De gebruiksverhouding van onderdelen weergeven

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

De gebruiksverhouding van onderdelen weergeven

Nadat u een rekenmodel naar een rekenapplicatie hebt geëxporteerd en de berekening uitvoert, kunt u de rekenresultaten weergeven. Als u een visuele controle wilt uitvoeren, kunt verschillende kleuren gebruiken om de gebruiksverhouding van de stalen onderdelen in een objectgroep in het fysieke model weer te geven.

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u de berekeningsresultaten met het commando Importeer rekengegevens of Importeer geselecteerde in het juiste rekenmodel hebt opgeslagen.

 1. Maak een objectgroep waarin de onderdelen zijn opgenomen waarvan u de gebruiksverhouding wilt weergeven.
 2. Klik op het tabblad Venster op Weergave.
 3. In het dialoogvenster Objectweergave doet u het volgende:
  1. Selecteer de objectgroep waarvan u de gebruiksverhoudingen wilt weergeven.
  2. In de kolom Kleur selecteert u Kleur volgens rekenwaarden Unity Check in de lijst.
 4. In het dialoogvenster Kleurenschema Unity Check doet u het volgende:
  1. Stel de verhoudingsbereiken in voor elke kleur die in Tekla Structures wordt gebruikt om veilige en onveilige onderdelen weer te geven.
  2. Klik op OK.
 5. Klik in het dialoogvenster Object Weergave op Wijzigen.

Tekla Structures geeft de gebruiksverhouding van de stalen onderdelen in het geselecteerde rekenmodel weer aan de hand van de volgende kleuren:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende