De database Applicaties en componenten aanpassen

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

De database Applicaties en componenten aanpassen

U kunt de instellingen van de databasedefinitie aanpassen met de databasedefinitiebestanden van de database Applicaties en componenten en een groepsstructuur instellen die voldoet aan de behoeften van uw bedrijf.

Controleer altijd de instellingen en de groepsstructuur bij het bijwerken naar een nieuwe versie van Tekla Structures.

Databasedefinitiebestanden (ComponentCatalog.xml) kunnen zich in mappen bevinden die door de XS_SYSTEM, XS_FIRM en XS_PROJECT-variabelen en in de modelmap worden gedefinieerd. Als er meerdere databasedefinitiebestanden zijn, combineert Tekla Structures de gegevens in de bestanden. Raadpleeg voor meer informatie over de zoekvolgorde voor mappen Zoekvolgorde voor mappen.

Wanneer u een groepsstructuur voor de Applicaties en componenten database maakt, definieert u de structuur van het hoogste niveau in een databasedefinitiebestand dat zich in een map bevindt die is gedefinieerd door de variabele XS_SYSTEM . Als u onnodige onderdelen van de groepsstructuur en database-inhoud van bepaalde rollen wilt verbergen, bewerkt u de databasedefinitiebestanden van deze rollen.

U kunt ook uw eigen help-pagina's van het zijvenster van docenten voor de tools in de database toevoegen zie Applicaties en componenten.

De Applicaties en componenten database bewerken

 1. Stel de variabele XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT in op TRUE om de databasedefinitiebestanden te bewerken.
 2. Klik in de database Applicaties en componenten op Toegang tot geavanceerde functies > Databasebeheer > Bewerkmodus selecteer vervolgens het catalogusdefinitiebestand dat u wilt bewerken.

  De lijst met bestanden geeft alle omgevingsmappen, de project- en bedrijfsmappen indien deze zijn gedefinieerd en de modelmap weer. U kunt de mappaden van het databasedefinitiebestand in XS_SYSTEM definiëren.

  Als XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT niet op TRUE is ingesteld, wordt naast de bestanden in de map XS_SYSTEM een klein waarschuwingspictogram weergegeven. De afbeelding geeft waarschuwingspictogrammen weer naast de bestanden die gedimd worden weergegeven.

  Bestanden die gedimd worden weergegeven bestaan niet, maar u kunt de bestanden maken door deze te selecteren en in Ja het berichtvenster Bewerkmodus te klikken.

  U kunt een bestaand bestand verwijderen door op de knop naast het bestand te klikken.

 3. Selecteer het bestand dat u wilt bewerken.

  Het vinkje vóór de mapnaam geeft het bestand weer dat momenteel wordt bewerkt.

 4. Maak nieuwe groepen en subgroepen om de database-inhoud te organiseren, klik met de rechtermuisknop in de database en selecteer Nieuwe groep....
 5. Verplaats de inhoud van Niet-gegroepeerde items naar de nieuwe groepen of naar andere vooraf gedefinieerde gebruikersgroepen.

  Als u een item naar een andere groep wilt verplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op het item en selecteert u Aan groep toevoegen vervolgens selecteert u de doelgroep.

  Het is van belang dat u de groep Niet-gegroepeerde items leeg laat omdat alle van Tekla Warehouse gedownloade items in die groep worden geplaatst. Als u een item in een vooraf gedefinieerde groep plaatst, wordt het automatisch uit de niet-gegroepeerde items verwijderd.

De Applicaties en componenten database onderhouden

Als u de structuur en de inhoud van de Applicaties en componenten-database duidelijk en in orde wilt houden, moet u de groepen up-to-date en georganiseerd houden en de overbodige items uit de databasedefinitiebestanden verwijderen.

 1. Klik op in de rechterbenedenhoek in de Applicaties en componenten-database om het berichtenlogbestand weer te geven:

  Als een in het databasedefinitiebestand gedefinieerd item uit de Tekla Structures-software wordt verwijderd, wordt het verwijderde item in het foutmeldingenlogboek van de database Applicaties en componenten opgenomen.

 2. Als het logboek referenties naar ontbrekende items bevat, bewerkt u het relevante bestand ComponentCatalog.xml om de referentie handmatig te verwijderen:

  We raden u aan een back-up van het bestand te maken voordat u het gaat bewerken.

 3. Test zorgvuldig dat deze wijzigingen geen verdere fouten veroorzaken of problemen veroorzaken in de groepsstructuur in de Applicaties en componenten-database.

  Controleer ten minste de groepen Niet-gegroepeerde items en Oudere database.

 4. Als er nieuwe items in de groep staan, verplaatst u deze naar de geschikte vooraf gedefinieerde Niet-gegroepeerde items-groep en verbergt u deze indien nodig in specifieke rollen.
 5. Voeg indien nodig geschikte miniaturen aan de items toe.

Uw eigen componentenmap maken

Meestal worden slechts een paar verschillende verbindingen en componenten in een project gebruikt. Als u ervoor wilt zorgen dat iedereen in het project dezelfde componenten gebruikt en de componenten sneller vindt, raden we u aan uw eigen componentenmap te maken.

Tip:

Gebruik in de database Applicaties en componenten de commando's in Toegang tot geavanceerde functies > Databasebeheer om databasedefinities te wijzigen.

 1. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.
 2. Als u een nieuwe groep voor het project wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop in de database en selecteert u vervolgens Nieuwe groep.
 3. Componenten aan de groep toevoegen.
  1. Selecteer de componenten in de database, klik met de rechtermuisknop en selecteer Aan groep toevoegen.
  2. Selecteer de groep waaraan u de componenten wilt toevoegen.

   U kunt de geselecteerde componenten ook naar een andere groep slepen.

 4. Als u de groepen wilt verbergen die u niet nodig hebt, selecteert u de groep, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert Verbergen/Tonen maken.

Problemen met componenten of groepen in de Applicaties en componenten-database oplossen

Als een component of groep in de database Applicaties en componenten niet zoals verwacht werkt, kunt u een dump-bestand van de probleemoplossing genereren dat de gegevens weergeeft die worden gebruikt om de component of groep te maken.

 1. Klik in de database Applicaties en componenten op Toegang tot geavanceerde functies > Databasebeheer > Toon dumpcommando van geselecteerde component of groep.
 2. Selecteer in de database de component of groep, klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Troubleshootinggegevens dump.
 3. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend het pad van het doelbestand, voer de bestandsnaam in en klik vervolgens op Opslaan om het bestand op te slaan.

  Het bestand bevindt zich standaard in de huidige map \local\temp voor het model.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende