Positie-eigenschappen van het berekeningsgebied

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Positie-eigenschappen van het berekeningsgebied

Met het dialoogvenster Positie-eigenschappen van het berekeningsgebied kunt u de positie van het berekeningsgebied weergeven en wijzigen.

Selecteer een berekeningsgebied en dubbelklik op een handle in een hoek van het berekeningsgebied om het dialoogvenster te openen.

Optie

Beschrijving

Verschuivingsmodus

Definieert of de automatische (Automatische verschuiving) of de door gebruiker gedefinieerde (Handmatige verschuiving) verschuivingswaarden voor het uiteinde van de berekeningsstaaf worden gebruikt.

Offset

Definieert de verschuivingswaarden in de globale x-, y- en z-richting.

Raadpleeg ook

Definieer de locatie van rekenonderdelen

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende