Onderdeel op ligger (82)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Onderdeel op ligger (82)

Onderdeel op ligger (82) voegt betonnen onderdelen of uitsnijdingen aan een betonnen onderdeel toe. U kunt de positie, offsets en rotatie van de toegevoegde onderdelen of uitsnijdingen op verschillende manieren definiëren.

Gemaakte objecten

De component kan maximaal vier onderdelen of uitsnijdingen aan een betonnen onderdeel toevoegen. De toegevoegde onderdelen kunnen aan het hoofdonderdeel worden gelast, als onderdelen en betonelementen of als submerken worden toegevoegd.

Gebruiken voor

  • Uitgesneden verbindingsdetails van betonwanden
  • Het toevoegen van betonnen ondersteuningsblokken aan betonkolommen of wanden

Selectievolgorde

  1. Selecteer het hoofdonderdeel.

    Het onderdeel of de uitsnijding wordt automatisch gemaakt.

Tabblad Deel 1/Deel 2/Deel 3/Deel 4

Gebruik het tabblad Deel 1, Deel 2, Deel 3 of Deel 4 om één extra onderdeel of uitsnijding aan het betonnen onderdeel te maken.

Profiel

Selecteer het profiel dat aan het betonnen onderdeel moet worden toegevoegd of voor de uitsnijding moet worden gebruikt.

Selecteer hoe het toegevoegde onderdeel met het hoofdonderdeel wordt verbonden.

Optie Voorbeeld

Geen onderdeel gemaakt.

Onderdeel wordt gemaakt.

Onderdeel wordt gemaakt en aan het hoofdonderdeel toegevoegd.

Onderdeel wordt gemaakt en het hoofdonderdeel wordt uitgesneden.

Hoofdonderdeel wordt uitgesneden.

Onderdeel wordt gemaakt en betonelement wordt gemaakt.

Onderdeel wordt gemaakt en aan het hoofdonderdeel gelast.

Onderdeel wordt gemaakt en aan het hoofdonderdeel gelast en het hoofdonderdeel wordt uitgesneden.

Onderdeel wordt gemaakt en als submerk toegevoegd.

Onderdeel wordt gemaakt en als submerk toegevoegd en het hoofdonderdeel wordt uitgesneden.

Offset

Definieer de offset van het toegevoegde onderdeel vanaf het hoofdonderdeel. U kunt de offset ook voor openingen instellen.

De toegevoegde onderdelen of uitsparingen worden standaard tussen de eindpunten van het betonnen onderdeel gemaakt.

Coördinatensysteem

Op het tabblad Deel 1 selecteert u Globale assen om de nokken op het globale XY-vlak te plaatsen of Lokale assen om de nokken op basis van het lokale XY-vlak van het onderdeel te plaatsen.

Het instellen van het coördinatensysteem op het tabblad Deel 1 heeft ook invloed op de nokken die op de tabbladen Deel 2 - 4 worden gemaakt.

Ruitvormige nok rond kolom maken

Selecteer of een ruitvormige nok rondom de kolom wordt gemaakt.

Als u de nok maakt, kunt u geen waarden op de tabbladen Deel 2, Deel 3 of Deel 4 invoeren.

Vellingkanten

U kunt de toegevoegde onderdelen afwerken. U kunt de vellingkanten als hoeken of als afmetingen definiëren.

Plaatsing van de onderdelen

U kunt Extra rotatie selecteren voor de toegevoegde onderdelen. De toegevoegde onderdelen rondom de as van het vlak worden op dezelfde manier geroteerd op elk vlak van het hoofdonderdeel.

Optie Beschrijving

Selecteer de zijde waar de toegevoegde onderdelen of uitsnijdingen worden gemaakt.

Selecteer de uitlijning van de toegevoegde onderdelen of uitsnijdingen.

U kunt de eindpunten van de toegevoegde onderdelen of uitsnijdingen omwisselen.

Selecteer of er met de bestaande uitsnijdingen rekening moet worden gehouden wanneer de toegevoegde onderdelen worden gemaakt.

Tabblad Deel 2/Deel 3/Deel 4

U kunt meerdere onderdelen tegelijk toevoegen of uitsnijden. Hiervoor gebruikt u de tabbladen Deel 2, Deel 3 en Deel 4.

Tabblad Configuratie

Gebruik het tabblad Configuratie om de afstand in materiaal te definiëren en of de gegevens moeten worden afgedrukt.

Tabblad UDA

Gebruik het tabblad UDA om gebruikersattributen voor de onderdelen te definiëren.

Gebruik de gebruikersattributen (UDA's) Naam fabrikant, Naam, Type, Nominatie, Artikelnummer en Commentaar om gegevens voor de toegevoegde onderdelen of de uitsnijdingen toe te voegen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende