Berekeningsresultaten opslaan

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Berekeningsresultaten opslaan

Als u de berekeningsresultaten opslaat en vervolgens het fysieke model, slaat Tekla Structures de resultaten van alle belastingscombinaties in een database analysis_results.db5 in de huidige modelmap op.

Als u de database met berekeningsresultatenanalysis_results.db5 niet wilt maken, stelt u XS_​AD_​RESULT_​DATABASE_​ENABLED in op FALSE in Bestand > Instellingen > Variabelen > Analysis & Design.

Gebruik de volgende variabelen in Bestand > Instellingen > Variabelen > Analysis & Design om de onderdeelpunten van de berekening te definiëren waarvan de resultaten in de database worden opgeslagen:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende