Wijzigingen van Tekla Structural Designer in een rekenmodel importeren

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Wijzigingen van Tekla Structural Designer in een rekenmodel importeren

Als u Tekla Structural Designer als rekenapplicatie gebruikt en u een model in Tekla Structural Designer hebt berekend, ontworpen en gewijzigd, kunt u de wijzigingen Tekla Structures in importeren.

U kunt de nieuwe in Tekla Structural Designer gemaakte onderdelen, profiel- en materiaalwijzigingen, ontwerpwapening en andere berekeningsresultaten importeren.

De locatie van de bestaande onderdelen wijzigt niet in het Tekla Structures model, zelfs niet als u de corresponderende onderdelen in Tekla Structural Designer hebt verplaatst.

Als u ontwerpwapening wilt importeren, moet u compatibele versies van Tekla Structures en Tekla Structural Designer op uw computer hebben geïnstalleerd en toegang hebben tot het oorspronkelijke Tekla Structural Designer-bestand (.tsmd).

 1. Open het Tekla Structures-model waarin u wilt importeren.
 2. Klik op het tabblad Analysis & Design op A & D-modellen.
 3. In het dialoogvenster Rekenmodellen doet u het volgende:
  1. Selecteer het rekenmodel waarin u wilt importeren.
  2. Klik op Haal resultaten op.
 4. In het dialoogvenster Tekla Structural Designer-import doet u het volgende:
  1. Klik op de knop ... naast Bestand importeren om naar het bestand te bladeren dat vanuit Tekla Structural Designer is geïmporteerd en dit te selecteren.

   Als u ontwerpwapening wilt importeren, selecteert u het oorspronkelijke Tekla Structural Designer modelbestand (.tsmd). Wapeningssets kunnen worden gemaakt voor betonblokken, betonstroken, liggers, kolommen en muren. Netten worden niet overgedragen.

  2. Selecteer uit de volgende stramienopties:
   • Stramienen uit importbestand importeren: De stramienlijnen uit het importbestand worden in het Tekla Structures-model geïmporteerd. Er wordt een stramienlijnpatroon gemaakt en alle geïmporteerde stramienlijnen worden als afzonderlijke stramienvlakken aan dit patroon gekoppeld.
   • Bestaande Tekla Structures-stramienen verwijderen: Door het importeren worden alle stramienlijnen/vlakken uit het huidige Tekla Structures-model verwijderd.
  3. Als u eerder vanuit Tekla Structures geïmporteerde plaat- en wandopeningen in het Tekla Structural Designer model wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Eerder geïmporteerde openingen verwijderen in.
  4. Open de Locatie sectie en definieer naar welke locatie u het model wilt importeren. U kunt het volgende doen:
   • Voer in de vakken X, Yen Z verschuivingen voor het geïmporteerde model in vanaf de globale oorsprong van het Tekla Structures model.

   • Klik op Pick en kies vervolgens een locatie voor het datumpunt van het importmodel in het Tekla Structures model.

   U kunt ook een rotatie definiëren.

  5. In de sectie Staven of de wapeningsstaven worden geïmporteerd en hoe ze worden geïmporteerd.

   Let op dat de sectie Staven en de opties alleen beschikbaar zijn wanneer je een .tsmd bestand als importbestand hebt geselecteerd.

  6. Als u de voorgestelde profiel- en materiaal- en staafkwaliteitsconversies wilt controleren, opent u op de sectie Conversies en klikt u op de voorbeeldknoppen.

   De import gebruikt een interne conversielijst die de standaardprofielen en -kwaliteiten bevat. Als het profiel of de kwaliteit van een onderdeel niet kan worden geconverteerd met behulp van de interne conversie, wordt de Tekla Structures naam vervangen door de volgende tekst in de Conversies tabellen:

   --- NO MATCH ---

  7. Als de tekst --- NO MATCH --- wordt weergegeven of als u de standaardconversie wilt overschrijven, kunt u de profielen en materialen en staafkwaliteit op de volgende manier converteren:
   • Maak in een teksteditor een bestand voor profiel-, materiaal en/of staafkwaliteitsconversie met de bestandsextensie .cnv.
   • Voer in het tekstbestand bijvoorbeeld de naam van het Tekla Structural Designer-profiel, het materiaal of de naam van de staalkwaliteit (het symbool # en de profielcode voor profielen, dan het is-gelijk-teken (=) en vervolgens de corresponderende Tekla Structures-naam) in:

    Mogelijk hebt u hiermee hulp nodig van uw lokale Tekla support.

    In het staafkwaliteitsconversiebestnd geeft u op dezelfde manier de groottetoewijzingen voor de kwaliteit in de regels onder de kwaliteitsnaam weer, ingesprongen door een tab.

   • Geef in de vakken Profielconversiebestand Profielconversiebestand, Materiaalconversiebestand, en/of Conversiebestand staaf Materiaalconversiebestand de conversiebestanden op die u voor toewijzingsprofielen en materiaalkwaliteiten wilt gebruiken.

    Het Conversiebestand staaf vak is alleen beschikbaar als u een compatibele versie van het Tekla Structural Designer hebt geïnstalleerd en een .tsmd importbestand hebt geselecteerd.

   Als de conversiebestanden niet worden gebruikt, worden de onderdelen met profielen of materiaalkwaliteiten die niet kunnen worden geconverteerd wel gemaakt, maar deze gebruiken het profiel of de materiaalkwaliteit van het importbestand dat/die mogelijk ongeldig is.

  8. Schakel het selectievakje Modelvergelijkingstool weergeven onder aan het dialoogvenster in.
  9. Klik op Importeren.

   De Modelvergelijkingstool geeft alle onderdelen weer die als Toegevoegd, Bijgewerkt, Verwijderd of Niet gewijzigd zijn gemarkeerd.

 5. Accepteer of weiger wijzigingen in de Modelvergelijkingstool als volgt:
  1. Ga naar een geschikt tabblad: Toegevoegd , bijgewerkt, verwijderd, ofongewijzigd.
  2. Als u de eigenschappen van een object wilt weergeven, selecteert u het object in de lijst aan de linkerkant.

   Als het geselecteerde object is bijgewerkt of verwijderd of niet is gewijzigd, wordt het object ook gemarkeerd in het model.

  3. Om het object-ID van Tekla Structures de objectnaam in de lijst van de vergelijkingstool wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Onderdeel-ID's weergeven in.
  4. Als u de hoeveelheid weergegeven gegevens over de objecten die zijn bijgewerkt wilt verminderen, schakelt u het selectievakje Only display changed fields in.

   Alleen de waarden die zijn gewijzigd, worden weergegeven, in plaats van alle objecteigenschappen.

  5. Zorg er op de tabbladen Toegevoegd, Bijgewerkten Verwijderd voordat het selectievakje achter de objectnaam is geselecteerd voor elk object (of objecttype) dat u wilt importeren of bijwerken.
  6. Schakel op het tabblad Bijgewerkt voor elk object dat moet worden bijgewerkt het object in de lijst aan de linkerkant in en schakel vervolgens in de lijst met eigenschappen het selectievakje Updates toepassen in voor elke objecteigenschap waarvan u de waarde wilt bijwerken.
  7. Als u de objecten wilt uitsluiten die niet eerder in het Tekla Structures-model bestonden maar in het importbestand voorkomen, schakelt u het selectievakje Nieuwe items toevoegen in.
  8. Als u de objecten wilt verwijderen die op dit moment in het Tekla Structures-model bestonden, maar niet in het importbestand voorkomen, schakelt u het selectievakje Huidige items verwijderen in.

   Als u dit selectievakje leegmaakt, worden er geen objecten verwijderd.

  9. Klik op Wijzigingen accepteren om de huidige instellingen te gebruiken en het importeren te voltooien.

  Het resultaat van de import wordt in Logboek verwerkenIn het Tekla Structural Designer-importdialogenvenster, bijvoorbeeld het aantal onderdelen dat is geïmporteerd en eventuele waarschuwingen of fouten met betrekking tot de import.

 6. Sluit het dialoogvenster Tekla Structural Designer-import.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende