Belastingsgroepeigenschappen

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Belastingsgroepeigenschappen

Gebruik het dialoogvenster Lasten groepen om de eigenschappen van de belastingsgroepen weer te geven, te definiëren, te wijzigen en met de belastingsgroepen te werken.

Optie

Beschrijving

Huidige fase

Met het teken @ wordt de huidige lastengroep aangegeven.

Wanneer u belastingen in het model maakt, worden deze in Tekla Structures aan de huidige belastingsgroep toegevoegd. U kunt slechts één belastingsgroep als huidig definiëren.

Als u de huidige belastingsgroep wilt veranderen, selecteert u een belastingsgroep en klikt u op Als huidige instellen.

Naam

Een unieke naam van de belastingsgroep.

Gebruik de naam voor lastengroepen om de zichtbaarheid en de selecteerbaarheid van belastingen te definiëren. U kunt bijvoorbeeld lasten selecteren, wijzigen of verbergen op basis van hun belastingsgroep.

Type

Het type van een belastingsgroep is het type actie dat de belastingen veroorzaakt.

De acties die lasten veroorzaken zijn bouwcodespecifiek en hangen af van de belastingmodelleercode die in Bestand > Instellingen > Opties > Lasten modelleren > Huidige code worden geselecteerd.

De meeste bouwcodes gebruiken een aantal of alle van de volgende acties en typen lastengroepen:

  • Permanent, dood en/of voorgespannen belastingen

  • Live, opgelegd, verkeer en/of kraanbelastingen

  • Sneeuwbelastingen

  • Windbelastingen

  • Temperatuursbelastingen

  • Tijdelijke en/of Aardbevingsbelastingen

  • Imperfectiebelastingen

Richting

De richting van een belastingsgroep is de globale richting van de actie die de belastingen veroorzaakt. Afzonderlijke belastingen in een belastingsgroep behouden hun eigen grootten in de globale of lokale x-, y- en z-richting.

De richting van een belastingsgroep is van invloed op welke belastingen in Tekla Structures worden gecombineerd in een belastingscombinatie:

  • groepen in de z-richting worden gecombineerd met groepen in de x- en z-richting.

  • groepen in de x- of y-richting worden niet met elkaar gecombineerd.

Compatibel

Een nummer dat alle belastingsgroepen identificeert die compatibel met elkaar zijn.

Niet compatibel

Een nummer dat alle belastingsgroepen identificeert die niet compatibel met elkaar zijn.

Kleur

De kleur die in Tekla Structures wordt gebruikt om de belastingen in de groep weer te geven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende