Standaard toetsenbordsneltoetsen

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Standaard toetsenbordsneltoetsen

Tekla Structures bevat een groot aantal toetsenbordsneltoetsen waarmee u uw werk kunt versnellen.

Als u nieuwe snelkoppelingen wilt toewijzen of de standaardsnelkoppelingen wilt wijzigen, kunt u de toetsenbordsneltoetsen aanpassen.

Algemene commando's

Commando

Sneltoets

Help

F1

Help: wanneer de knopinfo geopend is

Ctrl+F1

Recente modellenlijst openen

Ctrl+O

Nieuw model maken

Ctrl+N

Model opslaan

Ctrl+S

Verwijderen

Del

Eigenschappen openen

Als een object wordt geselecteerd, worden de eigenschappen in het eigenschappenvenster of in een dialoogvenster geopend.

Alt+Enter

Undo

Ctrl+Z

Redo

Ctrl+Y

Interrupt

Esc

Herhaal laatste commando

Enter

Contextuele werkbalk weergeven/verbergen

Ctrl+K

Knop rechtstreekse wijziging in-/uitschakelen

D

Snel starten

Ctrl+Q

Het dialoogvenster Geavanceerde opties openen

Ctrl+E

Het zijvenster van de database Applicaties en componenten openen

Ctrl+F

Het dialoogvenster Toetsenbordsneltoetsen openen

Ctrl+Shift+C

Renderopties

Commando

Sneltoets

Onderdelen draadframe

Ctrl+1

Onderdelen draadvenster met schaduw

Ctrl+2

Grijswaarden onderdelen

Ctrl+3

Onderdelen gerenderd

Ctrl+4

Alleen geselecteerde onderdeel weergeven

Ctrl+5

Componenten draadframe

Shift+1

Componenten draadvenster met schaduw

Shift+2

Grijswaarden componenten

Shift+3

Gerenderde componenten

Shift+4

Alleen geselecteerd component weergeven

Shift+5

Referenties draadmodel

Ctrl+Shift + 1

Referenties draadmodel met schaduw

Ctrl+Shift + 2

Referenties grijswaarden

Ctrl+Shift + 3

Referenties gerenderd

Ctrl+Shift + 4

Alleen geselecteerde referentie weergeven

Ctrl+Shift + 5

Objecten selecteren

Commando

Sneltoets

Rollover Highlight in-/uitschakelen

H

Selectieknop Alles selecteren

F2

Selectieknop Onderdelen selecteren

F3

Selectieknop Stavensets selecteren

Alt+Q

Selectieknop Staafgroepen selecteren

Alt+W

Selectie knop Enkelvoudige staven selecteren

Alt+E

Alle objecten in het model selecteren

Ctrl+A

Vorige objecten selecteren

Alt+P

Merk selecteren

Alt+object

Aan selectie toevoegen

Shift

Selectie in-/uitschakelen

Ctrl

Selectiefilters

Ctrl+G

Object verbergen

Shift+H

Snappen

Commando

Sneltoets

Naar referentielijnen/-punten snappen

F4

Naar geometrielijnen/-punten snappen

F5

Naar dichtstbijzijnde punt snappen

F6

Naar een willekeurige positie snappen

F7

Orthogonaal in-/uitschakelen

O

Invoer relatieve coördinaten

R

Invoer absolute coördinaten

A

Invoer globale coördinaten

G

Vooruit bladeren door de beschikbare snappunten

Tab

Achterwaarts bladeren door de beschikbare snappunten

Shift+Tab

Coördinatenvergrendeling X, Y of Z in-/uitschakelen

X, Y of Z

Objecten kopiëren en verplaatsen

Commando

Sneltoets

Kopiëren

Ctrl+C

Verplaatsen

Ctrl+M

Smart Select in-/uitschakelen

S

Het model weergeven

Commando

Sneltoets

De lijst Vensters openen

Ctrl+I

Tussen 3D-venster/2D-venster schakelen

Ctrl+P

Schakelen tussen vensters

Ctrl+Tab

Bijgewerkt venster

Ctrl + U

Zoom origineel

Home

Zoom vorige

End

Inzoomen

Page Up

Uitzoomen

Page Down

Zoom geselecteerd

Shift + Spatiebalk

Roteren met muis

Ctrl+R

Roteren met toetsenbord

Ctrl+pijltoetsen

Shift+pijltoetsen

Het vensterrotatiepunt instellen

V

Eenmaal roteren

Voortdurend roteren

Shift+R

Shift+T

Vensterrotatie in-/uitschakelen

F8

Verschuiven

P

Verschuiven met middelste muisknop in-/uitschakelen

Shift+M

Naar rechts verplaatsen

Naar links verplaatsen

Omlaag verplaatsen

Omhoog verplaatsen

pijltoetsen

Centreer door cursor

Wordt gebruikt om het model op een bepaald punt centreren.

Insert

Vliegen

Shift+F

Een kijkvlak aanmaken

Shift+X

Volledig scherm in-/uitschakelen

F11

Het model controleren

Commando

Sneltoets

Informatie object

Shift+I

Afstand meten

F

Lijst maken

Ctrl+B

Fasemanager openen

Ctrl+H

AutoVerbindingen maken

Ctrl+J

Weergaveopties staaf

Commando

Sneltoets

Zichtbaarheid beenvlak

Alt+1

Richtlijnzichtbaarheid

Alt+2

Zichtbaarheid eigenschapaanpasser

Alt+3

Zichtbaarheid splitser

Alt+4

Zichtbaarheid einddetailaanpasser

Alt+5

Zichtbaarheid staafmaatlijn

Alt+6

Kleur van staafgroepen

Alt+7

Opties onderdeelpositie

Deze sneltoetsen werken voor zowel oorspronkelijke Tekla Structures onderdelen als voor rekenmodelonderdelen.

Commando Sneltoets

Onderdeelpositie boven

Alt + pijl omhoog

Onderdeelpositie onder

Alt + pijl omlaag

Onderdeelpositie links

Alt + pijl links

Onderdeelpositie rechts

Alt + pijl rechts

Onderdeelrotatie 90 graden met de klok mee

Dit commando is niet beschikbaar voor rekenmodelonderdelen.

ALT + spatie

Tekeningen

Commando

Sneltoets

Open de Documentmanager in het model

Ctrl+L

Open de Documentmanager in de Tekening Editor

Ctrl+O

Tekeningen afdrukken

Shift+P

Volgende tekening openen

Ctrl+Page Down

Vorige tekening openen

Ctrl+Page Up

Associativiteitssymbool

Shift+A

Stel Kleurinstelling voor volgende tekening in

B

Ghost outline

Shift+G

Orthogonale maatvoering maken

G

Vrije maatlijn toevoegen

F

Een tekening openen nadat deze werd gemaakt

Ctrl+Shift

In de Documentmanager: Gebruikersattributen openen

Alt+U

In de Documentmanager: Toevoegen aan de Tekeningendatabase

Ctrl+M

In de Documentmanager: Revisiebewerking

Ctrl+R

In de Tekeningendatabase: Alles selecteren

Ctrl+A

In de Tekeningendatabase: Tekeningen voor alle onderdelen maken

Alt+A

In de Tekeningendatabase: Tekeningen maken

Alt+C

UCS-oorsprong instellen

U

UCS met 2 punten instellen

Shift+U

Oriëntatie in-/uitschakelen

Ctrl+T

Huidige resetten

Ctrl+1

Alles resetten

Ctrl+0

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende