Modellen en bestanden delen

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Modellen en bestanden delen

Tekla Structures ondersteunt het delen van uw werk op verschillende manieren, of u nu samen aan een Tekla Structures-model wilt werken of modelinformatie met derden wilt uitwisselen.

Als u met andere gebruikers samen wilt werken aan uw Tekla Structures modellen:

  • Met Tekla Model Sharing kunnen u en andere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde in de cloud opgeslagen Tekla Structures-model werken. Dit is de beste oplossing voor het delen, vooral als u Tekla Structures-gebruikers hebt die op verschillende locaties werken of als u toegang aan externe gebruikers moet verlenen.
  • In de Multi-user modus kunnen u en andere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde Tekla Structures-model werken dat op een netwerkstation is opgeslagen. Dit is een goede oplossing voor het delen wanneer u het model met interne gebruikers moet delen die alle hoofdzakelijk op een locatie werken.
  • Trimble Connect is een cloud-service waarmee u alle gegevens die met het project te maken hebben, kunt opslaan en delen en met verschillende software inclusief Tekla Structures kunnen worden gebruikt. Met de Trimble Connector in Tekla Structures kunt u modellen naar/van de Trimble Connect-cloud uploaden en downloaden. Dit is een goede oplossing wanneer u uw werk moet delen maar niet verschillende Tekla Structures-gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde model hebt werken.
  • U kunt ook Tekla Warehouse gebruiken om efficiënt inhoud uit te wisselen die u in uw Tekla Structures-modellen (templates, onderdelen, componenten, enzovoort) apart van het model gebruikt.

Tekla Structures is zeer interoperabel. Als u modelgegevens met gebruikers van andere software of systemen moet uitwisselen, kunt u gegevens in veel standaard bestandsindelingen importeren en exporteren of zelfs een rechtstreekse koppeling met verschillende andere producten tot stand brengen.

  • In de meeste gevallen is de voor de uitwisseling gebruikte indeling een indeling volgens algemene de industrienorm die door veel verschillende tools wordt ondersteund.
  • Indelingen kunnen voor importeren, exporteren of beide worden ondersteund. Raadpleeg Compatibele bestandsindelingen en software met Tekla Structures voor een lijst. Daar kunt u ook tabellen met ondersteunde software vinden waarin de opties worden weergegeven die u voor het delen van gegevens met veel algemeen gebruikte tools hebt.
  • Wanneer u gereed bent om de gegevens uit te wisselen raadpleegt u Importeren naar en exporteren uit Tekla Structures.
  • U kunt nieuwe mogelijkheden zoals de nieuwe import- en exportindelingen of rechtstreekse koppelingen naar andere software vanaf Tekla Warehouse installeren.
  • Als uw organisatie een geschikte programmeur heeft, kunt u zelfs uw eigen aangepaste import- en exportindelingen of rechtstreekse koppelingen naar andere software en systemen toevoegen met Tekla Open API.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende