Gebruikersinterface van de Taakmanager

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Gebruikersinterface van de Taakmanager

De Taakmanager geeft alle taken van het huidige Tekla Structures-model weer en de tijdschaal van uw project weer.

Als u de Taakmanager wilt openen, klikt op het lint op Beheren en vervolgens klikt u op Taken.

De taken en de taakeigenschappen worden als een taaklijst in een template weergegeven. Taakmanager bevat een set standaardtaken die afhankelijk zijn van de Tekla Structures-omgeving. De standaardtaken bevatten de aanbevolen instellingen. U kunt de standaardtaken wijzigen en verwijderen.

Het Gantt-diagram geeft met de volgende symbolen de tijdschaal van het project weer:

Symbool

Beschrijving

De taak is niet aan een modelobject gekoppeld.

De taak heeft geplande start- en einddatums.

De taak heeft werkelijke start- en einddatums.

Geeft de voltooiing van de taak weer.

De taak is een overzichtstaak.

Overzichtstaken kunnen andere overzichtstaken als subtaken bevatten.

Geeft de afhankelijkheid tussen taken weer.

Geeft een mijlpaal weer.

De taak is vergrendeld.

De taak is in de taaklijst gemarkeerd als vergrendeld .

Het venster van uw Taakmanager wijzigen

U kunt het venster van uw Taakmanager wijzigen zodat de relevante taakeigenschappen en de tijdschaal worden weergegeven.

Als u de Taakmanager wilt openen, klikt op het lint op Beheren en vervolgens klikt u op Taken.

Taak Actie

De taken weergeven of verbergen

Klik op > Taaklijst.

Een vinkje vóór Taaklijst geeft aan dat de taaklijst wordt weergegeven.

Het Gantt-diagram weergeven of verbergen

Klik op > Gantt-diagram.

Een vinkje vóór Gantt-diagram geeft aan dat het Gantt-diagram wordt weergegeven.

Een taakeigenschap in de taaklijst weergeven of verbergen

 1. Klik op > Items in taaklijst.
 2. Selecteer een taakeigenschap om deze weer te geven of te verbergen.

Een vinkje vóór de eigenschap geeft aan dat de eigenschap wordt weergegeven.

Als u de Taakmanager de volgende keer opent, worden de selecties gebruikt die u in de vorige sessie van de Taakmanager hebt gemaakt.

Een taakeigenschap in het Gantt-diagram weergeven of verbergen

 1. Klik op > Instellingen Gantt-diagram.
 2. Selecteer een taakeigenschap om deze weer te geven of te verbergen.

  U moet de werkelijke start- en einddatums voor een taak hebben gedefinieerd om deze in het Gantt-diagram weer te kunnen geven.

Een vinkje vóór de eigenschap geeft aan dat de eigenschap in het Gantt-diagram wordt weergegeven.

Wijzigen hoe datums en tijd in de Taakmanager worden weergegeven

 1. Klik op > Datum- en tijdnotatie.
 2. Selecteer de notatie die u wilt gebruiken.

De standaardnotatie in de Taakmanager geeft de datums en tijd weer zoals die in de land- en taalinstellingen van Windows zijn ingesteld.

De tijdschaal van het Gantt-diagram wijzigen

 1. Klik op .
 2. Selecteer een tijdschaaloptie.

Met Aan het project aanpassen wordt automatisch de juiste tijdschaaloptie geselecteerd om de gehele projectplanning in het Gantt-diagram weer te geven.

U kunt de tijdschaal ook wijzigen door met de muisaanwijzer over het Gantt-diagram te slepen. Houd de rechtermuisknop ingedrukt en sleep de muisaanwijzer naar links om de tijdschaal smaller te maken en naar rechts om de tijdschaal breder te maken.

Het Gantt-diagram inzoomen

 • U kunt op een taak in het Gantt-diagram inzoomen door een taak in de taaklijst te selecteren en op Ctrl + 1 te drukken.
 • U kunt uitzoomen en het hele scenario weergeven door op Ctrl + 2 te drukken.
 • U kunt het symbool van het Gantt-diagram voor de geselecteerde taak in het midden van het diagram plaatsen door op Ctrl + 3 te drukken.

De grootte van de knoppen in de Taakmanager wijzigen

Klik op > Grote pictogrammen.

De kleuren van de symbolen in het Gantt-diagram wijzigen

 1. Klik op > Stel kleuren in.
 2. Klik op de kleur die u wilt wijzigen.
 3. Selecteer een kleur.
 4. Klik op OK.

Houd het dialoogvenster Taakmanager vóór andere vensters op uw scherm

Klik op > Altijd op de voorgrond.

De kalender in de Taakmanager wijzigen

De Taakmanager heeft een kalender die bij het berekenen van de taaklengte wordt gebruikt. U kunt de kalender wijzigen door vakanties en andere werkvrije perioden toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen.

Werkvrije perioden wijzigen automatisch de taakduur maar ze wijzigen de geplande of werkelijke einddatums van een taak niet. Dit betekent dat de werklast van de taak kan wijzigen. Als u bijvoorbeeld een extra werkvrije dag aan een taak van één week toevoegt, wordt de duur van 5 naar 4 dagen gewijzigd en de werklast met één dag verhoogd. Weekenden zijn standaard werkvrije perioden.

Als u de Taakmanager wilt openen, klikt op het lint op Beheren en vervolgens klikt u op Taken.

Taak Actie

De lengte van de werkdag instellen

 1. Klik op > Werkvrije perioden....
 2. Voer de werkuren in de vakken Van en Naar in.
 3. Klik op Stel werkdag in.
 4. Klik op OK.

Werkvrije perioden aan de kalender toevoegen

 1. Klik op > Werkvrije perioden....
 2. Klik op Toevoegen.
 3. Voer een beschrijvende naam in het vak Naam in.
 4. Selecteer de datums Start en Eindpunt.
 5. Stel de frequentie Terugkeerpatroon op niet-terugkerend, wekelijks of jaarlijks in.
 6. Stel het Bereik van terugkeerpatroon voor herhalende werkvrije perioden in.
 7. Klik op OK.

Als u een werkvrije periode wilt wijzigen, selecteert u een periode in het dialoogvenster Werkvrije perioden en klikt u op Wijzigen.

Als u een werkvrije periode wilt verwijderen, selecteert u een periode in het dialoogvenster Werkvrije perioden en klikt u op Verwijderen.

Een feestdagenbestand uit Microsoft Outlook importeren

 1. Klik op > Werkvrije perioden....
 2. Klik op Feestdagen importeren....
 3. Blader naar het feestdagenbestand.
 4. Selecteer het land in de lijst.
 5. Klik op OK.

Een kalender importeren

U kunt bijvoorbeeld een kalender vanuit Microsoft Project importeren.

Opmerking:

De geïmporteerde kalender overschrijft de bestaande kalender in de Taakmanager.

 1. Klik op > Importeren....
 2. Blader naar het bestand dat u wilt importeren.
 3. Selecteer de optie Kalender importeren.
 4. Klik op OK.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende