Tekeningformaat en tekeningaanzichtschaal definiëren

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Tekeningformaat en tekeningaanzichtschaal definiëren

Tekla Structures biedt u drie combinaties van instellingen waarmee u het tekeningformaat en de schaal van het tekeningaanzicht kunt definiëren. U kunt de exacte schaal van het tekeningaanzicht en het automatische tekeningformaat, de automatische schaal van het tekeningaanzicht en het exacte tekeningformaat gebruiken, evenals de automatische schaal en het tekeningformaat.

Wat er in elk van de drie combinaties van instellingen gebeurt:

 • Automatische formaten: Als u altijd een bepaalde schaal wilt gebruiken, stelt u de exacte schaal in en laat u Tekla Structures automatisch het tekeningformaat selecteren dat past bij de geselecteerde schaal.

  U kunt verschillende schalen voor hoofdaanzichten en doorsneden definiëren. Alle hoofdaanzichten in een tekening gebruiken automatisch dezelfde schaal, tenzij u afzonderlijke aanzichten handmatig aanpast.

 • Automatisch verschalen: Als u altijd een bepaald tekeningformaat moet gebruiken, bijvoorbeeld A3, A4 of A1, stelt u het formaat in en laat u Tekla Structures automatisch de tekeningaanzichtschaal selecteren die past bij het geselecteerde formaat.

  Tekla Structures probeert eerst de opgegeven schaal te gebruiken voor de tekeningvensters, vervolgens de alternatieve schalen en selecteert uiteindelijk de grootst mogelijke schaal.

 • Automatische formaten en automatisch verschalen: Als u niet gebonden bent aan specifieke tekeningformaten of tekeningaanzichtschalen, kunt u zowel het formaat als de schaal door Tekla Structures laten bepalen.

De exacte tekeningaanzichtschaal en het automatisch tekeningformaat instellen

U kunt Tekla Structures de juiste tekeningformaten en templatesets voor tekeningen laten zoeken. Tekla Structures werkt tekeningen automatisch bij om aan deze wijzigingen aan te passen door verschillende tekeningformaten en templatesets te gebruiken.

Het gebruik van de exacte tekeningaanzichtschaal en het automatische tekeningformaat is erg handig, bijvoorbeeld wanneer het aantal, het formaat of de positie van de tekeningaanzichten kunnen worden gewijzigd.

De volgende instructies zijn niet van toepassing op overzichttekeningen.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten aan degene die u nodig hebt.
 3. Klik in tekeningeigenschappen Opmaak in de optiestructuur aan de linkerzijde.

 4. Stel Wijze van formaat bepalen in op Automatische formaten.

  De beschikbare formaten voor automatische formaten worden gedefinieerd in het dialoogvenster Instellingen tekeningformaat, dat u via de Opmaakeditor kunt openen.

 5. Ga naar het tabblad Schaal en stel Autom. verschalen in op Nee.

  Op deze manier wordt in Tekla Structures de exacte schaal gebruikt die u voor de hoofdaanzichten en doorsneden hebt ingesteld.

 6. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht, selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 7. Op het tabblad Attributen 1 stelt u in op Schaal.
 8. Sla de aanzichteigenschappen op en klik op Sluiten.
 9. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Wanneer u de tekening maakt, maakt Tekla Structures de aanzichten met behulp van de geselecteerde schaal en selecteert het kleinste tekeningformaat waar de aanzichten in de tekening passen.

Elk tekeningformaat kan een eigen, afzonderlijke templateset hebben, dus de templateset Tekla Structures kan ook wijzigen wanneer een ander tekeningformaat wordt aangepast. Tekla Structures gebruikt alleen tekeningformaten die gebruik maken van de tekeningopmaak die u in de lijst Opmaak hebt geselecteerd.

Het exacte tekeningformaat en de automatische tekeningaanzichtschaal instellen

Als u een specifiek formaat in uw tekeningen moet gebruiken, (bijvoorbeeld A3, A2 of A1) kunt u het exacte formaat opgeven en Tekla Structures automatisch de geschikte tekeningvensterschaal laten selecteren. Het tekeningformaat dient altijd kleiner te zijn dan de feitelijke papierafmeting vanwege de printermarges.

De volgende instructies zijn niet van toepassing op overzichttekeningen.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten aan degene die u nodig hebt.
 3. Klik in tekeningeigenschappen Opmaak in de optiestructuur aan de linkerzijde.
 4. Op het tabblad Tekeningformaat stelt u Wijze van formaat bepalen in op Vast formaat.
 5. Selecteer het formaat in de lijst Tekeningformaat.

  De beschikbare tekeningformaten worden gedefinieerd via de Opmaakeditor.

 6. Selecteer de templateset in de lijst Opmaak.
 7. Op het tabblad Schaal stelt u Autom. verschalen in op Ja.
 8. Stel Hoofdaanzicht schaal en Doorsnede schaal in.

  Voer de schaalnoemers in en scheid deze met spaties. Voer bijvoorbeeld "5 10 15 20" in voor de schalen 1/5, 1/10, 1/15 en 1/20.

 9. Selecteer de optie Verschaal methode waardoor de relatie tussen de schalen van het hoofdaanzicht en de doorsneden in een tekening worden gedefinieerd.

  De opties zijn:

  • hoofdaanzicht & doorsnede aanzicht gelijk: de schalen van het hoofdaanzicht en het doorsnede zijn gelijk.

  • hoofdaanzicht < doorsnede aanzicht: de schalen van het hoofdaanzicht zijn kleiner dan de schalen van het doorsnede.

  • hoofdaanzicht <= doorsnede aanzicht: de schalen van het hoofdaanzicht zijn kleiner dan of gelijk aan de schalen van het doorsnede.

 10. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht, selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 11. Voer de voorkeursschaal in.

  Doe hetzelfde voor elk aanzicht dat u maakt.

 12. Sla de aanzichteigenschappen op en klik op Sluiten.
 13. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Tekla Structures maakt de tekening met het opgegeven formaat. Tekla Structures probeert eerst de schaal van uw voorkeur voor de tekeningaanzichten en vervolgens de alternatieve schalen te gebruiken. De grootst mogelijke schaal wordt geselecteerd.

Tekeningen met automatische verschaling en automatische formaten

Als u niet aan specifieke tekeningformaten of tekeningvensterschalen bent gebonden, kunt u zowel het formaat als de schaal door Tekla Structures laten bepalen.

Stel eerst automatisch verschalen en daarna automatische formaten in.

De volgende instructies zijn niet van toepassing op overzichttekeningen.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten aan degene die u nodig hebt.
 3. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht, selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 4. Stel op het tabblad Attributen 1 de tekeningaanzichtschaal van uw voorkeur in het vak Schaal in.

  Doe hetzelfde voor alle aanzichten die u van plan bent te maken.

 5. Klik op Opslaan om de aanzichteigenschappen op te slaan. Doe dit voor alle aanzichten die u hebt gewijzigd.
 6. Klik op Sluiten om naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.
 7. Klik op Opmaak, ga naar het tabblad Schaal en stel Autom. verschalen in op Ja.
 8. Stel het alternatief Hoofdaanzicht schaal en Doorsnede schaal in.

  Voer de schaalnoemers in en scheid deze met spaties. Voer bijvoorbeeld "5 10 15 20" in voor de schalen 1/5, 1/10, 1/15 en 1/20.

 9. Selecteer Verschaal methode waardoor de relatie tussen de schalen van het hoofdaanzicht en de doorsneden in een tekening worden gedefinieerd.

  De opties zijn:

  • hoofdaanzicht & doorsnede aanzicht gelijk: de schalen van het hoofdaanzicht en het doorsnede zijn gelijk.

  • hoofdaanzicht < doorsnede aanzicht: de schalen van het hoofdaanzicht zijn kleiner dan de schalen van het doorsnede.

  • hoofdaanzicht <= doorsnede aanzicht: de schalen van het hoofdaanzicht zijn kleiner dan of gelijk aan de schalen van het doorsnede.

 10. Voer het Voorkeurformaat in.
 11. Op het tabblad Tekeningformaat stelt u Wijze van formaat bepalen in op Automatische formaten.
 12. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Als u tegelijkertijd automatisch verschalen en automatische formaten gebruikt, worden de onderstaande stappen in Tekla Structures uitgevoerd:

 • Tekla Structures probeert eerst een tekeningformaat te vinden waarin de tekeninginhoud past. Hiervoor wordt eerst geprobeerd de exacte schaal te gebruiken die in Aanzichteigenschappen > Attributen 1 is gedefinieerd en het kleinste tekeningformaat dat in de huidige opmaak is gedefinieerd. De formaten worden gedefinieerd via de Tekeningen & Lijsten > Tekening­eigenschappen > Opmaakeditor van de tekening.

  Raadpleeg voor meer informatie Tekeningopmaken maken en bewerken.

 • Vervolgens vergroot Tekla Structures het tekeningformaat totdat het Voorkeurformaat is bereikt, dat in Opmaak > Schaal is gedefinieerd.

 • Als de tekening met de oorspronkelijke schaal past, probeert Tekla Structures de schaal te vergroten met de alternatieve schalen van het hoofdaanzicht en de doorsnede die u in Opmaak > Schaal hebt gedefinieerd.

 • Als de tekening bij geen van de gedefinieerde schalen past, gaat Tekla Structures het tekeningformaat met Automatische formaten vergroten totdat de inhoud past. Indien nodig gebruikt Tekla Structures een andere geschikte templateset binnen de huidige opmaak.

 • Als de aanzichten passen, gaat Tekla Structures de schaal nogmaals vergroten zodat in de definitieve tekening de grootst mogelijke schaal wordt gebruikt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende