Een model van Tekla Structures naar een rekenapplicatie exporteren

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Een model van Tekla Structures naar een rekenapplicatie exporteren

U moet een rekenmodel of het fysieke model exporteren naar een rekenapplicatie om een structurele berekening op een Tekla Structures-model uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld Tekla Structural Designer als rekenapplicatie gebruiken.

Een rekenmodel naar Tekla Structural Designer exporteren

U kunt de data van een Tekla Structuresrekenmodel samen met het fysieke model naar Tekla Structural Designer exporteren. Het geëxporteerde .cxl bestand kan in Tekla Structural Designer worden geïmporteerd om een bestaand model bij te werken of een nieuw Tekla Structural Designer model op basis van het Tekla Structures rekenmodel te maken.

Als u compatibele versies van Tekla Structures en geïnstalleerd op uw computer Tekla Structural Designer hebt, kan ook het bijbehorende Tekla Structural Designer model .tsmd (bestand) worden gemaakt of bijgewerkt tijdens het exporteren, en het wordt vervolgens automatisch geopend in Tekla Structural Designer.

Beperkingen:

 • Wanden die uit verschillende segmenten bestaan, worden niet geëxporteerd. Alleen wanden met een enkelvoudig rekenmodel worden geëxporteerd.
 • Wanden met afgeschuinde hoeken worden zonder afschuiningen geëxporteerd.
 • Openingen in betonnen wanden worden alleen geëxporteerd wanneer de wanden en openingen rechthoekig zijn.
 • De fysieke positie van de geëxporteerde polyprofielen in Tekla Structural Designer komen mogelijk niet overeen met de fysieke positie in Tekla Structures. De rekenpositie is echter correct.

Voordat u begint:

 • Open het Tekla Structures-model waaruit u wilt exporteren.
 • Als u handmatig wilt definiëren welk onderdeeltype voor een Tekla Structures-onderdeel wordt gebruikt in Tekla Structural Designer, gebruik dan het gebruikersattribuut TSD-onderdeeltype, TSD-plaattype of TSD-wandtype van het fysieke onderdeel. Deze attributen zijn beschikbaar op het tabblad Tekla Structural Designer in het dialoogvenster met gebruikersattributen van het onderdeel in Tekla Structures.

  U kunt TSD-plaattype bijvoorbeeld op STEEL_DECK_1WAY of TSD-wandtype op MID_PIER instellen.

  Raadpleeg voor meer informatie over de onderdeeltypen Specifying object types in Structural BIM software in de Tekla Structural Designer-documentatie.

 • Maak een rekenmodel dat de onderdelen bevat die u wilt berekenen. Stel Tekla Structural Designer in als rekenapplicatie in de eigenschappen van het rekenmodel.
 • Zorg ervoor dat de rekenonderdelen van de kolommen in het rekenmodel worden uitgelijnd.
 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op A & D-modellen.

  U kunt ook naar het menu Bestand gaan en op Exporteren > Tekla Structural Designer met rekenmodel klikken.

 2. In het dialoogvenster Rekenmodellen doet u het volgende:
  1. Selecteer het te exporteren rekenmodel.

   Zorg ervoor dat de Rekenapplicatie is ingesteld op Tekla Structural Designervoor dit analysemodel.

  2. Klik op Exporteren.
 3. In het dialoogvenster Naar Tekla Structural Designer exporteren doet u het volgende:
  1. Klik op de knop ... naast Bestand exporteren om de maplocatie en naam voor het exportbestand in te stellen.

   We raden u aan een bestandsnaam te gebruiken die de naam van het rekenmodel, de fase van de berekeningsworkflow en de bestandsoverdrachtrichting aangeeft. Bijvoorbeeld AnalysisModel1 - A - Initial export from TS to TSD of AnalysisModel1 - C - Further changes from TS to TSD.

   Als u een compatibele versie van Tekla Structural Designer hebt geïnstalleerd, wordt het .tsmd bestandstype automatisch geselecteerd.

  2. Specificeer in de lijst Stramienen welke van de Tekla Structures-stramienen u wilt exporteren: Alle, Geselecteerde, of Geen.

   Met Geselecteerd worden de rasters in het model geselecteerd.

  3. Als u de voorgestelde profiel- en materiaalkwaliteitsconversies wilt controleren, opent u op de sectie Conversies en klikt u op de voorbeeldknoppen.

   De export gebruikt een interne conversielijst die de standaardprofielen en de materiaalkwaliteiten bevat. Als het profiel of de materiaalkwaliteit van een onderdeel niet kan worden geconverteerd met behulp van de interne conversie, wordt de exportnaam vervangen door de volgende tekst in de Conversiestabellen:

   --- NO MATCH ---

  4. Als de tekst --- NO MATCH --- wordt weergegeven of als u de standaardconversie wilt overschrijven, kunt u de profielen en materialen op de volgende manier converteren:
   • Maak in een teksteditor een bestand voor profiel- en/of materiaalkwaliteitsconversie met de bestandsextensie .cnv.
   • Voer in het tekstbestand bijvoorbeeld de naam van het Tekla Structural Designer-profiel of de materiaalkwaliteit (het symbool # en de profielcode voor profielen, dan het is-gelijk-teken (=) en vervolgens de corresponderende Tekla Structures-naam) in:

    Mogelijk hebt u hiermee hulp nodig van uw lokale Tekla support.

   • Geef in de vakken Profielconversiebestand Profielconversiebestand en Materiaalconversiebestand Materiaalconversiebestand de conversiebestanden op die u voor toewijzingsprofielen en materiaalkwaliteiten wilt gebruiken.

   Als de conversiebestanden niet worden gebruikt, worden de onderdelen met profielen of materiaalkwaliteiten die niet kunnen worden geconverteerd wel gemaakt, maar deze gebruiken het profiel of de materiaalkwaliteit van het exportbestand dat/die mogelijk ongeldig is.

  5. Klik op Exporteren.

  Een .cxlbestand wordt aangemaakt in de map die u met de door u gemaakt bestandsnaam hebt opgegeven. Ook met het .tsmd exportbestandstype wordt eerst een .cxl tijdstempel gemaakt en een tijdstempel achter de bestandsnaam.

 4. Als u een compatibele versie van Tekla Structural Designer hebt geïnstalleerd en .tsmd hebt geselecteerd als het exportbestandstype, dan stat Tekla Structural Designer en de -BIM-integratie: De wizard Structureel BIM-importeren wordt weergegeven. U doet dat als volgt:
  1. Controleer en wijzig de instellingen in de wizard indien nodig en klik vervolgens op Volgende in elke stap.

   U stelt bijvoorbeeld de bouwcode in en selecteert of dit een eerste overdracht van Tekla Structures naar Tekla Structural Designer of een update naar een bestaand model is.

   Raadpleeg voor meer informatie over de opties de instructies 'Import a project from a Structural BIM Import file' in de Tekla Structural Designer producthandleiding.

  2. Wanneer u tevreden bent met de instellingen, klikt u op Voltooien in de laatste stap van de wizard.

   Een Tekla Structural Designer modelbestand (.tsmd) wordt aangemaakt in de map die u met de door u gemaakt bestandsnaam hebt opgegeven.

   U kunt vervolgens met het model aan de slag in Tekla Structural Designer.

Om een .cxl bestand te importeren Tekla Structural Designer op bijvoorbeeld een andere computer, gaat u naar 'Import a project from a Structural BIM Import file'Tekla Structural Designer producthandleidingen .

Een fysiek model naar Tekla Structural Designer exporteren

Als u geen Tekla Structures rekenmodel wilt maken en deze gebruiken om het naar Tekla Structural Designer te exporteren, kunt u in plaats daarvan een fysiek model een Tekla Structures exporteren en het voor berekening in Tekla Structural Designer gebruiken.

Opmerking:

We raden u aan met het rekenmodel naar Tekla Structural Designer te exporteren. Het zorgt voor een betere analytische connectiviteit en produceert een nauwkeuriger model in Tekla Structural Designer dan het fysieke model.

Zie Exporteren naar Tekla Structural Designeren voorbeeldworkflow van integratie tussen Tekla Structures en Tekla Structural Designer.

Een rekenmodel naar een rekenapplicatie exporteren

U moet het rekenmodel naar een map exporteren om met een rekenapplicatie een structurele berekening uit te voeren op een Tekla Structures-rekenmodel. De exportmap is standaard de huidige modelmap. Als u een rechtstreekse koppeling hebt naar een rekenapplicatie en u een rekenmodel van Tekla Structures exporteert met een bepaalde rekenapplicatie, dan wordt het rekenmodel geopend in de applicatie.

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op A & D-modellen.
 2. Definieer indien nodig de exportmap.
  1. Selecteer in het dialoogvenster Rekenmodellen het te exporteren rekenmodel en klik vervolgens op Eigenschappen....
  2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel op Naar exportmap bladeren op het tabblad Rekenmodel.
  3. Blader in het dialoogvenster Blader naar Map naar de exportmap en klik vervolgens op OK.
  4. Klik op OK om de instellingen van de exportmap met de eigenschappen van het rekenmodel op te slaan.
 3. In het dialoogvenster Rekenmodellen doet u het volgende:
  1. Selecteer het te exporteren rekenmodel.
  2. Klik op Exporteren.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende