BOLT_STANDARD

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

BOLT_STANDARD

Dit is een template-attribuut. Template-attributen kunnen worden gebruikt bij het filteren of om gegevens op te halen van het model dat moet worden gebruikt in tekeningen en lijsten. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt, vervangt Tekla Structures de attributen die in de rapporttemplate zijn toegevoegd door de bijbehorende waarden van de objecteigenschappen.

Geeft de boutnorm weer zoals die in het dialoogvenster Boutsamenstellingendatabase verschijnt (bijvoorbeeld 7968).

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende