Rekenmodeleigenschappen van oppervlakterand

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Rekenmodeleigenschappen van oppervlakterand

Met het dialoogvenster Rekenmodel eigenschappen van oppervlakterand kunt u de positie en de verbinding van een rand van een oppervlakte in een rekenmodel weergeven en wijzigen.

Als u het dialoogvenster wilt openen, selecteert u een rekengebied en dubbelklikt u vervolgens op een handle in het middelpunt van een rand van een oppervlakte in een rekenmodel.

Optie

Beschrijving

Offsetmodus

Hiermee definieert u of de automatische (Automatische offset) of de door de gebruiker gedefinieerde (Handmatige offset) offsetwaarden voor het uiteinde van de staaf worden gebruikt.

Offset

Definieert de offsetwaarden in de globale x-, y- en z-richting.

Deze opties stellen automatisch de mate van vrijheid in.

De opties zijn:

De opties zijn:

Raadpleeg ook

Definieer de locatie van rekenonderdelen

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende