Wat is Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Wat is Tekla Model Sharing

Met Tekla Model Sharing kunt u samen efficiënt wereldwijd modelleren binnen één model. Tekla Structures Tekla Model Sharing biedt gebruikers de vrijheid om tegelijkertijd met hetzelfde model in verschillende locaties en tijdzones te werken.

Met Tekla Model Sharing kunt u lokaal werken en de modelwijzigingen wereldwijd delen. Een Tekla Model Sharing-team met gebruikers kan bijvoorbeeld in New York werken, één in Londen en één in Bangkok. Ze dragen allen bij aan hetzelfde model terwijl ze tijdens hun kantooruren in verschillende tijdzones ergens op de aardbol werken terwijl het model al die tijd wordt opgebouwd.

In Tekla Model Sharing heeft elke gebruiker een lokale versie van het model op de computer of op een netwerkstation en de modelgegevens worden gedeeld en via internet gesynchroniseerd met een Microsoft Azure-clouddeelservice. Als een model wordt gedeeld, wordt deze met de op de cloud gebaseerde deelservice verbonden. U kunt op elk moment de status van de service controleren.

Als u uw modelwijzigingen eenvoudig wilt delen, schrijft u deze weg naar de deelservice. Als u uw model wilt bijwerken met de wijzigingen die door andere gebruikers zijn uitgevoerd, moet u de wijzigingen van de deelservice inlezen.

Hoewel de wijzigingen via internet worden gedeeld, hoeft u niet al die tijd met de deelservice te zijn verbonden. U hoeft alleen online te zijn wanneer u de wijzigingen wilt wegschrijven of inlezen. Hierdoor wordt offline werken mogelijk als uw internetverbinding niet altijd beschikbaar is.

Opmerking:

Tekla Model Sharing vereist een single-user model.

Een model kan niet worden gedeeld en tegelijkertijd in de multi-user modus worden gebruikt. Als u de multi-user modus als een middel wilt gaan gebruiken om uw model in plaats van met Tekla Model Sharing te delen, moet u eerst uw lokale versie van het model van de deelservice uitsluiten en het vervolgens naar een mult-user model converteren.

Het uitgesloten model heeft geen koppeling naar het oorspronkelijke gedeelde model in de deelservice. Dit betekent dat als u uw lokale versie van het model voor de deelservice uitsluit en het in de multi-user modus gaat gebruiken, u het multi-user model niet later weer met het oorspronkelijke gedeelde model kunt samenvoegen.

Vereisten voor Tekla Model Sharing

Voordat u Tekla Model Sharing kunt gaan gebruiken en uw modellen kunt delen, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

 • Internetverbinding

  U moet verbinding met de Tekla Model Sharing-service maken om modellen te kunnen delen.

 • Trimble Identity

  Alle deelacties vereisen verificatie en de verificatie wordt uitgevoerd met de gebruikersnaam en het wachtwoord van het Trimble Identity.

  Als u geen Trimble Identity-account hebt, gaat u naar Tekla Online services en klikt u op Inloggen.

 • Tekla Model Sharing-licentie

  Alle deelacties vereisen een geldige Tekla Model Sharing-licentie. Licenties zijn aan de Trimble Identities van gebruikers gekoppeld. De beheerder van de organisatie wijst de licenties toe en beheert deze in de Tekla Online Admin Tool.

 • Tekla Structures

  De gebruikers van hetzelfde gedeelde model moeten dezelfde Tekla Structures-versie hebben en bij voorkeur hetzelfde nieuwste service pack gebruiken.

Tekla Model Sharing-licenties

De beheerder van de organisatie wijst de subscriptionlicenties toe en beheert deze in de Tekla Online Admin Tool. Als u een Tekla Model Sharing-licentie wilt verkrijgen, neemt u contact op met de beheerder van uw organisatie.

Zie voor informatie over het beheren van licenties voor het delen van modellen als beheerder: Tekla Model Sharing-licentiesbeheren.

De configuratie, het type en de onderhoudsstatus van uw Tekla Structures-subscription heeft geen effect op uw Tekla Model Sharing-licentie.

Tekla Model Sharing licenties kunnen netwerklicenties of named single-user licenties zijn. Als u named single-userlicenties moet elke gebruiker een eigen Trimble Identity en Tekla Model Sharing-subscriptionlicentie hebben.

Netwerklicenties voor Tekla Model Sharing

Als u netwerklicenties hebt, kan dezelfde licentie door verschillende mensen op verschillende tijden worden gebruikt, maar het licentiegebruik is dan beperkt tot een maximum aantal gelijktijdige gebruikers. Als er niet voldoende licenties beschikbaar zijn voor alle gebruikers die tegelijkertijd toegang proberen te krijgen tot Tekla Model Sharing, krijgt u wellicht een bericht dat alle licenties zijn gereserveerd.

Een licentie-seat is gereserveerd als een gebruiker binnen een gedeeld model een inlees- of uitschrijfbewerking gaat uitvoeren. Als meerdere gedeelde modellen op dezelfde computer geopend zijn, wordt slechts één licentie-seat gereserveerd, maar met Tekla Model Sharing op meer dan één computer wordt op elke computer een aparte licentie-seat gereserveerd. Gebruikers kunnen offline aan een gedeeld model werken zonder een licentie te reserveren.

Tekla Model Sharing-licenties worden automatisch vrijgegeven wanneer de gebruiker Tekla Structures afsluit, overschakelt op een model dat niet wordt gedeeld of de verbinding met de Tekla Model Sharing-service verbreekt. Als een gebruiker geen bewerkingen uitvoert die de Tekla Model Sharing-service gebruiken, zoals wegschrijven of inlezen, wordt de sessie automatisch na acht uur gesloten. We raden aan dat elke gebruiker Tekla Structures aan het eind van de dag de sessie afsluit, om de Tekla Model Sharing-licentie sneller vrij te geven.

Netwerklicenties kunnen tijdelijk aan gebruikers buiten uw organisatie worden toegewezen. Als een gebruiker een medewerker in een andere organisatie en een externe licentiegebruiker in uw organisatie is, reserveert Tekla Model Sharing standaard een licentie in uw organisatie. Als er geen licenties beschikbaar zijn voor de licentiegroep van uw organisatie, reserveert Tekla Model Sharing een licentie in de eigen organisatie van de gebruiker.

Hoe Tekla Model Sharing de deelservice gebruikt

Als u een model met Tekla Model Sharing gaat delen, wordt het model verbonden met de op de cloud gebaseerde deelservice.

 • Als u modelwijzigingen naar de deelservice wilt verzenden, schrijft u weg.

 • Als u modelwijzigingen van andere gebruikers uit de deelservice wilt ophalen, leest u in.

Als u wijzigingen van andere gebruikers inleest, worden de updates op uw lokale versie van het gedeelde model als incrementele pakketten aan u geleverd. Dit betekent dat wanneer u inleest, de gegevens die van de deelservice worden opgehaald met de gegevens op uw computer worden samengevoegd. U moet alle gedeelde wijzigingen inlezen voordat u uw eigen wijzigingen naar de deelservice kunt wegschrijven.

Er is als zodanig geen centraal model in de deelservice, alleen een modelexemplaar dat uit een modelbasislijn en incrementele updates bestaat. U kunt het model niet in de deelservice openen en hebt geen toegang tot bestanden.

De onderstaande afbeelding geeft weer hoe de modelgegevens in de deelservice worden opgeslagen. Elke gebruiker download de modelgegevens van de deelservice naar de lokale versies van het model wanneer er wordt ingelezen. Gebruikersverificatie is gebaseerd op Trimble Identity.

Opmerking:

U kunt een afzonderlijke cacheservice van Tekla Model Sharing installeren die de modelwijzigingen namens de clientwerkstations van Tekla Structures downloaden en in cache opslaan. De cacheservice versnelt de workflow omdat de gebruikers de wijzigingen vanaf de LAN in plaats van de deelservice van Tekla Model Sharing naar hun lokale versie van het model kunnen downloaden. De cacheservice is vooral handig als er ten minste twee Tekla Model Sharing-gebruikers in hetzelfde kantoor aanwezig zijn en in gebieden waar de downloadsnelheid mogelijk beperkt is.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende