Opties voor belastingsmodelleercode

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Opties voor belastingsmodelleercode

Dit zijn de lastenmodelleringscodes die in Tekla Structures in Bestand > Instellingen > Opties > Lasten modelleren > Huidige code beschikbaar zijn:

Optie

Beschrijving

Eurocode

Europese code

Brits

Britse code

AISC (US)

American Institute of Steel Construction, US-code

UBC (US)

Uniforme bouwcode, US-code

CM66 (F)

Franse code voor staalstructuren

BAEL91 (F)

Franse code voor betonstructuren

IBC (US)

Internationale bouwcode, US-code

ACI

Publication 318 van het American Concrete Institute

Elke beschikbare code heeft een apart tabblad in het dialoogvenster Opties. Het dialoogvenster Opties geeft de gedeeltelijke veiligheidsfactoren in limietcondities weer en andere combinatiefactoren voor de code op basis van belastingsgroeptypen. U kunt voor de Eurocode ook de betrouwbaarheidsklassefactor en de formule, die in de belastingscombinatie moet worden gebruikt, instellen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende