XS_MIS_SEQUENCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MIS_​SEQUENCE

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Exporteren

Gebruik deze optie om opeenvolgingen in te schakelen in MIS-exports van het bestandstype EJE en KISS.

Definieer welke onderdeeleigenschap als de opeenvolgingsinformatie wordt gebruikt. De opties zijn:

  • CLASS

  • PHASE_NUMBER (standaardinstelling)

  • PHASE_NAME

  • UDA:USER_PHASE

Opmerking:

De maximale lengten van velden met opeenvolgingsinformatie bedraagt 10 en 4 tekens voor respectievelijk KISS- en EJE-bestandstypen. Gebruik geen lange namen voor fasenamen of gebruikersfasen als u deze informatie als MIS-opeenvolging gebruikt.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in options.bin onder de gebruikersmap, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende