XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MODEL_​TEMPLATE_​DIRECTORY

Categorie: Bestandslocaties

Voer het pad in naar de map waarin modeltemplates in Tekla Structures worden opgeslagen. Voer slechts één mappad in. Alleen de templates die in deze map zijn opgeslagen, worden in de lijst Model template in het dialoogvenster Nieuw opgeslagen.

U kunt bijvoorbeeld instellen dat deze variabele naar dezelfde locatie verwijst als XS_​FIRM.

De map van de modeltemplate wordt standaard in uw omgevingsmap onder ..ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<your environment>\ opgeslagen. De exacte maplocatie kan afhankelijk van uw omgeving en rol variëren.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de gebruikersmap opgeslagen, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende