

De totale gedefinieerde hoogte van de tanden = 1800 mm. Resultaat: de bovenste tand krijgt de hoogte 1500-700-600 = 200 mm

8 Verticale breedte van het verbindingsdetail tussen de tanden. Voor het type B (3-tandsverbinding).
9

De hoogte van de onderste tand.

De referentie is het midden is van het verbindingsdetail. Voor het type B (3-tandsverbinding).

Als er geen waarde is en de bovenste tandhoogte en de hoogte van de middelste tand worden gedefinieerd, krijgt de onderste tand de overblijvende hoogteafstand.

Tabblad Onderdelen

Gebruik het tabblad Onderdelen om de eigenschappen en afmetingen van gaines en verbindingsstaven te definiëren.

Optie Beschrijving

Gaines

Eigenschappen van gaines.

U kunt de plaatsing van de gaines voor de bovenste tand, middelste tand en onderste tand afzonderlijk definiëren.

1 Selecteer of een gain wordt gemaakt.

Voorbeeld:

De standaard is Geen actie.

Bovenste tand

Middelste tand

Onderste tand

Selecteer of een gain in de tand wordt gemaakt en selecteer de verbindingsmethode.

De standaard is Onderdeel uitsnijden.

Verbindingsstaaf

Eigenschappen verbindingsstaaf.

Eén verbindingsstaaf kan via de tanden worden gemaakt.

2 Selecteer of een verbindingsstaaf wordt gemaakt en de verbindingsmethode.

De standaard is Ja + lassen 1.

3 Diepte van een verbindingsstaaf vanaf de bovenzijde van de bovenste tand.

De standaard is 0.

4 Diepte van een gain vanaf de bovenzijde van de bovenste tand.

De standaard is 0.

5 Diepte van een verbindingsstaaf vanaf de bovenzijde van de onderste tand.

De standaard is hoogte bovenste tand + breedte verbindingsdetail. Als beide waarden 5 en 7 worden gedefinieerd, overschrijft de waarde in het vak 7 de waarde in het vak 5.

6 Diepte van een gain vanaf de onderzijde van de onderste tand.

De standaard is 0.

7 Diepte van een verbindingsstaaf vanaf de onderzijde van de onderste tand.

Als beide waarden 5 en 7 worden gedefinieerd, overschrijft de waarde in het vak 7 de waarde in het vak 5.

Tabblad Trimmen AO

Gebruik het tabblad Trimmen AO om te definiëren op welke manier het aansluitende betonnen paneel wordt uitgesneden.

De component maakt standaard een 2-tandsverbinding.

U kunt ook een vaste offsetwaarde voor de uitsnijding definiëren.

Als de betonnen panelen niet loodrecht worden georiënteerd, kunt u definiëren hoe het aansluitende onderdeel op het hoofdonderdeel wordt gefit.

Tabblad Trimmen HO

Gebruik het tabblad Trimmen HO om te definiëren hoe het betonnen hoofdpaneel wordt uitgesneden.

U kunt ook een vaste offsetwaarde voor de uitsnijding definiëren.

Als de betonnen panelen niet loodrecht worden georiënteerd, kunt u definiëren hoe het hoofdonderdeel op het aansluitende onderdeel wordt gefit.

Tabblad Stekanker

Gebruik het tabblad Stekanker om te definiëren of stekankers worden gemaakt, hoe ze worden bevestigd en om de maatlijnen en de positie van de stekankers te definiëren. Stekankers worden alleen gemaakt als u verbindingsstaven hebt gemaakt.

Optie Beschrijving

Maatlijnen voor stekanker, staafprofiel en verbindend profiel.
Maak stekanker Selecteer of stekankers worden gemaakt en welke onderdelen worden opgenomen.

Een stekanker wordt alleen gemaakt als een verbindingsstaaf op het tabblad Onderdelen wordt gemaakt.

In de voorbeelden is het rode profiel de verbindingsstaaf:

Stekanker verbinden Selecteer hoe de stekankers met het hoofdonderdeel worden verbonden.

De standaard is Toevoegen aan beton.

Verbindingsstaafconnector Selecteer de methode voor de verbinding tussen de staaf en het verbindingsprofiel.

De standaard is Samenvoegen koppelbus en stek.

Staaftype Selecteer het staaftype.

De standaard is Polyprofiel.

Staafrotatie Selecteer de richting van de staaf. U kunt in het vak aan de rechterkant een hoek invoeren.

De standaard is Voorzijde.

Profiel verbinden

Staaf

Onderdoorsnede

Eigenschappen voor het verbindende profiel, de staaf en de onderdoorsnede.

De onderdoorsnede wordt mede automatisch aan de staaf toegevoegd.

Voorbeeld:

Onderdeelnaam component

Als u een gebruikerscomponent van het type onderdeel wilt gebruiken om het stekanker te maken, selecteert u de optie Gebruikerscomponent onderdeel in de lijst Maak stekanker.

Blader vervolgens naar de component en gebruik de lijst met opties om de gebruikerscomponent van het type onderdeel te positioneren. Als u opgeslagen gebruikerscomponent-eigenschappen wilt gebruiken, selecteert u het opgeslagen eigenschappenbestand.

Tabblad Algemeen

Klik voor meer informatie op de onderstaande koppeling:

Tabblad Algemeen

Tabblad Berekening

Klik voor meer informatie op de onderstaande koppeling:

Tabblad Berekening

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende