Eigenschappen windlast

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Eigenschappen windlast

Gebruik het dialoogvenster Windlastgenerator (28) voor het bekijken en wijzigen van de eigenschappen van windlasten.

Als u bestaande windlasten in het model als groep wilt selecteren of wijzigen, gebruikt u de schakelaar Componenten selecteren .

Optie

Beschrijving

Richting windbelasting

De belangrijkste windrichting.

De opties zijn:

  • Globale X

  • Globale -X

  • Globale Y

  • Globale -Y

  • Globale X, -X, Y, -Y (voor alle richtingen)

Nominale wind druk

De nominale waarde van winddruk.

Hoogste niveau

Het hoogste niveau van de windlasten.

Laagste niveau

Het laagste niveau van de windlasten.

Grondniveau

Het niveau van de grond rond het gebouw.

Onderdeelnamen

Onderdelen waarop de last wordt toegepast of niet wordt toegepast.

Raadpleeg ook Belasting afdragende onderdelen op naam definiëren.

Voorzijde

De externe windvormfactoren voor de windzijde, de lijzijde en de zijwanden.

Een positieve waarde duidt op druk, een negatieve waarde duidt op afzuiging.

Linkerzijde

Achterzijde

Rechterzijde

Intern

De interne windvormfactor.

Tabblad Z-profiel

De verdeling van de windlast langs de hoogte van het gebouw, in termen van drukfactoren. Begint op de begane grond.

Tabbladen Globale X, Globale Y, Globale -X, Globale -Y

Een tabblad voor elke windrichting, waar u zones kunt definiëren voor geconcentreerde hoeklasten op elke muur.

Elke zone heeft de hoogte van de wand. Definieer de breedte van de zone door middel van maatlijnen of verhoudingen. U kunt maximaal vijf zones per wand definiëren.

Muren zijn genummerd op basis van de volgorde waarin u punten kiest om de vorm van het gebouw op het laagste niveau aan te geven.

Als u afzonderlijke bestaande windlasten in het model wilt selecteren of wijzigen als afzonderlijke oppervlaktelasten, gebruikt u de schakelaar Selecteer object switch en het dialoogvenster Eigenschappen oppervlaktelast Oppervlaktebelastingseigenschappen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende