Kantoorlicenties activeren

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Kantoorlicenties activeren

U moet de licenties op de lokale licentieserver activeren om ze te kunnen gebruiken.

Hoe licentieactivering werkt

Wanneer u de kantoorlicenties activeert, maakt uw licentieserver verbinding met de activeringsserver bij Trimble Solutions en de licentierechten worden naar de licentieserver in uw bedrijfsnetwerk of uw computer overgebracht. U kunt licenties activeren in de Tekla License Administration Tool die samen met de licentieserver wordt geïnstalleerd.

 • Internettoegang is bij licentieactivering vereist omdat de licentieserver binnen uw bedrijf verbinding met de activeringsserver bij Trimble Solutions moet maken.

 • De activeringsserver bij Trimble Solutions houdt de activeringsstatus van uw licenties bij. U mag niet opnieuw een versie van dezelfde licentie activeren zonder deze eerst te deactiveren. Deactiveer de licenties voordat u belangrijke wijzigingen aanbrengt op de computer waarop de Tekla-licentieserver wordt uitgevoerd.

 • U hoeft niet alle licenties in één keer te activeren. U kunt een deel van de licenties nu en een deel van de licenties later op een andere computer activeren. Er moeten voor afzonderlijke activering verschillende configuraties en verschillende versies worden geselecteerd.

Licenties activeren

Als u een kantoorlicentie wilt activeren, moet u het bijbehorende certificaatbestand EntitlementCertificate.html van het licentiecertificaat hebben. Het licentiecertificaat wordt in een e-mail verzonden naar de persoon in uw organisatie die de licentieaankoop heeft gedaan of naar iemand die ze als contactpersoon hebben benoemd. Het licentiecertificaat bevat de configuraties, aantallen en identificeerders van de licenties waarvoor u gemachtigd bent deze te gebruiken.

 • We raden u aan het licentiecertificaatbestand EntitlementCertificate.html in de map ..\Tekla\License\Server op te slaan. U hebt het bestand opnieuw nodig als u de licenties later naar een andere computer moet verplaatsen.

  Als u licenties in meerdere licentiebestanden hebt, wijzigt u indien nodig de naam van de bestanden om overschrijving te voor komen.

 • U kunt licenties met een handmatige of automatische servermelding activeren. Gebruik geen automatische melding als u een andere licentie of beheerprogramma voor de licentieserver van FlexNet gebruikt, zoals FlexNet Manager. In andere gevallen raden we u aan automatische melding te gebruiken. U kunt de instructies voor beide procedures hieronder vinden.

Kantoorlicenties activeren via automatische servermelding

U kunt Tekla Structures-kantoorlicenties activeren in de Tekla License Administration Tool die in de installatie van de licentieserver is opgenomen. Voor het activeren van de licentie, neemt de licentieserver van uw bedrijf via internet contact op met de activeringsserver bij Trimble Solutions Tekla Structures. Subscriptions hoeven niet te worden geactiveerd.

Opmerking:

Gebruik geen automatische melding als u een andere licentie of beheerprogramma voor de licentieserver van FlexNet gebruikt, zoals FlexNet Manager. Om de licentieserver handmatig te informeren over licentiewijzigingen, raadpleegt u Kantoorlicenties activeren.

De licenties activeren en de licentieserver automatisch informeren:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Licensing > Tekla License Administration Tool via het menu Start of het Startscherm.
 2. Zorg ervoor dat de automatische licentieservermelding is ingeschakeld. Controleer de status op de knop Server informeren in de werkbalk en klik indien nodig op de knop.
 3. Klik op Openen en open het bestand EntitlementCertificate.html dat de licentie bevat.
  De licentiegegevens worden in het gebied Entitled Licenses weergegeven.

 4. Klik op de cel Activeren en selecteer het aantal te activeren licenties.

 5. Klik op de knop Activeren.

  Uw licentieserver maakt verbinding met de licentieactiveringsserver bij Trimble Solutions.

 • De geactiveerde licenties worden in het gebied Activated Licenes weergegeven.

 • We raden u aan een back-up van de vertrouwde opslag (..\ProgramData\FLEXnet\) te maken op een veilige plaats ver weg van de computer waarop de licentieserver draait. Met back-ups kunt u uw licenties op dezelfde server terugzetten als actieve licenties per ongeluk worden gewist.

 • Wanneer u de Tekla License Administration Tool later opent, detecteert deze verlopen en beschadigde licenties die u mogelijk hebt en wordt u gevraagd of u deze wilt deactiveren of repareren. Als u Ja selecteert, wordt de deactivering of reparatie automatisch uitgevoerd.

Kantoorlicenties activeren via handmatige servermelding

U moet handmatige melding gebruiken als u een andere licentie of ander beheerprogramma voor de licentieserver van FlexNet gebruikt, zoals FlexNet Manager.

U activeert de licenties en informeert de server als volgt handmatig:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Licensing > Tekla License Administration Tool via het menu Start of het Startscherm.
 2. Zorg ervoor dat de automatische licentieservermelding is uitgeschakeld. Controleer de status op de knop Server informeren in de werkbalk en klik indien nodig op de knop.
 3. Klik op Openen en open het bestand EntitlementCertificate.html dat de licentie bevat.
  De licentiegegevens worden in het gebied Entitled Licenses weergegeven.

 4. Klik op de cel Activeren en selecteer het aantal te activeren licenties.

 5. Klik op de knop Activeren.

  Uw licentieserver maakt verbinding met de licentieactiveringsserver bij Trimble Solutions.

 6. Vervolgens moet u de server informeren. Dit moet elke keer als u een licentie activeert worden gedaan.
  1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.
  2. Zorg er op het tabblad Service/License File voor dat Configuration using services en Tekla Licensing Service zijn ingeschakeld.
  3. Ga in het dialoogvenster LMTOOLS naar het tabblad Start/Stop/Reread.
  4. Klik op ReRead License File.

   De licentieserver leest de licentiegegevens in.

 • De geactiveerde licenties worden in het gebied Activated Licenes weergegeven.

 • We raden u aan een back-up van de vertrouwde opslag (..\ProgramData\FLEXnet\) te maken op een veilige plaats ver weg van de computer waarop de licentieserver draait. Met back-ups kunt u uw licenties op dezelfde server terugzetten als actieve licenties per ongeluk worden gewist.

 • Wanneer u de Tekla License Administration Tool later opent, detecteert deze verlopen en beschadigde licenties die u mogelijk hebt en wordt u gevraagd of u deze wilt repareren of deactiveren. Als u Ja selecteert, wordt de deactivering of reparatie automatisch uitgevoerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende