Lokale licenties lenen voor offline gebruik instellen

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Lokale licenties lenen voor offline gebruik instellen

Gebruikers die op een locatie willen werken waar geen betrouwbare verbinding met de kantoorlicentieserver is, kunnen een lokale licentie van de Tekla-licentieserver lenen voordat ze het kantoor verlaten. De gebruiker ontvangt een tijdelijk lokaal licentiebestand dat voor een ingestelde periode geldig is.

De informatie op deze pagina is niet geldig voor Tekla-subscriptions.

Gebruikers kunnen Tekla Structures-lokale licenties voor offline gebruik in de Tekla License Borrow Tool lenen. Gebruikers moeten een netwerkverbinding met de licentieserver hebben om een licentie te kunnen lenen en teruggeven.

Geleende licenties zijn gereserveerd voor de duur van het lenen, zelfs als deze niet in gebruik zijn, zodat de geleende licentie niet beschikbaar is voor andere gebruikers.

Configuratiebestanden

Voor het lenen van licenties is een product-id-bestand (.tpi) nodig. Als u het licentie optiebestand (tekla.opt) voor het beheren van licentie toegangsrechten gebruikt, moet u altijd een aangepast product-ID-bestand voor gebruikers opgeven. Het standaardbestand dat alle configuraties weergeeft, werkt technisch gezien ook in andere gevallen, maar beheerders moeten toch een aangepast product-ID-bestand verstrekken. Het aangepaste bestand maakt het voor de gebruikers eenvoudiger om een licentie te selecteren, omdat het alleen die licenties bevat die u daadwerkelijk op de server zijn geactiveerd. Raadpleeg voor meer informatie Offline gebruikers een aangepast product-ID-bestand verstrekken.

U kunt definiëren welke licenties voor welke gebruikers beschikbaar zijn in het optiebestand van de licentieverlening (tekla.opt) op de licentieserver. Raadpleeg voor meer informatie Lokale licentietoegangsrechten (tekla.opt) wijzigen.

Hoe het lenen van een lokale licenties werkt

Het door licentieverlening reserveren en uitgeven van een lokale licentie gaat als volgt:

 • De maximale periode voor het lenen van een licentie is één maand. De gebruiker definieert de leenvervaldatum wanneer de licentie wordt geleend. De geleende licenties zijn niet beschikbaar voor andere gebruikers totdat ze zijn teruggegeven of de periode voor het lenen van een licentie is beëindigd.

 • De gebruiker kan een licentie vóór de periode voor het lenen van een licentie is verstreken teruggeven via de License Borrow Tool op de verlenende computer. Zorg ervoor dat uw gebruikers alle geleende licenties vóór een belangrijk upgrade van het besturingssysteem, een hernieuwde installatie of belangrijke hardwarewijzigingen op hun computer teruggeven.

 • Geleende licenties moeten worden teruggegeven voordat u die licenties op de licentieserver deactiveert, bijvoorbeeld om de licenties naar een nieuwe versie bij te werken of de licentieserver naar nieuwe hardware te verplaatsen. U kunt zien wie de licenties heeft geleend door de licentie status in de LMTOOLSapplicatie op de licentieserver te onderzoeken.

Opmerking:

Als u de richtlijnen hierboven niet volgt, kunnen alle gebruikers het gebruik van de geleende licenties tot het eind van de periode voor het lenen van een licentie verliezen, inclusief de gebruikers die de licenties oorspronkelijk leenden.

 1. Installeer de Tekla License Borrow Tool op de computer van de gebruikers met aangepaste product-ID-bestanden.
 2. Als gebruikers een licentie willen lenen, moeten ze de Tekla License Borrow Tool die op hun computer is geïnstalleerd openen als ze nog online zijn en kunnen ze met de Tekla-licentieserver verbinding maken.

  De versie van de Tekla License Borrow Tool moet dezelfde zijn als de versie van de Tekla-licentieserver.

 3. Na het lenen van een licentie kunnen gebruikers offline gaan en in de periode voor het lenen van een licentie onbelemmerd met Tekla Structures werken, het sluiten en opnieuw openen.
 4. Wanneer de gebruikers weer online zijn, moeten ze de geleende licenties aan de licentieserver teruggeven.

  Als een gebruiker de licentie niet teruggeeft, komt deze beschikbaar voor andere gebruikers op de licentieserver nadat de periode voor het lenen van een licentie is verstreken. De licentie staat in de License Borrow Tool echter nog voor de gebruiker genoteerd totdat de gebruiker deze teruggeeft.

Raadpleeg De Tekla License Borrow Tool voor offline gebruik van Tekla Structures instellen voor gedetailleerde instructies.

Raadpleeg voor instructies voor eindgebruiker Leen een licentie van de lokale licentieserver. en Een geleende lokale licentie teruggeven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende