XS_MODEL_BACKUP_DIRECTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MODEL_​BACKUP_​DIRECTORY

Categorie:Bestandslocaties

Voer het pad in naar de map waarin u de back-ups van Tekla Structures-modelbestanden wilt opslaan.U kunt een absoluut pad of een relatief pad invoeren.U kunt bijvoorbeeld een pad naar een toegewezen netwerkstation invoeren.Modelbestanden zijn vaak groot, dus u moet ervoor zorgen dat u een pad invoert naar een locatie die voldoende schijfruimte heeft.

Tekla Structures maakt submappen voor elk Tekla Structures-model onder het mappad dat u invoert.Elk van deze modelmappen bevat submappen voor elke keer dat een back-up van het model is opgeslagen.Deze submappen worden benoemd door de tijden waarop back-ups zijn gemaakt, in de indeling YYYYMMDD-HHMMSS.

De standaardmap voor back-ups is ..\TeklaStructuresModels\\backup\.Als u geen ander pad invoert, wordt de standaardmap gebruikt.

De back-upmap kan zich niet direct onder de werkelijke modelmap bevinden omdat dit een oneindige lus kan veroorzaken.Als u de back-upmap in de modelmap definieert, negeert Tekla Structures het pad en wordt de standaardmap in plaats daarvan gebruikt.

Als Tekla Structures het pad van de map die u hebt ingevoerd niet kan vinden, wordt in de statusbalk aangegeven dat het maken van een back-upbestand is mislukt.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de gebruikersmap opgeslagen, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende