Project- en bedrijfsmappen

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Project- en bedrijfsmappen

Project- en firm-mappen zijn bedoeld voor het opslaan van de aangepaste bestanden. Aangepaste bestanden kunnen bijvoorbeeld aangepaste linten, tekeningstijlen, profielen- en materialendatabases, of andere instellingen zijn die u voor toekomstig gebruik wilt bewaren.

U kunt elke keer als u een nieuw model begint dezelfde bestanden gebruiken of een nieuwe versie van Tekla Structures installeren.

Map Typische inhoud
Bedrijf

Instellingen die op bedrijfsniveau worden gebruikt, zoals bedrijfslogo en de tekeningnorm.

Gebruik de bedrijfsmap en de submappen om aangepaste bestanden voor een gehele organisatie of onderneming op te slaan. De instellingen en bestanden in de bedrijfsmap zijn bedoeld om in alle projecten binnen het bedrijf te worden gebruikt. Stel dat u bijvoorbeeld regelmatig werkt voor één bedrijf dat specifieke standaarden voor tekeningopmaak heeft waarvan wordt verwacht dat u deze gebruikt. Pas de tekeningtemplates eenmaal voor het bedrijf aan en sla ze in de bedrijfsmap of in een submap van de bedrijfsmap op. U kunt de aangepaste tekeningeigenschappen vervolgens voor alle toekomstige projecten voor dat bedrijf gebruiken.

Project

Instellingen die voor een bepaald project worden gebruikt.

Gebruik de projectmap en de submappen om aangepaste bestanden op te slaan die alleen in een bepaald project worden gebruikt. Een project kan uit meerdere modellen bestaan die door aparte teams op verschillende locaties worden gedaan. U kunt projectspecifieke bestanden en instellingen in de projectmap opslaan, zodat iedereen in het project deze kan gebruiken. Een project bestaat mogelijk ook uit een -model dat door verschillende bedrijven wordt gedeeld.

Eigenschappenbestanden worden altijd in de map \attributes onder de huidige modelmap zoals \TeklaStructuresModels\<my_building>\attributes opgeslagen. We raden u aan deze bestanden vervolgens naar de project- of firm-map te kopiëren of naar de door de gebruiker gedefinieerde submappen onder de project- of firm-map.

Voordelen van de project- en firm-mappen

Door project- en firm-mappen te gebruiken om uw aangepaste instellingen op te slaan, is het eenvoudiger om bedrijfsinstellingen bij te werken, ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde instellingen in een project gebruikt en een upgrade naar een nieuwere versie van Tekla Structures heeft .

Tekla Structures vervangt geen bestanden in project- en firm-mappen wanneer u een nieuwe versie installeert. U kunt uw aangepaste bestanden behouden zonder dat u hoeft te kopiëren en plakken of vanuit eerdere versies hoeft te exporteren en importeren. Het gebruik van project- en firm-mappen maakt upgraden sneller en eenvoudiger. Wanneer u bestanden op één plek opslaat, is het ook eenvoudiger om de instellingen bij te werken en ervoor te zorgen dat iedereen in een project dezelfde instellingen gebruikt. Met project- en firm-mappen kunt u ook eenvoudig terugkeren naar de standaardinstellingen omdat uw aangepaste instellingen geen van de systeembestanden overschrijven.

Voorbeeld:

In het huidige project 123_project_ABC hebt u de eigenschappen voor een betonkolom ingesteld en deze als column_ABC opgeslagen. U maakt als volgt deze opgeslagen instellingen beschikbaar voor iedereen die aan het project 123_project_ABC werkt:

 1. Kopieer column_ABC.ccl vanuit de \attributes-map onder de modelmap naar de \123_project_ABC-project-map of op uw bestandsserver of naar een door de gebruiker gedefinieerde submap onder de \123_project_ABC-project-map.

 2. Zorg ervoor dat iedereen in het project het juiste pad voor de variabele XS_PROJECT in het bestand .ini heeft.

Variabelen voor het definiëren van de project- en firm-mappen

Project- en firm-mappen worden gedefinieerd door de XS_FIRM-variabelen en XS_PROJECT .

Als u de in een bedrijfs- en projectmap opgeslagen instellingen wilt gebruiken, stelt u het pad naar de map in door de variabelen XS_PROJECT en XS_FIRM te gebruiken. Deze variabelen moeten in de initialisatiebestanden (.ini) worden geplaatst. U kunt verschillende .ini-bestanden hebben. U kunt in de Tekla Structures-snelkoppeling definiëren welke .ini-bestanden moeten worden uitgevoerd en welke instellingen moeten worden toegepast.

Mogelijk is het handig om voor elk project een opstartsneltoets op uw bureaublad te maken die alle voor het project benodigde mappen bevat.

Attentie:

Het wijzigen van de waarde van een variabele in .ini-bestanden die zich buiten de modelmap bevinden, heeft geen invloed op de bestaande modellen. U kunt variabelen alleen bijwerken in het dialoogvenster Geavanceerde opties of in het bestand options.ini dat zich in de modelmap bevindt, niet vanuit een bestand options.ini dat zich in de mappen bevindt die voor de variabelen XS_​FIRM of XS_​PROJECT zijn gedefinieerd. De .ini-bestanden worden ook gelezen als u een bestaand model opent, maar alleen nieuwe variabelen die niet in options_model.db of options_drawings.db bestaan worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld opties die nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties staan, maar in de software zijn toegevoegd.

Een project- of bedrijfsmap maken

De bedrijfs- en projectmappen zijn meestal te vinden in netwerkmappen of op een gedeelde bestandsserver waartoe alle gebruikers binnen het bedrijf toegang hebben.

Als u werkt met Tekla Model Sharing-projecten, kunt u een map in het gekoppelde Trimble Connect-project als de project- of firm-map gebruiken.

 1. Maak een leeg project- of firm-map op een gedeelde locatie.
 2. Ga in Tekla Structures naar het menu Bestand en klik op Instellingen > Variabelen.
 3. Definieer in de Bestandslocaties-categorie het pad naar de firm- of project-map als de waarde van de variabele XS_FIRM of XS_PROJECT.
 4. Start Tekla Structures opnieuw op om de wijziging door te voeren.

Voorbeeld van het gebruik van een firm-map:

Dit voorbeeld laat zien hoe u een firm-map instelt en hoe u de waarde van de XS_FIRM-variabele instelt zodat Tekla Structures de instellingen in de firm-map gebruikt.

 1. Maak op een gedeelde locatie, zoals een netwerkstation, een map met de naam Firm.

  U kunt de map elke willekeurige naam geven. In dit voorbeeld wordt de naam Firm gebruikt.

 2. Maak in de firm-map een initialisatiebestand.

  U kunt dit bestand gebruiken om variabelen voor elk model in te stellen.

  1. Maak in een teksteditor een tekstbestand.
  2. Voeg deze variabele aan het bestand toe:
   set XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR=MAIN_PART
  3. Sla het bestand als firm.ini-bestand in de Firm-map op.
 3. Stel de waarde van de XS_FIRM-variabele zo in dat Tekla Structures de firm-map gebruikt.
  1. Ga in Tekla Structures naar het menu Bestand en klik op Instellingen > Variabelen.
  2. Definieer in de categorie Bestandslocaties het pad naar de firm-map als de waarde van de XS_FIRM-variabele.
   Bijvoorbeeld \\network-drive\TeklaStructures\Company-Settings\Firm\
 4. Start Tekla Structures opnieuw op om de wijziging door te voeren.
 5. Als u wilt controleren of Tekla Structures de instellingen uit de firm-map gebruikt, controleert u de waarde van de XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR-variabele.
  1. Ga in Tekla Structures naar het menu Bestand en klik op Instellingen > Variabelen.
  2. Controleer in de categorie Nummering of de waarde van de XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR-variabele MAIN_PART is.

Vaste submappen in project- en bedrijfsmappen

Sommige bestanden moeten in specifieke of vaste submappen onder project- en bedrijfsmappen worden opgeslagen. Als de bestanden niet in deze mappen worden opgeslagen, kan Tekla Structures de bestanden niet lezen. Zie de bestanden die in vaste submappen moeten worden opgeslagen in de volgende tabel.

XS_FIRM of XS_PROJECT-submap

Verdere submappen en de benodigde bestanden

Raadpleeg ook

\AdditionalPSets

Gebruik deze map om extra configuratiebestanden van eigenschappensets voor IFC-export in de .xml-indeling op te slaan.

\CustomInquiry

Gebruik deze map om het volgende op te slaan:

 • lijsttemplates voor aangepaste informatie als .it-bestanden

 • het bestand InquiryTool.config voor het definiëren welke attributen standaard in het dialoogvenster Inhoud beheren worden opgenomen voor het selecteren van de eigenschappen die in aangepaste aanvragen voor informatie worden weergegeven

\Drawing Details

Gebruik deze map om 2D-tekeninggegevens als .ddf- en .png-bestanden op te slaan.

Merk op dat als u de tekeninggegevens wilt zien die in de \Drawing Details-submap onder een bedrijfs- of projectmap zijn opgeslagen inTekla Structures u de volgende stappen moet uitvoeren:
 1. Klik in het zijvenster 2D-tekeningenbibliotheek op de knop Map.

 2. Selecteer Bedrijf of Project.

\macros

Deze submap heeft de volgende submappen:
 • \Drawings

  Gebruik deze map om macro's met betrekking tot tekeningen als .bmp-, .cs- en .cs.pdb -bestanden op te slaan.

 • \Modeling

  Gebruik deze map om macro's met betrekking tot modelleren als .bmp-, .cs- en .cs.pdb -bestanden op te slaan.

Merk op dat de macro's hoofdzakelijk worden gelezen uit de map die door de variabele XS_​MACRO_​DIRECTORY wordt gedefinieerd. Deze variabele kan naar een willekeurige map verwijzen, niet alleen de submap \macros van een bedrijfs- of projectmap.

\profil

Deze submap kan de volgende submappen hebben:
 • \ShapeGeometries

  Gebruik deze map om beschrijvingen van vormgeometrie als .tez of .xml-bestanden op te slaan.

 • \Shapes

  Gebruik deze map om vormbeschrijvingen als .xml-bestanden op te slaan.

\ProjectOrganizerData

Deze map heeft de volgende submappen:
 • \DefaultCategoryTrees

  Gebruik deze map om categorieën van de Organisator als .category-bestanden op te slaan.

 • \PropertyTemplates

  Gebruik deze map om eigenschappentemplates van de Organisator als .propertytemplate-bestanden op te slaan.

 • \ExcelTemplates

  Gebruik deze map om aangepaste templates in de .xlt-indeling voor het exporteren van waarden van objecteigenschappen van de Organisator op te slaan.

\PropertyRepository\Templates

Gebruik deze map om aangepaste opmaak van eigenschappenvensters in het bestand PropertyTemplates.xml op te slaan.

\Symbols

Gebruik deze map om het volgende op te slaan:
 • symbolen als .sym- en .dwg-bestanden

 • andere afbeeldingen en bitmaps die in tekeningen worden gebruikt

Merk op dat de symbolen hoofdzakelijk worden gelezen uit de map die door de variabele DXK_SYMBOLPATH wordt gedefinieerd. Deze variabele kan naar een willekeurige map verwijzen, niet alleen de submap \Symbols van een bedrijfs- of projectmap.

\template

Gebruik deze map om grafische templates die in tekeningopmaken worden gebruikt als .tpl-bestanden op te slaan.

Merk op dat de templates hoofdzakelijk worden gelezen uit de map die door de variabele XS_TEMPLATE_DIRECTORY wordt gedefinieerd.

Op dezelfde manier wordt het bestand tpled.ini hoofdzakelijk gelezen uit de map die door de variabele XS_​TPLED_​INI wordt gedefinieerd.

Deze variabelen kunnen naar een willekeurige map verwijzen, niet alleen de submap \Template van een bedrijfs- of projectmap.

Deze map bevat ook de volgende submappen:
 • \mark

  Gebruik deze map om grafische templates op te slaan die in tekeninglabels worden gebruikt.

  Merk op dat de templates die in tekeninglabels worden gebruikt, worden hoofdzakelijk gelezen uit de map die door de map XS_​TEMPLATE_​MARK_​SUB_​DIRECTORY wordt gedefinieerd. Deze variabele kan naar een willekeurige map verwijzen, niet alleen de submap \template\mark van een bedrijfs- of projectmap.

 • \settings

  Gebruik deze map om het bestand tpled.ini op te slaan, dat omgevingspecifieke template-instellingen en de gebruikersattributen (UDA's) die betrekking hebben op de Template Editor in het bestand contentattributes_user-defined_YOUR_COMPANY.lst definieert.

  Merk op dat als u de Template Editor-bestanden uit de template\settings-submap in een bedrijfs- of projectmap wilt lezen, de variabele XS_TEMPLATE_DIRECTORY_SYSTEM naar de submap \.ini in de bedrijfs- of projectmap moet verwijzen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende