XS_MIN_DISTANCE_FOR_CONNECTING_SIDE_MARK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MIN_​DISTANCE_​FOR_​CONNECTING_​SIDE_​MARK

Categorie

Labeling: Algemeen

Met deze variabele kunt u de minimale afstand van het aansluitende onderdeel vanaf het hoofdonderdeel instellen, zodat wanneer de afstand groter is dan de waarde die u invoert, Tekla Structures een verbindingszijdesymbool tekent om aan te geven dat er een onderdeel verder weg is van het hoofdonderdeel dat met het onderdeel is verbonden. Als de afstand kleiner is dan de waarde die u invoert, wordt er geen symbool getekend. De standaardwaarde is 300 mm.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Raadpleeg ook

Onderdeeloriëntatie aangeven

Was this helpful?
Vorige
Volgende