Berekeningsklasseopties en kleuren

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Berekeningsklasseopties en kleuren

Met de opties in de lijst Klasse op het tabblad Berekening in het dialoogvenster van de berekeningseigenschappen van een onderdeel kunt u definiëren hoe Tekla Structures het onderdeel in de berekening verwerkt.

De optie die u in de lijst Klasse selecteert, bepaalt welke tabbladen in het dialoogvenster met eigenschappen rekenonderdelen beschikbaar zijn.

Als de variabele XS_​AD_​MEMBER_​TYPE_​VISUALIZATION op TRUE is ingesteld (wat de standaardwaarde is), kunt u de rekenklasse van onderdelen met de volgende kleuren in het rekenmodel weergeven. U kunt de rekenklassen ook met verschillende kleuren in het fysieke model aangeven.

De rekenapplicatie die u gebruikt, ondersteunt mogelijk niet alle volgende opties. De opties Vakwerk zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar met Tekla Structural Designer.

Optie

Beschrijving

Kleur

Balk

Lijnobject tussen twee knooppunten.

Het onderdeel kan elke belasting opnemen, inclusief temperatuur.

Blauw

Ligger - Vakwerk

Het onderdeel kan alleen rekening houden met axiale krachten, niet met buigings- of torsiemomenten, of dwarskrachten.

Heldergroen

Ligger - Vakwerk- alleen drukstaven

Het onderdeel kan alleen axiale drukkrachten opnemen, geen momenten of afschuifkrachten. Als dit onderdeel onder spanning komt te staan, wordt het genegeerd in de berekening.

Geel

Ligger - Vakwerk- alleen trekstaven

Het onderdeel kan alleen axiale trekkrachten opnemen, geen momenten of afschuifkrachten. Als dit onderdeel onder druk komt te staan, wordt het genegeerd in de berekening.

Roze

Ligger - Negeren

Het onderdeel wordt genegeerd in de berekening.

Er wordt rekening gehouden met de belasting van het eigen gewicht als Genereer last voor eigen gewicht is ingesteld op Ja op het tabblad Belasting.

Het onderdeel wordt niet weergegeven in het model

Kolom

Verticaal lijnobject tussen twee knooppunten. Gemodelleerd van onder naar boven.

Het onderdeel kan elke belasting opnemen, inclusief temperatuur.

Blauw

Kolom - Vakwerk

Het onderdeel kan alleen rekening houden met axiale krachten, niet met buigings- of torsiemomenten, of dwarskrachten.

Heldergroen

Kolom - Vakwerk- alleen drukstaven

Het onderdeel kan alleen axiale drukkrachten opnemen, geen momenten of afschuifkrachten. Als dit onderdeel onder spanning komt te staan, wordt het genegeerd in de berekening.

Geel

Kolom - Vakwerk- alleen trekstaven

Het onderdeel kan alleen axiale trekkrachten opnemen, geen momenten of afschuifkrachten. Als dit onderdeel onder druk komt te staan, wordt het genegeerd in de berekening.

Roze

Kolom - Negeren

Het onderdeel wordt genegeerd in de berekening.

Er wordt rekening gehouden met de belasting van het eigen gewicht als Genereer last voor eigen gewicht is ingesteld op Ja op het tabblad Belasting.

Het onderdeel wordt niet weergegeven in het model

Wvb-staaf

Lijnobject tussen twee knooppunten.

Het onderdeel kan elke belasting opnemen, inclusief temperatuur.

Voor onderdelen waarvan de rekenklasse Wvb-staaf is, is Aspositie behouden standaard uitgeschakeld.

Groen

Wvb-staaf - Vakwerk

Het onderdeel kan alleen rekening houden met axiale krachten, niet met buigings- of torsiemomenten, of dwarskrachten.

Heldergroen

Wvb-staaf - Vakwerk- alleen drukstaven

Het onderdeel kan alleen axiale drukkrachten opnemen, geen momenten of afschuifkrachten. Als dit onderdeel onder spanning komt te staan, wordt het genegeerd in de berekening.

Geel

Wvb-staaf - Vakwerk- alleen trekstaven

Het onderdeel kan alleen axiale trekkrachten opnemen, geen momenten of afschuifkrachten. Als dit onderdeel onder druk komt te staan, wordt het genegeerd in de berekening.

Roze

Wvb-staaf - Negeren

Het onderdeel wordt genegeerd in de berekening.

Er wordt rekening gehouden met de belasting van het eigen gewicht als Genereer last voor eigen gewicht is ingesteld op Ja op het tabblad Belasting.

Het onderdeel wordt niet weergegeven in het model

Aansluitend onderdeel

Lijnobject tussen twee knooppunten.

Het onderdeel kan elke belasting opnemen, inclusief temperatuur.

Voor onderdelen waarvan de berekeningsklasse Aangelast onderdeel is, is Aspositie behouden standaard uit. Aangelaste onderdelen snappen naar de dichtstbijzijnde punten in plaats van de eindpunten van het onderdeel.

Oranje

Aangelast onderdeel - Negeren

Het onderdeel wordt genegeerd in de berekening.

Er wordt rekening gehouden met de belasting van het eigen gewicht als Genereer last voor eigen gewicht is ingesteld op Ja op het tabblad Belasting.

Het onderdeel wordt niet weergegeven in het model

Wand - Schil

Het onderdeel kan elke belasting opnemen, behalve temperatuur.

Water

Wand - Plaat

Hetzelfde als Wand - Schil maar in de rekenapplicatie worden plaatelementen gebruikt.

Water

Wand - Afschuiving muur

Het onderdeel kan laterale krachten en verticale krachten opnemen.

Water

Wand - Negeren

Het onderdeel wordt genegeerd in de berekening.

Er wordt rekening gehouden met de belasting van het eigen gewicht als Genereer last voor eigen gewicht is ingesteld op Ja op het tabblad Belasting.

Water

Plaat - Schil

Het onderdeel kan elke belasting opnemen, behalve temperatuur.

Water

Plaat - Plaat

Hetzelfde als Plaat - Schil maar in de rekenapplicatie worden plaat-, membraan- of matfunderingselementen gebruikt.

Water

Plaat - Membraan

Plaat - Matfundering

Plaat - Stijfheids diagram

Is alleen van toepassing op onderdelen die parallel zijn aan een globaal xy-vlak.

Filter: Knooppunten die behoren tot een onderdeel dat overeenkomt met het filter, worden verbonden met buigstijve verbindingen die samen van invloed zijn op de verplaatsing. U kunt bijvoorbeeld een kolomfilter gebruiken om alleen kolomknooppunten met stijfheidsdiagrammen te verbinden.

Lila

Plaat - Negeren

Het onderdeel wordt genegeerd in de berekening.

Er wordt rekening gehouden met de belasting van het eigen gewicht als Genereer last voor eigen gewicht is ingesteld op Ja op het tabblad Belasting.

Het onderdeel wordt niet weergegeven in het model

Contourplaat - Schil

Het onderdeel kan elke belasting opnemen, behalve temperatuur.

Water

Contourplaat - Plaat

Hetzelfde als Contourplaat - Schil maar in de rekenapplicatie worden plaat-, membraanelementen gebruikt.

Water

Contourplaat - Membraan

Water

Willekeurige plaat - Stijfheids diagram

Is alleen van toepassing op onderdelen die parallel zijn aan een globaal xy-vlak.

Filter: Knooppunten die behoren tot een onderdeel dat overeenkomt met het filter, worden verbonden met buigstijve verbindingen die samen van invloed zijn op de verplaatsing. U kunt bijvoorbeeld een kolomfilter gebruiken om alleen kolomknooppunten met stijfheidsdiagrammen te verbinden.

Lila

Contourplaat - Negeren

Het onderdeel wordt genegeerd in de berekening.

Er wordt rekening gehouden met de belasting van het eigen gewicht als Genereer last voor eigen gewicht is ingesteld op Ja op het tabblad Belasting.

Het onderdeel wordt niet weergegeven in het model

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende