Belastingseigenschappen

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Belastingseigenschappen

In deze paragraaf krijgt u informatie over de eigenschappen van specifieke belastingen.

Gebruik de dialoogvensters voor de belastingseigenschappen om de eigenschappen van een belasting te bekijken, te definiëren of te wijzigen. Elke belastingstype heeft een eigen dialoogvenster met eigenschappen.

Klik voor meer informatie op onderstaande koppelingen:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende