XS_MDIZOOMPARENT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MDIZOOMPARENT

Categorie

Modelvenster

Deze optie is van invloed op zoomvensters die via het snel starten kunnen worden gemaakt wanneer u tekeningen bewerkt.

Stel deze variabele in op TRUE zodat zoomvensters alleen in het Tekla Structures-venster kunnen worden verplaatst.

Stel deze variabele in op FALSE (standaard) zodat zoomvensters over het hele Windows-bureaublad kunnen worden verplaatst.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de gebruikersmap opgeslagen, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende