Eigenschappen uniforme belasting

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Eigenschappen uniforme belasting

Gebruik het dialoogvenster Eigenschappen Uniforme lasten om de eigenschappen van een uniforme belasting te bekijken en te wijzigen. Een bestand met eigenschappen van uniforme belastingen heeft de bestandsextensie .lm4.

Optie

Beschrijving

Lastnaam groep

De belastingsgroep waar de belasting toe behoort.

Als u de eigenschappen van de lastengroep wilt weergeven of een nieuwe lastengroep wilt maken, klikt u op Lastengroepen.

Tabblad Grootte

De grootte van de belastingen in de x-, y- en z-richting van het werkvlak.

Lasten koppelen

Geeft aan of de belasting aan een onderdeel is gekoppeld.

Belasting afdragende onderdelen

Onderdelen waarop de belasting wordt toegepast of niet wordt toegepast, op basis van de onderdeelnaam of selectiefilters.

Begrenzingsomgeving van de last

Afmetingen van de begrenzingsomgeving in de x-, y- en z-richting.

Afstanden

Offset die wordt gebruikt om de belaste oppervlakte te vergroten of te verkleinen.

Tabblad Afdracht

Zie Instellingen lastenpaneel.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende