2-zijdige kolom-T balk verbinding (78)

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

2-zijdige kolom-T balk verbinding (78)

2-zijdige kolom-T balk verbinding (78) verbindt de flenzen van twee balken met een kolom met behulp van ankerbouten en optionele nokken.

Gemaakte onderdelen

 • Ankerbouten (4)

 • Moeren (4)

 • Volgplaten (4)

 • Ondersteuningsplaat (2)

 • Fittingen voor balk en kolom

 • Gaten voor bouten (4)

 • Nokken (2) optioneel

 • Uitsparingen voor moer en volgplaat (4)

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Hiermee worden met behulp van ankerbouten de flenzen van twee balken met een kolom verbonden.

Verbindt de flenzen van twee balken met een kolom met behulp van ankerbouten en afgeschuinde nokken.

Voordat u begint

Maak de volgende onderdelen:

 • Betonkolom (rond of rechthoekig profiel)

 • Betonbalk met flens (rechthoekig, HI, I, L of omgedraaid T-profiel)

Selectievolgorde

 1. Selecteer het hoofdonderdeel (kolom).

 2. Selecteer het aansluitende onderdeel (balk).

 3. Selecteer het tweede aansluitende onderdeel (balk).

 4. Klik met de middelste muisknop om de verbinding te maken.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om afmetingen en de positie van de ankerbouten ten opzichte van de balk en de volgplaat, de lengte van ankerbouten en balkuiteinden te definiëren.

Balk en kolom

Selecteer een van de volgende opties om te definiëren hoe het uiteinde van de balken wordt uitgesneden en gevormd:

Toets

Opties

1 = kolom

2 = eerste aangewezen balk

3 = tweede aangewezen balk

Ondersteuningsplaat

Selecteer een van de volgende opties om de positie van de ondersteuningsplaat te definiëren:

Optie

Beschrijving

Vierkant met balk.

Standaard

Vierkant met kolom.

Vierkant met kolom.

Voer de afstanden van de kolomranden in.

Tabblad Stek

Gebruik het tabblad Stek om stekeigenschappen te definiëren.

Selecteer om de stek als een wapeningsstaaf, polyprofiel of gebruikerscomponent uit de lijst Type te maken.

Optie

Beschrijving

Profiel

Selecteer het stekprofiel uit de profielendatabase.

Prefix, Startnummer

Prefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Materiaal

Materiaalkwaliteit.

Het standaardmateriaal wordt gedefinieerd in het vak Materiaal van onderdelen in de instellingen Componenten in het menu Bestand > Instellingen > Opties.

Naam

De naam die in tekeningen en lijsten wordt weergegeven.

Afwerking

Beschrijft hoe het oppervlak van het onderdeel is behandeld.

Klasse

Voer een nummer in om de onderdelen te groeperen die door de component worden gemaakt. Het klassenummer is standaard van invloed de kleur waarin het onderdeel in modelvensters wordt weergegeven.

Diameter

Diameter van de staven.

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de staven wordt gebruikt.

Tabblad Onderdelen

Gebruik het tabblad Onderdelen om eigenschappen van de oplegplaat, drainageopening, boutplaat en moer te definiëren.

Optie

Beschrijving

t, b, h

Definieer de dikte, breedte en hoogte van het onderdeel.

Pos.nr.

Definieer een prefix en een startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Materiaal

Definieer de materiaalkwaliteit.

Naam

Definieer een naam voor het onderdeel.

Klasse

Gebruik Klasse om de onderdelen te groeperen.

Tabblad Linker balk/rechter balk

Gebruik het tabblad Linker balk/rechter balk om de eigenschappen van ankerbouten, boutgaten en uitsparingen te definiëren.

De linker balk is de eerste aangewezen balk en de rechter is de tweede.

Boutgat

Voer de volgende afmetingen voor boutgaten in:

Veld

Beschrijving

1

Gatmaatlijn in de richting van de balk.

2

De afstand vanaf de hartlijn van de balk tot het midden van het gat en de bout.

3

Gatmaatlijn in de richting die loodrecht op de balk staat.

Selecteer de vorm van het boutgat:

Optie

Beschrijving

Rechthoekig

Standaard

Rond

Moer en boutplaat

Veld

Beschrijving

1

Moerbreedte.

2

Breedte van de boutplaat.

Uitsparing

Als u een uitsparing in het balklijf wilt uitsnijden, selecteert u de optie Ja in de lijst Maak teruglegafstand. Voer de volgende afmetingen in om de uitsparing te definiëren:

Tabblad Linker nok/rechter nok

Gebruik het tabblad Linker nok/rechter nok om een nok te maken en de eigenschappen ervan te definiëren.

Selecteer om een nok uit de lijst Maak oplegnok te maken.

De opties voor het afwerken van nokken zijn:

Optie

Beschrijving

Afgeschuind

Standaard

Recht

Afgerond

Definieer de plaatsing van de nokstaaf.

Optie

Beschrijving

d, b, h

Definieer de dikte, breedte en hoogte van het onderdeel.

Pos.nr.

Prefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Het standaard startnummer van het onderdeel wordt gedefinieerd in de categorie Componenten in het menu Bestand > Instellingen > Opties.

Naam

De naam die in tekeningen en lijsten wordt weergegeven.

Klasse

Onderdeelklassenummer.

Tabblad Algemeen

Klik voor meer informatie op de onderstaande koppeling:

Tabblad Algemeen

Tabblad Berekening

Klik voor meer informatie op de onderstaande koppeling:

Tabblad Berekening

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende