Positie-eigenschappen van de berekeningsstaaf

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Positie-eigenschappen van de berekeningsstaaf

Met het dialoogvenster Positie-eigenschappen van de berekeningsstaaf kunt u de positie van de berekeningsstaaf weergeven en wijzigen.

Selecteer een berekeningsstaaf en dubbelklik op een handle aan een uiteinde van de berekeningsstaaf om het dialoogvenster te openen.

Optie

Beschrijving

Verschuivingsmodus

Definieert of de automatische (Automatische verschuiving) of de door gebruiker gedefinieerde (Handmatige verschuiving) verschuivingswaarden voor het uiteinde van de berekeningsstaaf worden gebruikt.

Offset

Definieert de verschuivingswaarden in de globale x-, y- en z-richting.

Raadpleeg ook

Definieer de locatie van rekenonderdelen

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende